Drošība

Drošības mērķi

2009.gads Pašvaldības policija un citi dienesti pārkārto darbu tā, lai uz iedzīvotāju sniegto informāciju reaģētu aktīvi un efektīvi. Šim nolūkam uz noteiktu laiku izveidojams no dienestiem un iestādēm neatkarīgs operatīvā dienesta tālrunis, lai objektīvi novērtētu iedzīvotāju pieprasījumu apjomu un pašvaldības… Read More ›