Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas priekšlikumi

Ikšķiles centrālā laukuma un satiksmes organizācijas priekšlikumi iesniegti atkārtotā sabiedriskās apspriešanas sapulcē 2013. gada 11. martā plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē, Strēlnieku ielā 10.
ovāls

Skolas, Peldu, Birzes ielas divu virzienu un divu stāvlaukumu saslēguma risinājums – ovāls ar lokveida kustību.

Risināmā problēma Ikšķiles centrā:
– četru ielu savienošana situācijā, kad to asis nesaiet vienā punktā, nepieļaujot būtisku kustības ierobežošanu no/uz katru no virzieniem,
– augstas intensitātes kustības stāvlaukuma pieslēgšana, nodrošinot tā ērtu lietošanu braucējiem no/uz visiem virzieniem,
– jānodrošina visaugstākā iespējamā drošība gājējiem un velobraucējiem.

Problēmas risinājums – ovāls ar lokveida kustību.
– tiek nodrošināta visu četru ielu vienlīdzīga iebraukšana/izbraukšana,
– stāvlaukumu pie skolas var pieslēgt tieši ovālam,
– rodas iespēja kā pastāvīgu stāvlaukumu lietot laukumu pretī pasta ēkai,
– tiek nodrošināta saprotama un droša gājēju kustība, jo katrā šķērsojamā brauktuves daļā ir vienvirziena kustība.

Risinājuma varianti
Ovālu var izvietot uz Birzes ielas ass, konservējot esošo telpas uztveri. Šajā gadījumā Peldu ielas pieslēgums nedaudz atvirzās no laukuma malas. Vienlaicīgi šajā gadījumā saglabājas pietiekami liels lietus ūdeņu savākšanas baseins (dīķis).
Ovālu var sagriezt Peldu ielas virzienā, novirzot no Birzes ielas ass. Tas varētu būt arī atbilstošāk laukuma asimetriskajai formai. Šajā gadījumā Peldu iela maksimāli pietuvinās teritorijas malai. Birzes ielai virzienā uz ovālu veidojas neliels kreisais pagrieziens. Tas no kustības drošības viedokļa vērtējams pozitīvi, jo spiež samazināt ātrumu pirms ovāla. Samazinās lietus ūdeņu savākšanas baseins (dīķis).
Abos variantos Skolas un Birzes ielu, kā arī stāvlaukumu pieslēgumiem nav būtiskas izmaiņas.

Gājēju drošība uz Peldu ielas Lībiešu ielas – skolas kvartāla virzienā.
Problēma:
Gājēju kustība virzienā Lībiešu iela – skolas kvartāls piedāvātajā projekta variantā ir nedroša, bet visi iespējamie viena līmeņa varianti ir neērti visām iesaistītajām pusēm.
Risinājums:
Peldu ielas iegremdēšana posmā no Birzes ielas līdz estrādes iebrauktuvei vai tālāk un gājēju tilta izveidošana uz Lībiešu ielas ass. Lībiešu ielas brauktuve vairs nav savienota ar Peldu ielu.
Ieguvumi:
Drošība! Strūklakai un laukuma pulkstenim līdzvērtīgs vides objekts. Iegremdētā Peldu iela radīs mazāk trokšņa jaunajā laukumā un estrādē.
Trūkumi:
Pagaidām nezināma izmaksu atšķirība.

Laukuma līmeņa izlīdzināšana
Pašlaik plānots laukums ar slīpu virsmu (5 grādi vai procenti?). Tas saistīts ar divu ēku ieeju līmeņiem – skola un kultūras nams. Tomēr slīpais risinājums nav nekāds risinājums, ir tikai esošās ielas profila kopija!! Tai pašā laikā jau tagad laukumā ir terases ar uzbērumiem. Pie skolas – jaunā korpusa vidusdaļā un pretī kultūras nama vecajai ieejai uz Strēlnieku ielas pusi.
Jāveido taisns laukums, ar terasi pie kultūras nama.
Tieši šis, pie kultūras nama esošās terases augstums jāņem par pamatu, un jāizveido terase arī kultūras nama priekšā. Tad pārējo laukuma līmeni, augšdaļā nedaudz samazinot (vairāk – norokot tagadējo ielas profilu), bet lejasdaļā nedaudz paaugstinot, var iegūt laukumu ar praktiski nemanāmām ūdens noteces slīpuma virsmām. Līmenis – tuvu līmenim pie skolas ieejas.

Par laukuma risinājumā piedāvātajām betona atbalsta sienām
Laukuma līmeņu atšķirība nav liela – tikai 3 m. Neatkarīgi no tā, vai laukuma līmeni augšējā daļā samazina vai saglabā „slīpo grīdu”, lejas daļā atbalsta sienas nav nepieciešamas.
Līmeņu atšķirību var nodrošināt ar slīpiem uzbērumiem (skanstīm), nepieciešamības gadījumā nostiprinot augsni ar atbilstošām struktūrām (Rīgas kanāla malas). Lai zāle netiktu izbradāta, skanstes augšējā daļā jāveido uzbērumi (līdz 0,5 m) un jāizvieto vides objekti (soliņi u.c.), kas apmeklētājus pagriež uz laukuma iekšpusi. Un protams, jāplāno vide tā, lai slīpās vietas nebūtu dabisko gājēju ceļu trajektorijā. Ja to nevar novērst, tad šajās vietās izveido celiņus, kāpnes. To var izdarīt arī dažus gadus pēc laukuma pabeigšanas, bet to nevarēs izdarīt betona sienu risinājuma gadījumā.

Word versija izdrukai. Pielabo pēc sava prāta un sūti pašvaldībai!

Iepriekšējās publikācijas par tēmu Ogrenet.lv
Diskutē par Ikšķiles pilsētas centrālo laukumu
Atkārtoti spriedīs par Ikšķiles centrālo laukumu un satiksmes organizāciju

Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā

Iedzivotajiem.lv: Deputāte I. Mežaraupe: Ikšķiles pilsētas centrs sešu viedo rokās

Vairāk attēlu šeit: Ikšķiles pilsētas centrs sešu viedo rokās

Vismaz viena alternatīva: Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes paziņojums

Komentārs pie raksta:

Andris Doveiks 24.04.2012 10:28

Sveiciens!

Uz vecāku pasākumu braucu, bet tikai 18:00 man darbs Rīgā beidzas…

Piekrītu, ka visi iesniegtie varianti ir atmetami.

Nepiekrītu vecāku priekšlikumam jauno Peldu ielas posmu kaut kā vienvirzienot – tā kopā ar Skolas ielu būs pilsētas galvenā maģistrāle!

Par pagaidu risinājumiem pie skolas. Pirms vēlēšanām valdoši var piekrist “visskautkam”, bet tomēr nekas jēdzīgs nevar sanākt, jo … prasītāji ir tie paši vecāki, kuri grib iebraukt pa skolas durvīm, un vienlaicīgi prasa neļaut piebraukt pie skolas.

Es esmu sniedzis vienkāršus, lai gan varbūt radikālus priekšlikumus.

Maģistrāle, drošība un troksnis.
Peldu iela jau no estrādes kalniņa aiz Lībiešu ielas un jauno posmu “ierok” un tā no skolas daļēji pat vairs nav redzama, virs tās pa Lībiešu ielu gājēju tilts. Bērnus no lejas izlaiž pie gājēju tilta un viņi ielu šķērso otrā līmenī. Skriet pāri pa taisno nebūs vērts, jo priekšā būs 2m siena! Vai zaļa nogāze – arhitektu lemšana. Kas grib braukt pie durvīm, brauc uz stāvlaukumu pie skolas „Evor” gala vai kāda papildus laukuma, ko vēl izveidos.

Centrālais laukums, satiksme un apgriešanās rīta stundā.
Kopā vai atsevišķi piedāvāju arī (Skolas) gājēju ielu-auto (tikai rīta atbraukšanas laikā ar policistu blakus!) strupceļu ar apgriešanās loku – laukumu laukuma centrālajā daļa, starp skolu un Tautas namu. Ar to varētu izveidot pilsētas centrālo laukumu kā vizuāli no šosejas raugoties, tā funkcionāli. Bet iela ir tomēr izbraucama pa gājēju laukumu līdz Tautas namam un estrādei – pasākumus nodrošinošam autotransportam, aprīkojumam. Vienlaicīgi atrisinātu mūžīgā bardaka problēmu visos estrādes pasākumos – Peldu iela no estrādes vides vienkārši atdalītos ar līmeni, bet estrādes skatuves aizmugure un Lībiešu un Lībiešu ielas posms – laukums būtu vienota telpa, bez diviem grāvjiem. Uz Tautas nama aizmugures stāvvietu un tagadējās domes ēku ar mašīnu var braukt pa stadiona otrā pusē būvējamu ceļu. Aplis sākas apmēram tur, kur tagad pāreja. Aplī izsēdinātie bērni pa apļa ārmalu nonāk skolā, nešķērsojot brauktuvi. Šis ceļš tiešām vaļā tikai no rīta, bet izmantojams visādos pasākumos. Pirmklasnieku un gaidīšanas stāvvietas (30min) skolas galā, pie Evor durvīm.

Kalns sākot no Tautas nama jānorok par 1,5-2 m, izlīdzinot visu pakalnu (2/3 laukuma platības – augšējais līmenis). Ja līmenim vajag, Tautas namu var atstāt uz terases, koloniālā stilā. Laukuma apakšējā daļa ar teritoriju pretī pastam (kopā 1/3) tad paliek transporta mezglam ar apli vai ovālu, vai bez tiem, arī stāvvietām.

Iedzivotajiem.lv: V. Villerušs: Ikšķiles centrālā laukuma izbūves sakarā

Iedzivotajiem.lv: AI deputāti aicina neizsludināt Ikšķiles centra vīziju

Iedzivotajiem.lv: Neviens Ikšķiles centra projekts nav labs, bet tiks attīstīts tik un tā (De Facto)

Viens kurmja rakums Ikšķilē aizbērts

Iepriekš rakstīju, ka ņēmām lāpstu un sakārtojām Ikšķiles pašvaldības algoto būvnieku izpostīto celiņu, kas nepieciešams mūsu mājas iedzīvotājiem. Pēc nedēļas neplānoti iegadījās brīva sestdiena (12. novembris) un nepabeigtais objekts izaicināja…

Šī bedre bija šķērslis ierastajā maršrutā daudziem desmitiem vai pat simtiem Skolas ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla iedzīvotāju.

Celiņš nav ideāls, bet pa to var iet ar tīrām kājām 🙂

Pēc divu nedēļu pašdarbības un laikam jau raksta publikācijas internetā, objektā ir bijuši arī čaklie un ar tehniku apgādātie pašvaldības darbinieki.

Ir aizvesta šī būvgružu čupiņa. Tā gan nav nekāda nevainīgā čupiņa – tās sastāvā ir betona bloki ar gandrīz metru gariem armatūras stieņiem. Tāda čupiņa zem kokiem, kuros rāpjas visi kvartāla bērni, ir bīstamāka par aizbērto bedri! Tomēr atkal it kā sīkumiņš – to zemes valni ap akmeni varēja paņemt līdzi, ja jau ar tehniku strādāja, nav jau ar lāpstu kā pašdarbniekiem jāmokās!

Ir aizvākts arī metāla rāmis, kas sākotnēji laikam domāts paklāju izdauzīšanai. Pēdējo 10 gadu laikā tas arvien biežāk tika izmantots kā kvartāla bērnu pašdarbības vingrošanas aprīkojums un kā futbola vārti “vārtu karaļu” spēlei. Palicis tikai soliņš – čipšiem, semuškām, limonādei… Tiesa, vēl arī tenisa korts, kuram jau arī apsolīts buldozers. Es nevēlos apgalvot, ka šis vides objekts bija saglabāšanas vērts, es tikai vēršu uzmanību, ka vietā nekas nav piedāvāts. Ikšķiles centrs jau vairākus gadus sistemātiski tiek “atbrīvots” no bērniem un sportiski aktīviem cilvēkiem nepieciešamā aprīkojuma – paliek tikai autostāvvietas.

Kādreiz šeit bija bērnu smilšu kaste, kurā patiešām vajadzēja apmainīt vai papildināt smiltis. Risinājums – smilšu kaste ir aprakta zem milzīgas smilšu kravas. Smiltis pamazām pārņem zālāju. Kas par daudz, tas par skādi!

Jautāsiet, kādēļ rakstu tikai tagad, pēc 10 dienām? Biju slimnīcā uz plānotu mugurkaula remontiņu, kas noritēja veiksmīgi. Tomēr narkozes, operācijas darba galda un slimnīcas ventilācijas (ne)sistēmas ietekmēts, es šīs 10 dienas nespēju atrasties vertikālā stāvoklī un kaut ko uzrakstīt. Mani nolika guļus tie it kā slimnīcas ikdienas sīkumiņi, kā rakstā minētā bedrīte lielā miljona objekta tuvumā…

Ikšķilē rokas kurmis, kas gājējiem izliek slazdus

2011. gads Ikšķilē – Skolas ielas megabūves gads. Ir izveidots aplis, divas mājas ieguvušas apjomīgas autostāvvietas, bet kāds iecienīts kājāmgājēju celiņš dubultdroši nobloķēts. 

Agrākā celiņa vietā bedres un izmētātas seguma plāksnes, vecs apgaismes stabs un svaiga melnzeme ar zāles sēklām. Jums nebūs te staigāt!

Bet Ikšķiles iedzīvotāji ņem rokās lāpstas un kurmja rakumus nolīdzina.

Mēs te staigāsim un prom nebrauksim! Pat ja celiņš būs jābūvē trešo un citu reizi. Kurmis jaunā projekta ietvaros ir pacenties iespēju robežās ieriebt gājējiem – pārceļot pārejas, nevis izveidojot jaunas – papildus. Arī izbūvējot jaunos celiņus tā, lai gājējiem būtu jāmaina ierastie maršruti. Bet ar vienkāršu bedres atstāšanu – nesanāks!

Šī jau ir otrā celiņa būve “pašdarbības” formātā, par pirmo lasi šeit!

Diemžēl tehniskais nodrošinājums – viena lāpsta – ierobežo vienā dienā paveicamo darba apjomu, tādēļ tranzīta ceļā pašlaik līdz galam aizbērta viena no divām bedrēm. Arī visas plāksnes tranzīta atjaunošanai diez vai izdosies izrakt… Tik un tā – skats labāks un arī mazliet drošāks.

Nez ko rubeņi domā par kurmju rakumiem kā gājēju slazdiem (angl. trap)?*

* 2011. gadā Ikšķiles domes priekšsēdētājs Trapiņš, izpilddirektors Kurmis, komunālo priekšnieks Rubenis.

Skolas ielas rekonstrukcija. Kas nosaka darbu secību?

Ir sākušies Skolas ielas rekonstrukcijas darbi Ikšķilē. Lai nepārmestu negatīvismu, esmu spiests atkārtot, ka šis projekts, kuru par 85% finansē Eiropa, ir nepieciešams, un esmu savulaik pat sagatavojis priekšlikumus, kas varētu projektu uzlabot. Priekšlikumi netika ņemti vērā, un to apspriešana notika viena telefona zvana apjomā: “Nu, to pāreju Dainu ielā mēs varētu mazliet pārbīdīt…” Labi, vara un inženieri būvē, tauta pēc tam lamājas un zem mašīnām krīt. Katram savs.

Tātad, būvniecība ir veiksmīgi (cerams) uzsākta, iedzīvotāji pielāgojas ar to saistītajām neērtībām. Un ko tad vēl? Skolas iela ir tranzīta iela un tādēļ te nedrīkst būt autostāvvietas (stāvvietas tomēr ir!), nedrīkst būt liekas joslas(?!) un pārejām jābūt tālu vienai no otras, teica izpilddirektors G.Kurmis. Tomēr  Skolas iela, pirmkārt, ir Ikšķiles pilsētas un novada galvenā iela. Par to, kā jau parasti, pārliecināmies, kad iela ir slēgta. Šoreiz tā ir būvniecība, nākotnē – sabojājies dolomīta vedējs vai vienkārši vairāki kreisā pagrieziena veicēji.

Tā kā rekonstrukcija ir plānota, tad apvedceļu plānu sagatavošana un publicēšanai arī būtu jābūt plānotai.

Skolas ielas apvedceļa karte Ikskile.lv

Atļaušos teikt, ka mani pārsteidza miljona projekta satiksmes risinājuma grafiskais noformējums un informācijas izplatīšana. Šī shēma ir atrodama tikai Ikskile.lv un neformālajā Ikšķiles vidusskolas blogā. Šī shēma NAV PUBLICĒTA aprīļa “Ikšķiles Vēstīs”.

Apbraucamais ceļš - projektētāju variants

Meklējot labāku apvedceļa shēmu, atradu projektētāju izstrādāto apvedceļu apzīmēšanas plānu. Ieskatoties shēmā, es pamanīju, ka šī brīža šaurā vieta – Skolas un Melioratoru ielas krustojums nemaz nav darbu zona!  Izpētot aprakstus un pārējās shēmas Ikskile.lv , konstatēju, ka darbiem zem šosejas pašlaik nemaz nav jānotiek!  Ja inženieri ir saplānojuši saprātīgu risinājumu, kas ir pieņēmis lēmumu pārcelt būvniecību par dažiem desmitiem metru? Šis “sīkums” arī ir galvenais rīta saspringuma iemesls!

Būvdarbi  sadalīti trijās darba zonās:

♦ 1.darba zona – ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.04. līdz 30.05. Ceļa posms no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dainu ielas krustojumam. (1.att.) Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija posmā Rīgas – Daugavpils šosejas nobrauktuve līdz Birzes ielas krustojumam (2.att.), kā arīSkolas ielas posms pie Pārbrauktuves ielas krustojuma (līdz dzelzceļam- 3.att.)

Jāatzīst, ka manī izbrīnu radīja tas, ka arī otrais darbu posms sākas 1. aprīlī!

♦ 2.darba zona– ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.04. (??? vai nav jābūt no 1.06 – skolas brīvdienās ???) līdz 31.07. Ceļa posms no Skolas ielas krustojuma ar Stacijas ielu līdz uzbrauktuvei uz Rīgas- Daugavpils šoseju. (4.att.). Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā šosejas Daugavpils- Rīgas uzbrauktuve līdz šosejas Rīga- Daugavpils nobrauktuve (posms zem viadukta- 5.att.), kā arī  Pārbrauktuves ielas sākumposma rekonstrukcija.(6.att.)

Ir jau arī vēl trešais posms.

3.darba zona – ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.08. līdz 23.09. Melioratoru ielas sākumposms un iekšpagalma daļa.(7.att.) Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā Birzes ielas krustojums līdz uzbrauktuve uz Ogri (8.att.), kā arī  šosejas Daugavpils-  Rīga uzbrauktuves sākumposma rekonstrukcija.

Spriežot pēc tā, kā sākam, man tomēr ir pamats uzskatīt, ka arī beigšana būs tāda pati kā parasti.

Lupīnu ielas gājēju ceļa būve

Ikšķiles pašvaldība ir pamanījusi gājēju ceļu nepieciešamību un turpina to izbūvi. Pašlaik darbs norit uz Ādamlauka maģistrāles – Lupīnu ielā. Apsveicu Ādamlauka iedzīvotājus. Un gribētos teikt arī paldies pašvaldībai. Tomēr ar paldies pagaidīsim…

Sarkanā gājēju ceļa būve Lupīnu ielā

Sarkanā gājēju ceļa būve Lupīnu ielā

Sākumā par labo. Lupīnu iela savieno Ādamlaka mikrorajonu ar pilsētas centru, tas ir gājēju maršruts ceļā uz skolu, veikaliem, staciju, tādēļ gājēju ceļa izbūve šeit ir pilnīgi pamatota un atbalstāma. Patīkami, ka tagad šī iela būs kvalitatīvi apgaismota un gājēju un braucēju plūsmas sadalītas.

Un par bēdīgo. Gājēju ceļš tāpat kā Rīgas ielā 2 reizes šķērso Lupīnu ielu! Ja Rīgas ielā vēl varēja domāt, ka projektētājs ir tuvredzīgs cilvēks, kas neredz situāciju otrā ielas galā, tad šeit šī slimīgā dīvainība realizēta pirmā taisnā ceļa posma galā.

Lupīnu iela gājēju ceļš kartē

Lupīnu iela gājēju ceļš kartē

It kā jau nav grūti saprast, ka gājēju un braucēju plūsmu krustošanās ir paaugstināta riska zona. To saprot katrs gājējs un autobraucējs, to saprot pat šī objekta projektētājs, kas jau ieplānojis “guļošos policistus”. Tikai projektētājs ir tāds “maziņš dieviņš”, kas var ne tikai “guļošos pulicistus” zīmēt, bet arī ielas pārvietot. Ja vien nav slinks, galvā paviegls vai paciets. To var arī pašvaldības atbildīgās personas (arī saistīts ar iepriekš nosauktām īpašībām).

Vieta ceļa pārvietošanai ir, gribēšanas nav.

Vieta ceļa pārvietošanai ir, gribēšanas nav.

Tomēr viņi to nedara! Ceļam tiek piegriezts klāt pusotrs metrs labajā pusē, bet tā vietā lai šeit izveidotu brauktuvi, uz šo pusi gatavojas sūtīt gājējus. Un pēc 50 metriem atpakaļ! Tādu ceļu saskaņā ar projektu gatavojas būvēt objektā strādājošie meistari. Vai tiešām viņi kļūdās?

Jauns ceļš ir iespējams, vecā pārvietošana - nē.

Jauns ceļš ir iespējams, vecā pārvietošana - nē.

Un šajā vietā pilnīgi nepamatoti runāt par kādām sarkanām līnijām vai citiem mistiskiem spēkiem, kas ierobežo būvniecības manevra iespējas. Galu galā, ieslīpo ceļu gar stadionu iztaisnojuši un cauri mežiņam izveduši, radot vēl vienu gājēju un automašīnu tikšanās vietu.

Vai arī turpmāk šis akmens būs Lupīnu ielas satiksmes organizācijas līdzeklis.

Vai arī turpmāk šis akmens būs Lupīnu ielas satiksmes organizācijas līdzeklis.

Ādamlauka iedzīvotāji! Vai tiešām jums vajag šādu gājēju ceļa risinājumu, kas ievērojami apgrūtinās jūsu braukšanu mašīnā pa Lupīnu ielu? Vai tiešām jums vajag šādu risinājumu, kas jūsu un jūsu bērnu kājāmgājēja risku samazinās tikai daļēji, bet atlikušo riska daļu koncentrēs ceļa līkumā? Vai jūs klusēsiet un ļausiet jums radīt neērtības un arī riskus par jūsu pašu naudu?

Par kārtējām zaudētām iespējām. Šī projekta ietvaros tiek izveidota autostāvvieta pie Lupīnu ielas stadiona.

Stāvvieta - Ikšķiles vides plānošanas pirmais elements.

Stāvvieta - Ikšķiles vides plānošanas pirmais elements.

Spriežot pēc veiktajiem zemes darbiem, stāvlaukums būs tāds pats kā pludmalē. Šeit varētu būt vieta 3 autobusiem vai 20 vieglajiem. Bet ne visiem reizē! Tie, kas vasaras brīvdienās bijuši pie stadiona, zinās, ka tas ir par maz jau tagad. Bet to var nezināt Ikšķiles pašvaldībā, jo Ikšķile parasti nav šo pasākumu saimniece.

Pirmā iela stacijas tuvumā, kuru pabeidzot varēja izveitot Park-N-Ride stāvvietas

Pirmā iela stacijas tuvumā, kuru pabeidzot varēja izveitot Park-N-Ride stāvvietas

Ja projekts būtu ne tikai zīmēts, bet arī apdomāts, tad auto stāvvietas tiktu izveidotas arī visā Lupīnu ielas garumā (šajā gadījumā kreisajā, ziedu veikala  un būvējamā gājēju ceļa pusē) no Daugavas prospekta līdz Zvaigžņu vai pat Lauku ielai. Šīs stāvvietas būtu noderīgas sporta pasākumiem brīvdienās un droši varētu saukt arī par pirmo Park-N-Ride stāvvietu stacijas tuvumā. Tagad šeit paliks nīkulīgs zālājs – dubļu avots.

Pašlaik dabā nevar redzēt transporta organizācijas risinājumu, tomēr līdz šim pieredzētais liek šo jautājumus uzdot. Kā iebrauks un izbrauks stadiona apmeklētāji pirms un pēc pasākumiem, ja jau būvējot stāvvietu pieņemam, ka tie apmeklētāji ir un būs? Kur apgriezīsies? Kas notiks Gaiļu un Zvaigžņu ielā? Vai vienkāršs krustojums ir labākais risinājums, kas bija jāatstāj Lupīnu un Ādama ielas krustojumā?

Ja lasītājs domā, ka ir izdarīts viss, ko šeit varēja izdarīt, laipni lūgts teikt pateicību pašvaldībai. Es vēl nevaru…

Auto brauciens pa Ikšķiles jaunajām ielām

Ikšķiles ielas ir izturējušas gadiem ilgu atturību – tikai bedrīšu remonti un komunikāciju ielāpi. Tomēr pēdējo piecu gadu laikā ir realizēti vairāki Ikšķiles auto ceļu būves projekti. Tie gan var apmulsināt jebkuru, kurš mēģinās saprast, kura iela ir būvēta auto braucēju vajadzībām (maģistrālā), kura – gājēju un velo braucēju interesēs (mikrorajoni, dzīvojamās zonas). Apskatīsim divas ielas, kas izbūvētas kā patstāvīgi projekti – pēc kanalizācijas ierakšanas, bet ne kanalizācijas projekta ietvaros (kā var noprast no ne-pieejamās informācijas)

Lejas iela it kā ir vienkāršs mikrorajona ielas projekts.

Vienkārša un pārskatāma iela braucējiem

Neliels iedzīvotāju blīvums, jauns gājēju celiņš ielas augstākajā pusē, samērā laba redzamība pēc krūmu un veco koku izciršanas vairākos atsevišķos ielas posmos.  Saprātīgam autovadītājam kvartāla iekšienē tomēr gribas zināt, kur ir potenciāli augstākā riska zonas – krustojumi ar gājēju un braucēju plūsmām, kuras šeit, tuvu pilsētas centram, noteikti ir.

Neuzmanīgos gājējus var sagaidīt no Skolas ielas trepēm, kur gājēju celiņš izved tieši uz Lejas ielas brautuves. Arī kartē bez nosaukuma atzīmētais gājēju celiņš no pašvaldības ēkas. Tomēr ne pārejas, ne brīdinājuma šeit nav.

Lejas iela ir galvenais ceļš? Uzmanies!

Strēlnieku ielas (vienvirziena, no pašvaldības ēkas puses) krustojums ar Lejas ielu ir īpaši riskants ar Lejas ielu tādēļ, ka izbraucot no Strēlnieku ielas ierobežota redzamība un apšaubāmi droša manevra iespēja ir gan autobraucējiem, gan velo braucējiem un gājējiem. Šeit Lejas ielas braucēju risku ierobežo tikai tas, ka tie (cerams) zīmi “Galvenais ceļš” uztvers kā brīdinājumu, nevis priekšrocību.

Viena lieta ir kvartāla iela, cita – pilsētas maģistrāle.

Rīgas ielā pirms “kanalizācijas projekta” bija parastais Ikšķiles ielāpu asfalts, kura pamats gan bija vecā Rīgas-Daugavpils šoseja. Šobrīd ir jauns asfalts – divas kārtas! Diemžēl asfalts ir nelīdzens gan pie kanalizācijas akām, gan vietās, kur aku nav. Šo defektu ielas garumā uzraugi varēja konstatēt jau pēc pirmās kārtas uzklāšanas, jo tas bija pamanāms gan parastiem auto, gan velo braucējiem…

Gājēju ceļam brīva kreisā mala līdz pat Ozolu ielai aiz "Meidropa"

Ielai nebija nekāda gājēju ceļa, tagad ir. Raugoties no centra puses, visa Rīgas ielas kreisā puse ir brīva gājēju ceļa izbūvei, tomēr gājēju ceļš izbūvēts labajā pusē, bet tālāk tik un tā nonāk kreisajā. Rīgas ielā varēja uzbūvēt taisnu, bet tagad gājēju-velo ceļš ir izvietots uz trijām asīm un divas reizes šķērso ielu.

Gājēju un tieši pie ielas uzbūvēto māju iedzīvotāju drošībai izveidoti 3 ātruma ierobežotāji – “guļošie policisti”. Tagad jau mēs varam runāt par sistēmu – Ikšķilē “guļošie” laikam būs uz visām maģistrālajām ielām. Šajā gadījumā gan ātruma ierobežošana ir pamatotāka nekā Līvciema ielas galā, jo šeit pašvaldība vēl pirms dažiem gadiem atļāvusi uzbūvēt mājas tieši pie ielas.

Rīgas ielas un HES dambis - bīstami! Vai tā tam jābūt pēc rekonstrukcijas?

Rīgas ielas un HES dambja krustojums. Kā jau Ikšķilē – atjautības un piesardzības uzdevumu virkne. Pirmkārt, redzamība braucot no centra rekonstrukcijas laikā nav uzlabota. Lai varētu redzēt, kas notiek aiz šķersojamā dambja, bija nepieciešams paaugstināt ielas garenprofilu par ~0,5-0,7 m 20-30 metru garā posmā pirms dambaja. Tik daudz varētu saprast sekmīgs ģeometrijas skolnieks. Tikai ne Ikšķiles projektētāji! Tie pa vecam uzlika ceļa zīmi “Bīstami” un aizgāja nomazgāt rociņas. Lai nerastos šaubas par ceļa zīmes nepieciešamību, ceļa malā tieši pie dambja atstāts krietns krūms, kas ierobežo redzamību. Tieši no šejienes var sagaidīt bērnus un arī pieaugušos, kuri pēc atvadīšanās no pastaigas biedra gājēju ceļa galā var neapdomīgi spert 2 soļus ceļa virzienā.

Kā droši nokļūt līdz gājēju ceļam, ja nebrauc ar auto?

Otrkārt, dambis ir apzīmēts kā gājēju ceļš, taču pilnīgi legāli gājējs uz to nokļūt nemaz nevar. Ar to “legāli” es domāju vietu, kuru vecāki varētu perādīt bērniem: “Lūk šeit nostājies un pagaidi, mašīnas apstāsies, un tu droši tiksi otrā pusē.” Nu, nav pārejas uz Ikšķiles galveno promenādi un potenciālo tūrisma resursu.

Izšķērdīgās stāvvietas pie pludmales - tautai?!

Rīgas ielā pie pludmales stāvvietas nebija, mašīnas tika novietotas ceļa malā, kuru pilsētā pēc vajadzības mēdz saukt arī par zaļo zonu. Izbūvējot ielu, stāvvietas ir uzbūvētas, bet kādas?! Kā atsevišķi laukumi ar ierobežotām manevra iespējām.

Vienkāršas autostāvvietas vienkāršiem cilvēkiem.

Pie Meidropa stāvvietas ir tieši pie ielas – privātie prot skaitīt gan naudu, gan kvadrātmetrus. Pašvaldība vienas stāvvietas izveidošanai iztērē 3 reizes vairāk, bet autobraucēji faktiski iegūst vēl mazāk, jo manevri grūtāki. Par drošības riskiem šeit nav pamata runāt, jo 100 metru attālumā stāvvietas tieši pie ielas ir! Turklāt pie pludmales stāvvietām ir divi “guļošie”. Tādēļ izvēlētais risinājums šķiet vismaz nesaimniecisks. Var teikt arī skarbāk…

STOP! Līvciema iela šeit pārtop Rīgas ielā. Tas jāatzīmē.

Arī pēc rekonstrukcijas Peldu – Rīgas – Līvciema ielas krustojums ir organizēts kā laikos, kad Līvciema ielas pusē bija tikai darbnīcas un “burkānu lauki” ar niecīgu transporta plūsmu. Pašvaldības būvniecības entuziasti atļauj izbūvēt veselu privātmāju rajonu, “ar pirkstu ūdenī” ieskicē Saulkalnes – Elkšņu maģistrāli, bet tam pusceļa atstāj krustojumu ar STOP zīmi uz šīs “maģistrāles”. Kāpēc? Šeit “apļa” nepieciešamība acīmredzama! Tā kā šī nu tiešām nav nekāda Eiropas naudas uzpūsta būve, tad paraugu aplim noteikti var paņemt no Ādažiem. Tur uz Rīgas (!) ielas ir veseli divi saprātīga izmēra krustojumi ar lokveida kustību.

Ar šo gribēju noslēgt Ceļu būves 2010. gada sezonas publikācijas, bet mūsu ceļdari to neļauj. Viņi turpina radīt!

Publikācija Ikskile.com

Un tagad par (potenciāli) priecīgo. Šonedēļ jau sākusies novada attīstības stratēģijas apspriešana. Nu, skatīsimies, vai būs ko apspriest, lai atkal nepārmet ar jautājumu un pirksta rādīšanu: “KO TU ESI DARĪJIS IKSĶILES LABĀ?!”

Neslinko – izlasi, uzraksti un iesniedz pašvaldībai!

http://www.ikskile.lv/lv/novads/aktualitates/?view=article&aid=13213

Un iesūti arī Ikskile.com, varbūt šie sadaļu izveidos un tavs viedoklis nepazudīs 🙂