Novada pārvalde

Novada pārvaldes mērķi

2009.gads Jāsakārto galvenie informācijas kanāli – interneta lapa un laikraksts. Domes, komiteju un darba grupu sēžu darba kārtība, protokoli un pielikumi internetā publicējami pilnā apjomā, t. sk. budžets ar visiem pielikumiem. Pašvaldībā tiks realizēts vienas pieturas princips informācijas iesniegšanai un… Read More ›

Vīzija. Novada pārvalde

Iedzīvotājiem pieejama pārvalde, atklātība, informācija internetā, novada laikraksts, iedzīvotāju apmierinātības mērīšana, domes darbinieku atbildība, sadarbība, aptauja, referendums