Андреас Ноак. Гидроксид Графена

Андреас Ноак. Гидроксид Графена

Андреас Ноак немецкий учёный-химик, за материалы опубликованные в этом видео, был убит 26 ноября 2021.

В “ковид-вакцинах” кроме всего прочего содержится Гидроксид Графена (не путать с оксидом графена) это острейшие лезвия нано размеров, которые режут кровеносные сосуды, сердце и прочие органы, вызывая соответствующие последствия.

Доктор Ноак называет это массовым убийством, геноцидом и истреблением нации.

Pilnīga virusoloģijas atmaskošana

Jekaterina Sugak, ārsts-naturopāts un pētniece.

https://t.me/germtheoryisahoax/729

Draugi, šajā video es pastāstīšu jums par apbrīnojamu vēsturisko notikumu. Pateicoties mikrobiologam Stefanam Lanka, mums tagad ir pilnīga un oficiāla informācija virusoloģijas apgāšanai.

Stefans Lanka veica kontroleksperimentus, kas pilnībā atspēkoja metodes, kuras virusologi izmanto vīrusu esības pierādīšanai.

Es iepazīstināšu jūs ar lietas būtību, sniegšu nepieciešamo kontekstu un paskaidrošu par šo eksperimentu rezultātiem, lai jūs varētu apzināties to svarīgumu.

Lūdzu jūs izplatīt šo video, lai par to uzzinātu pēc iespējas lielāks cilvēku daudzums.

Oriģināls krieviski

Tulkojums angliski.

The Pushback

Filma The Pushback par lielākajiem starptautiskajiem brīvības protestiem un mežonīgākajiem meliem pasaules vēsturē. 2020. gads un 2021. gada sākums.

A. Vasiļevskis. Universālie kosmosa likumi, ko nemāca skolās

Daudzi ir pieraduši pie tā, ka dzīve norit saskaņā ar rakstītiem likumiem – ar katru dienu kļūst aizvien vairāk dažādu likumu, regulu, aizliegumu un tie ir aizvien sarežģītāki un ierindas cilvēkam nesaprotami. Tā ir apzināta manipulācija, lai likumdošana kalpotu ne cilvēkiem, bet esošam režīmam un tā augstākiem saimniekiem.

Taču ir kādi citi likumi, saskaņā ar kuriem eksistē visa realitāte ap mums. Tie nav rakstīti Satversmē un nav nostiprināti aktos. Bet to nezināšana tieši tāpat neatbrīvo no atbildības. Vēl vairāk, tie ir daudz svarīgāki un izpratne par tiem ļauj būvēt savu dzīvi pavisam citādi. Diemžēl šos likumu nemāca skolās, bet tie būtu jāzina ikvienam. Kādi tad tie ir?

Vienotības likums.

Katrs cilvēks, katra situācija visā pasaulē ir saistīta viena ar otru. Tas, ko domā vai dara kāds cits, var ietekmēt mūsu dzīves un otrādi, pat ja mēs nezinām neko par šiem cilvēkiem. Šis likums definē to, ka Augstākais Saprāts ir viens un tāpēc viss savā starpā ir saistīts.

Enerģijas likums.

Viss, pat cilvēka doma ir enerģija un to vēsta šis likums. Tas zināms arī kā Vibrāciju likums un tas nozīmē, ka enerģija darbojas neskaitāmās frekvencēs. Tas, kādā katrs atrodas, nosaka viņa apziņu, rīcību un darbību – viss kosmoss nemitīgi vibrē un šī enerģija visu laiku atrodas kustībā.

Darbības likums.

Saskaņā ar šo likumu, plānu un scenāriju realizācijai ir nepieciešama praktiska darbība. Piemēram, nevar gaidīt pareizo partiju, kas izvedīs valsti no krīzes, bet ir jāorganizējas pašiem.

Atbilstības likums.

Kā augšā, tā apakšā. Tas nozīmē, ka viss, kas notiek mūsu mentālajā un smalkajā pasaulē, atspoguļojas fiziskajā pasaulē. Tas, kas notiek šeit, jau iepriekš ir noticis tajos plānos – tas ir visas realitātes veidošanas un dziedināšanas pati galvenā aksioma. Tas, ko cilvēks domā un jūt, arī noved pie realizācijas fiziskajā pasaulē. Citiem vārdiem sakot – Tu esi tas, ko Tu domā un to Tu arī pievelc.

Cēloņu un seku likums.

Tas nosaka, ka nejaušību nav. Viss notiek kaut kāda iemesla pēc, neatkarīgi no tā, vai mēs to spējam ieraudzīt uzreiz, vai tas notiek ilgākā laika posmā. Ir viegli saredzēt tūlītējas sekas, bet daudz grūtāk ir saprast kādu notikumu, kas veidojas ilgstošā posmā, kad pamazām tiek uzkrāts kāds enerģijas daudzums un tad notiek izlāde-  negatīva, kāds notiek ķibele vai arī pozitīva, kad tiek sasniegts rezultāts – tas ir katra personiskais piedzīvojums.

Kompensācijas likums jeb bumeranga efekts.

Tas ir līdzīgs cēloņu un seku likumam un tas nozīmē, ka visu, ko radāt, dabūsiet atpakaļ un bieži ar uzviju. Šeit ir tikai laika jautājums, cik ātri tas notiek. Ja cilvēks bieži veic dažādus labdarības aktus un Sirds darbus, tad ar viņu arī notiek līdzīgi. Tāpat ir ar sliktām lietām –pastāv gan iespēja no tā izvairīties, esot augstu melnajā hierarhijā, bet arī tas ir tikai uz laiku – tāpēc planētas paverdzinātāji un valdošie režīmi tik ātri vēl nebrūk.

Pievilkšanās likums.

Tas droši vien ir zināmākais universālais likums. No visa, ko mēs domājam, jūtam, runājam un rīkojamies, notiek atbilstošas situācijas pievilkšanās. Pievelkas ļaudis, kam ir līdzīga enerģiju frekvence. Atbilstoši savējai, katrs var sajust, kādus tad cilvēkus un notikumus viņš pievelk sev apkārt. Īpaši labi to var redzēt šobrīd, kad sabiedrība strauji sadalās pēc šiem pašiem principiem. Veseli un ar dabisku imunitāti dzīvojoši ļaudis nespēj sajust rezonansi ar baiļu pārņemtiem un špricētiem īpatņiem un tur harmonija nav iespējama.

Enerģijas trans mutācijas likums.

 Tas vēsta, ka katram ir iespējas izmainīt savu dzīvi. Un katram ir atbildība, lai to darītu – tā vienlaicīgi ir izvēle, pieņemt iespējas, vai atteikties mainīt savu dzīvesveidu no sīkumiem līdz lielākām lietām, lai izmainītu frekvenci un tad pievilktu citādus, pozitīvākus notikumus, ko dāvā Visums tiem, kas aktīvi ievēro šos likumus. Visa enerģija ir kustībā un vienmēr viss ir tepat – atliek tikai izvēlēties to straumi, kas nes uz priekšu.

Ritma likums.

Visam Kosmosā piemīt noteikts ritms, saskaņā ar kuru tas darbojas – tā ir dabiskā harmonija Dabā un visās sistēmās. Ja cilvēks vēlas justies laimīgs un vesels, viņam ir jābūt vienā Ritmā ar Mātes Zemes sirdspukstiem un frekvencēm. Ja tā nenotiek, tad sākas disharmonija, kas noved pie dažādām problēmām un slimībām. Tas ir viens no galvenajiem aspektiem – ar Zemi ir jākomunicē kā ar dzīvu būtni, kam ir Apziņa.

Protams, šī ir tikai daļa no daudziem Kosmosa likumiem. Bet šie ir diezgan būtiski un ja mēs tos spētu ievērot, ļoti daudz kas dzīvē mainās uz labo pusi.

Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei!

Līdzīgi kā 1922. gadā tika sasaukta Satversmes sapulce par valsts juridisko pamatu, šodien Latvijā ir jāsauc 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei.

Ikšķiles novads aug. Pieaug gan ar atbraukušajiem cilvēkiem, kuri pārceļas no pārējās Latvijas, gan ar lielu skaitu dzimstošu bērnu. Ikšķiles novads nopelna un dalās ar citiem novadiem, saskaņā ar esošajiem likumiem. Ikšķiles novads iegulda attīstībā. Skola, bērnudārzs, infrastruktūra.

Ikšķiles novads izpilda Satversmes preambulā noteiktu valsts uzdevumu – garantē latviešu nācijas pastāvēšanu. Valsts grasās likvidēt Ikšķiles novadu. Ikšķiles novads cīnās par savu pastāvēšanu ne tikai savās, bet visas Latvijas interesēs!  Izdzīvošanas interesēs.

Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug katru dienu, bet Latvija izmirst. Latvijas valsts, kurai Satversme uzdod rūpēties par latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, dara visu, tikai ne šo vienīgo uzdevumu, kādēļ Latvijas valsts izveidota.

Ir jānosprauž stabila un pieaugoša cilvēku skaita mērķi, un tam jāplāno atbilstoša infrastruktūra. Nevar izdzīvot, ja plānus gatavo izmiršanas apkalpošanai. Nevar ratus jūgt priekšā zirgam, nevar ATR vai izglītības plānošanu veikt pirms izdzīvošanas mērķu nospraušanas. Tā kā esošā valsts pārvaldes struktūra zirgu no ratiem nespēj atšķirt, sapulcei jāpiešķir speciālas pilnvaras ārpus un virs esošā valsts pārvaldes.

Sapulces gala dokuments var būt tas, ko šodien sauc par Nacionālās attīstības plānu (NAP), bet sapulces ietvarā – NAP stratēģijas daļa, kura vienojas arī par šodien aktuālo Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), par vienmēr aktuālo izglītības, veselības, tautsaimniecības stratēģiju. Sapulcei jāizskata arī jautājums par vēlēšanām un referendumiem, jo pārprastu un savtīgu labumu meklējumos Saeima ir ierobežojusi tautas suverēnās tiesības.

2. Satversmes sapulcei – Tautai un Zemei piešķiramas pilnvaras sagatavot un nodot tautas balsošanai NAP ar stratēģisko mērķu plānošanas periodu vismaz uz divām paaudzēm, t.i. 50 gadiem. Un šodien ir skaidrs, ka jaunajam Nacionālās attīstības plānam būs izdzīvošanas vai pat glābšanas operācijas raksturs. Izmiršana jāpārvērš par atdzimšanu!

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā Latvijas Republikas Satversmes 2. pantā rakstīts:

“Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.”

Latvijas Republikas Saeima 2014. gadā Satversmei pievienoja Preambulu, kurā teikts:

“… Latvijas valsts ir izveidota, … lai garantētu latviešu nācijas, … pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, ….”

“Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā (Latvijas tauta) nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.”

Tātad, visas vara pieder tautai, valsts ir izveidota un pastāv tautai (nevis otrādi), svarīgas lietas lemj īpašā sapulcē.

Esošā valsts pārvalde ar sasniegto demogrāfisko bedri un prognozēto katastrofu ir pilnīgi samierinājusies. Ja esošā valsts pārvalde nerīkosies atbilstoši tautas izdzīvošanas interesēm, tad tai vairs nav jābaidās no vēlēšanām, tad jāsāk gatavoties tiesai. Tiesa var būt civilizēta un pat humāna, bet var būt kā Dieva sods ar tām rokām, kuras ienāktu izmirušās tautas vietā.

Aicinu cilvēkus visu līmeņu valsts amatos, visās politiskajās partijās, visās masu mēdiju organizācijās, visās uzņēmējdarbības jomās saprast vienu un pašu galveno – ja mūsu, Latvijas šodienas tautas, vairs nebūs, tad jūsu, Latvijas politiskās, sabiedriskās un ekonomiskās elites, arī nebūs! Tiešā, fiziskā nozīmē. Jo tiem, kas tiek vesti nomainīt Latvijas tautu, ir pašiem savas autoritātes, kuras barot un klausīties. Tikai glābjot Latvijas tautu, jūs varat izglābt sevi. Tādēļ pieņemiet faktu, ka esošais modelis ir sevi izsmēlis, un veicam glābšanas operāciju – sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei.

Līdzīgi kā 1922. gadā, mums ir jāizstrādā un jānoslēdz lielā vienošanās par to, kā dzīvosim turpmāk. Ja izvēlamies turpmāk “tomēr dzīvot”, tad visiem un katram jāsaprot, ka ir tikai viena prioritāte – Latvijas tautas izdzīvošana kopumā. Visai plānošanai un praktiskajai darbībai, t.sk. personāla atlasei vadošajos amatos, turpmāk ir piemērojams primārais balts/melns kritērijs – vai konkrētais priekšlikums veicina Latvijas tautas, pirmkārt, latviešu tautas, pieaugumu Latvijā? Ja atbilde ir negatīva, tāds priekšlikums ir noraidāms vispār vai līdz labākiem laikiem. Ja priekšlikums tiek virzīts “valsts interesēs”, tad līdz ar priekšlikumu atlaižams arī tā virzītājs.

Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei, un varbūt mēnešu, varbūt gada laikā, bet mums būs kopīga vīzija, skaidri mērķi un saprotama stratēģija mērķu sasniegšanai!

Lai Dievs svētī Latviju! Lai latvju tauta zeļ un zied!

Andris Doveiks.
Ikšķile, 2019.05.04

Par latviešiem Latvijā!

Katrai tautai Dievs misiju devis.
Kādai jāt pa stepi zirgā,
kādai džungļos medīt ģērbā plikā.
Kādai klīst pa pasauli bez savas zemes.
Dažām tautām uzdots impērijas celt,
citām – gāzt un tās no kartes velt.

Kad Dieva plāns ir piepildīts,
tad tautai cits mērķis tiek parādīts.
Var tauta to saprast, var ieraudzīt,
un jaunu ceļu sev priekša likt.
Var nesaprast, tad pamazām
kā sniegs tā izkusīs.
Ja tauta pret savu misiju iet,
tai nāksies pār laikiem vai ātri
līdz nāvei ciest.
Smejies vai raudi, tas nemainīsies!

Latviešiem nav likta impērijas nasta.
Latviešiem ir vieglāks liktenis lemts –
ne citus pakļaut, ne sargāt,
ne barot vai komandēt.
Tādēļ starp latviešiem
nav ciešama kungu kasta –
“tas kungs” lai iet,
mums tik ar Dieva notīm diet!

Latviešiem ir sava zeme dota.
Te gaisma, tumsa, miers un vētra.
Te katra pēda sviedriem, asnīm sēta.
To art un kopt, un augļus vākt,
un vairoties, lai esam zemes rota.

Ne naidu celt, bet mieru.
Ar pateicību turēt Dieva doto,
un savu piedošanu citiem dot.

Tik savā tautā slēpto jēgu rast,
kā ziedu skaistu izaudzēt.
Lai visi kopā, lai katrs sevī
labo spējam uzmeklēt.

Tad Dievs kā padomdevējs būs ar mums,
mūs svētīs, baros, izauklēs.

Andris Doveiks. Ikšķile. 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ ВРАЧЕЙ – “В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ”

Выступают эксперты РАН, профессора, доктора наук, врачи и общественные деятели:

ГУНДАРОВ И.А.

РЕДЬКО А.А.

ШАФАЛИНОВ В.А.

НАУМЕНКО С.А.

ЖУЖГОВА И.В.

ЕРМАКОВА И.В.

ВОРОБЬЕВ П.А.

САВЕРСКИЙ А.В.

КАТАСОНОВ В.Ю. и другие.

Чем могут быть опасны своим близким привитые люди? Откуда такое количество осложнений и какая связь между появлением агрессии у человека и вакцинацией? Какой вред здоровью наносит ПЦР-тест? Почему проблемы “пандемии” носят не медицинский, а прежде всего духовный и политический характер? Ответы на эти и другие вопросы в научной конференции Александра Редько и Владислава Шафалинова (https://t.me/shafalinov), организованной при поддержке движения “ЦАРСКИЙ КРЕСТ” (https://t.me/tsarkrest).

ВРАЧИ о COVID и ВАКЦИНАХ https://t.me/Doctor_RUS24/332

Epidēmijas vēsturē

Из жизни эпидемий.

Когда в 1530-м году в Женеву нагрянула бубонная чума, там уже все было готово. Открыли даже целый госпиталь для зачумленных. С врачами, фельдшерами и сиделками. Купцы скинулись, магистрат субсидии каждый месяц выдавал. Пациенты постоянно баблишко подкидывали, а если кто из них одиноким помирал, то все имущество больничке переходило.

Но потом случилась беда. Чума пошла на спад. А субсидии с платой за содержание зависели от количества пациентов. Для сотрудников женевского госпиталя образца 1530-го года не стояло вопроса добра и зла. Если чума дает бабло, значит чума – это добро. И тогда начали врачи это самое добро причинять.

Сперва они просто травили пациентов, чтобы повысить статистику по смертности, но быстро поняли, что статистика должна быть не просто по смертности, а по смертности от чумы. Тогда они стали вырезать нарывы с тел покойников, сушить, толочь в ступе и подавать другим пациентам в качестве лекарства. Потом они стали этот порошок сыпать на вещи, носовые платки и подвязки. Но чума как-то все равно продолжала утихать. Видимо, плохо работали сушеные бубоны. Доктора вышли за пределы госпиталя и стали по ночам обрабатывать бубонным порошком ручки дверей, выбирая те дома, где можно было потом поживиться. Как писал очевидец сих событий, “это оставалось скрытым некоторое время, но дьявол более радеет об увеличении числа грехов, нежели о сокрытии их”. Короче, один из эскулапов обнаглел и обленился до такой степени, что решил не бродить ночами по всему городу, а просто бросить сверток с порошком в толпу, днем. Вонь встала до небес, и одна из баб, по счастливой случайности вышедшая недавно из этого госпиталя, узнала, чем пахнет.

Сотрудника повязали и отдали в добрые руки соответствующих мастеров. А уж те постарались добыть из него побольше информации.

В общем, казнь продолжалась несколько дней. Изобретательных гиппократов привязали к столбам на телегах и возили по всему городу. На каждом перекрестке палачи раскаленными щипцами вырывали у них куски мяса. Потом привезли на площадь, отрубили головы и четвертовали, а части разнесли по всем районам Женевы в назидание. Исключение сделали лишь для сына надзирателя госпиталя, который не участвовал в процессе, но сболтнул, что знает, как составлять микстуры и как готовить порошок, не опасаясь заражения. Ему просто отрубили голову, “дабы помешать распространению зла”.

А вы говорите, Билл Гейтс.

P.S. Так как в сети появились бдительные граждане, утверждающие, что все это вранье и сказки, и в просвещенной Европе не могло быть подобного непотребства, сдаю пароли и явки. Т.е. литературу и источник:

На русском языке эту историю пересказал Супотницкий в своих “Очерках истории чумы” (Очерк 1. Поведение людей во время эпидемической катастрофы).

А изначальное описание можно найти в книге очевидца и современника сих событий Франсуа Бонивара “Хроники Женевы”, которую он написал в середине 16-го века. Вам нужно только открыть второй том и найти страницы с 395 по 402. Там, правда, французский язык, но это ж не проблема.
https://igor-piterskiy.livejournal.com/753861.html

Липовая эпидемия Чумы в 1830 году. Почему тогда народ восстал и смёл всех чиновников – предателей

Испанка. Отчего на самом деле умирали люди во время эпидемии гриппа 1918-20 годов Любимый аспирин

Доктор Том Коуан о мифических вирусах и умственных способностях “ученых”

Это не вакцина, это целая система. Доктор Ариана Лав. Гидры в вакцине для создания нового гибридного человека.

Noslēgums speciāli tiem, kas no varas augstumiem lamā Krieviju par totalitāru un antivakserisku. Jūs Saeimas un MK atejās spogulī paskatieties!

Заместитель губернатора Свердловской области Креков рассказывает как принуждать людей к вакцинации

Tā nu tas tika pateikts, tikai Kariņš un Pavļuts tagad cits, jo vakcinēti. Varbūt…

Ja mainījušes valdība, var gadīties, ka mainās arī tauta… Roterdama.

20 ноября. Австралия. Пёрт, Сидней, Мельбурн, Брисбен

От СПИДА до КОВИДА

От СПИДА до КОВИДА

Virusomania  https://rumble.com/vlteka-36643834.html

Чтобы хорошо понять сложившуюся сегодня ситуацию, нужно сначала понять историю под названием ВИЧ и СПИД. Почему? Потому что SARS-COV-2 и COVID-19 – просто ребрендинг этой истории. Это очень легко понять, если включить критическое мышление и провести небольшой анализ, сравнив неоднозначность обоих диагнозов ( СПИД и Covid-19), мягко сказать сомнительное тестирование и социальные последствия для получивших положительный результат. Сейчас, после своего ребрендинга, эта догма набрала обороты, до такой степени, что теперь каждый является подозреваемым и потенциальным «бессимптомным распространителем». 

С и без того невероятной идеей о том, что секс может привести к болезни и неизбежной смерти, в 2020 году из-за коронапаники распространилось еще более извращенное сообщение, а именно, что подхватить инфекцию и умереть из-за нее можно даже без контакта с другим человеком.

С момента установления догмы о ВИЧ и СПИД-е охотники за вирусами (вирусологи) пользуются почти богоподобным статусом. А в богах нельзя сомневаться. Так нас учат с самого детства. А что если мы осмелимся поставить эти догмы под сомнение?
Автор видео: натуропат и исследователь Екатерина Сугак

Страх Смерти – главная тупость
Кристиан Терес в Брюсселе о скрытых договорах. The Red Pill Media FB

Telegram 2021.11.11

TĀ VIŅI TO GRIBĒTU PABEIGT…

BET MĒS ESAM UN BŪSIM ŠĀDI!

Bērns šajā pelēkajā pasaulē. No Kristīnes Zeltiņas FB

Dakteris Aleksandrs Reģko. 2021.11.02

Доктор медицинских наук Александр Редько о тайнах вакцинации и профанации пандемии

Александр Редько – действительный член Международной Академии наук экологии и безопасности (МАНЭБ). Автор более 200 научных работ и монографий, доктор медицинских наук, (докторская диссертация посвящена индивидуальному и популяционному здоровью и качеству окружающей среды в Санкт-Петербурге). Председатель Антифашистского комитета Санкт-Петербурга.

Cilvēkiem jāmācās dzīvot sistēmā

Живой Человек Игорь
[1] Как сотрудник #807 правосуб’ектность признавал!
[2] Полицейский передумал штрафовать за отсутствие маски. Почему?
t.me/firstchannelforyou