Viens kurmja rakums Ikšķilē aizbērts

Iepriekš rakstīju, ka ņēmām lāpstu un sakārtojām Ikšķiles pašvaldības algoto būvnieku izpostīto celiņu, kas nepieciešams mūsu mājas iedzīvotājiem. Pēc nedēļas neplānoti iegadījās brīva sestdiena (12. novembris) un nepabeigtais objekts izaicināja…

Šī bedre bija šķērslis ierastajā maršrutā daudziem desmitiem vai pat simtiem Skolas ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla iedzīvotāju.

Celiņš nav ideāls, bet pa to var iet ar tīrām kājām 🙂

Pēc divu nedēļu pašdarbības un laikam jau raksta publikācijas internetā, objektā ir bijuši arī čaklie un ar tehniku apgādātie pašvaldības darbinieki.

Ir aizvesta šī būvgružu čupiņa. Tā gan nav nekāda nevainīgā čupiņa – tās sastāvā ir betona bloki ar gandrīz metru gariem armatūras stieņiem. Tāda čupiņa zem kokiem, kuros rāpjas visi kvartāla bērni, ir bīstamāka par aizbērto bedri! Tomēr atkal it kā sīkumiņš – to zemes valni ap akmeni varēja paņemt līdzi, ja jau ar tehniku strādāja, nav jau ar lāpstu kā pašdarbniekiem jāmokās!

Ir aizvākts arī metāla rāmis, kas sākotnēji laikam domāts paklāju izdauzīšanai. Pēdējo 10 gadu laikā tas arvien biežāk tika izmantots kā kvartāla bērnu pašdarbības vingrošanas aprīkojums un kā futbola vārti “vārtu karaļu” spēlei. Palicis tikai soliņš – čipšiem, semuškām, limonādei… Tiesa, vēl arī tenisa korts, kuram jau arī apsolīts buldozers. Es nevēlos apgalvot, ka šis vides objekts bija saglabāšanas vērts, es tikai vēršu uzmanību, ka vietā nekas nav piedāvāts. Ikšķiles centrs jau vairākus gadus sistemātiski tiek “atbrīvots” no bērniem un sportiski aktīviem cilvēkiem nepieciešamā aprīkojuma – paliek tikai autostāvvietas.

Kādreiz šeit bija bērnu smilšu kaste, kurā patiešām vajadzēja apmainīt vai papildināt smiltis. Risinājums – smilšu kaste ir aprakta zem milzīgas smilšu kravas. Smiltis pamazām pārņem zālāju. Kas par daudz, tas par skādi!

Jautāsiet, kādēļ rakstu tikai tagad, pēc 10 dienām? Biju slimnīcā uz plānotu mugurkaula remontiņu, kas noritēja veiksmīgi. Tomēr narkozes, operācijas darba galda un slimnīcas ventilācijas (ne)sistēmas ietekmēts, es šīs 10 dienas nespēju atrasties vertikālā stāvoklī un kaut ko uzrakstīt. Mani nolika guļus tie it kā slimnīcas ikdienas sīkumiņi, kā rakstā minētā bedrīte lielā miljona objekta tuvumā…

Ikšķilē rokas kurmis, kas gājējiem izliek slazdus

2011. gads Ikšķilē – Skolas ielas megabūves gads. Ir izveidots aplis, divas mājas ieguvušas apjomīgas autostāvvietas, bet kāds iecienīts kājāmgājēju celiņš dubultdroši nobloķēts. 

Agrākā celiņa vietā bedres un izmētātas seguma plāksnes, vecs apgaismes stabs un svaiga melnzeme ar zāles sēklām. Jums nebūs te staigāt!

Bet Ikšķiles iedzīvotāji ņem rokās lāpstas un kurmja rakumus nolīdzina.

Mēs te staigāsim un prom nebrauksim! Pat ja celiņš būs jābūvē trešo un citu reizi. Kurmis jaunā projekta ietvaros ir pacenties iespēju robežās ieriebt gājējiem – pārceļot pārejas, nevis izveidojot jaunas – papildus. Arī izbūvējot jaunos celiņus tā, lai gājējiem būtu jāmaina ierastie maršruti. Bet ar vienkāršu bedres atstāšanu – nesanāks!

Šī jau ir otrā celiņa būve “pašdarbības” formātā, par pirmo lasi šeit!

Diemžēl tehniskais nodrošinājums – viena lāpsta – ierobežo vienā dienā paveicamo darba apjomu, tādēļ tranzīta ceļā pašlaik līdz galam aizbērta viena no divām bedrēm. Arī visas plāksnes tranzīta atjaunošanai diez vai izdosies izrakt… Tik un tā – skats labāks un arī mazliet drošāks.

Nez ko rubeņi domā par kurmju rakumiem kā gājēju slazdiem (angl. trap)?*

* 2011. gadā Ikšķiles domes priekšsēdētājs Trapiņš, izpilddirektors Kurmis, komunālo priekšnieks Rubenis.

Grēku kalna dēkaiņi Ikšķilē

Grēku kalna dēkaiņiem pilna estrāde Ikšķilē

Bija labi. Pēc darba nedēļas 3 stundas kājās stāvot – bija ļoti labi! Patiesi, par izrādi grūti vēl kaut ko piebilst, ja neesi profesionāls kultūrists 🙂

Voldemāra Šoriņa teksti atsauca atmiņā 90-to gadu Latvijas televīzijā redzēto labdabīgo humoru. Aizraujošas vārdu spēles ik teikumā! Dziesmas skanīgas un līdzi dziedamas. Personāži katrs atsevišķi un to kopējā saspēle. Patiesi, perfekts brīvdabas uzvedums! Ja neredzēji, tad nopērc biļeti Bauskas (19.08) vai Kuldīgas (20.08) izrādei – ir vērts!

Izrāde līdz tumsai - bez pārtraukuma!

Ikšķiles kontekstā labprāt uzteikšu izmaiņas estrādes iekārtojumā. Sponsoru degustācijas, atrakcijas un ēdamlietu tirdzniecība izvietota estrādes augšā, aiz skatītājiem, līdz ar to pašu skatītāju un bērnu kustības skatītāju priekšā praktiski nebija – tikai uzvedums. Tā turpināt! Nākotnei –  brīvā kalna daļa aiz estrādes ir jāattīsta un jāiekārto, lai tirdzniecība, kas ir izklaides pasākumu būtiska sastāvdaļa, noritētu tehniski un kulturāli labiekārtotā teritorijā. Domāju, ka vides aizstāvji neiebildīs, ja tiks aizpildīta arī lielā bedre aiz šī kalna, jo tādā veidā pat tiktu atjaunots neliels Daugavas senkrasta posms.

Piektdien lija, vietām pat gāza. Virs Ikšķiles estrādes vakars noskaidrojās. Daudzu cilvēku labās domas un apņēmība izrādi noskatīties jebkuros laika apstākļos (līdzi segas, apmetņi, apņēmība sejās) nodrošināja labus laika apstākļus. Daudzu cilvēku labās domas un apņēmība nodrošinās arī izrādes pamatdomas piepildīšanu. Šī zeme – Latvija – ir mūsu “grēku kalns”, šeit mēs paši saimniekosim un nevienam to nedosim! Katrā mazā ciemā, novadā un valstī kopumā.

Muzikālais teātris 7 draugos

 Fotoreportāža: top brīvdabas mūzikls ‘Grēku kalna dēkaiņi’

Ikskile.com

Ikšķiles novada attīstības vīzija 2020. Sabiedriskās būves

Ikšķiles novada attīstības vīzija 2020. Sabiedriskās būves

Ikšķiles novads ir ģimenēm draudzīga pašvaldība, tādēļ 2020. gadā novadā dzīvo jau 15.000 iedzīvotāju, pārsvarā jaunās ģimenes ar 2 un vairāk bērniem.

Pirmsskolas izglītība
Pašvaldība izveido bērnudārza filiāles tieši pie bērnu dzīvesvietām visos novada centros, kur ir atbilstošs bērnu skaits. Tiek veidotas apvienotas dažādu vecumu bērnu grupas. Bērnu vecāki tiek atbilstoši kvalifikācijai veic arī bērnudārza personāla darbu.
Apbūve – operatīvi būvējamas un vēlāk arī pārvietojamas moduļu un konteinera tipa ekoloģiskās ēkas.

Sākumskola un pamatskola
Izglītība atbilstoši valsts programmai, bet pēc vecāku vēlēšanās, arī tiek organizēta pie dzīves vietas līdzīgi kā bērnudārzi. Mācību plāni tiek sagatavoti tā, lai skolnieki organizēti var ierasties Tīnūžu un Ikšķiles skolās uz speciālo priekšmetu stundām.
Apbūve – operatīvi būvējamas un vēlāk arī pārvietojamas moduļu un konteinera tipa ekoloģiskās ēkas.

Vidusskola
Ikšķiles vidusskolas nodrošina kvalitatīvu vidējo izglītību, liekot akcentu uz dažādu profesionālo prasmju apgūšanu.
Apbūve – skolas ēkas un daudzās piebūves tiek pārplānotas un humanizētas, vienlaikus uzlabojot ēku un teritorijas administrēšanas efektivitāti.

Valsts ģimnāzija
Līdz 2020. gadam Ikšķiles vidusskola ir attīstījusi programmas un cēlusi līmeni līdz valsts ģimnāzijas statusam 10.-12. klašu programmās. Ģimnāzija ir mācību ceļa mērķis kaimiņu pašvaldību un pat Rīgas skolēniem, kuri atbrauc ar vilcienu.
Apbūve – multifunkcionālā ēkā pie Lupīnu ielas stadiona.

Skolēnu sporta centrs
Sākumskolas un pamatskolas skolēni masveidā tiek iesaistīti vispārējās fiziskās sagatavotības aktivitātēs – no rotaļām un sporta spēlēm, pamazām atlasot ieinteresētos un talantīgos. Procesā tiek iesaistītas ģimenes.
Apbūve – Ikšķiles un Tīnūžu sporta zāles tiek piemērotas sporta nodarbībām ar skatītājiem. Tiek uzlabots Tīnūžu skolas sporta laukums. Pašvaldība organizē un finansē sporta nodarbības visa kalendārā gada laikā.

Novada sporta centrs
Lupīnu ielas stadions ir bāze novada jaunatnes sporta attīstībai. Novadā darbojas sporta skola (vai filiāles), kas nodrošina profesionālu treniņu līmeni, līdzdalību sacensībās un sportistu profesionālo izglītību.
Apbūve – Lupīnu ielas stadions, multifunkcionālā būve pie Lupīnu ielas (kopā ar ģimnāziju), sporta halle, citi sporta objekti novadā.

Mūzikas un mākslas izglītība
Ikšķilē darbojas Mūzikas un mākslas skola (vai labu specializēto skolu filiāles). Ēkā ir gan ir telpas vispārējai mūzikas un mākslas apguvei grupās, specializētās klases un auditorijas. Ēka nodrošina arī pieaugušo un vecāka gada gājuma cilvēku interešu izglītības vajadzības.
Apbūve – daudzlīmeņu (terašu) ēka (4-5 stāvi) nogāzē starp Strēlnieku un Lejas ielu, pie gājēju trepēm (to funkciju iekļaujot apjomā). Strēlnieku ielā redzamais apbūves augstums 1 stāvs, ja tiek pazemināts ielas līmenis – līdz diviem stāviem. Ieeja no abām ielām, transporta stāvvietas – no Lejas ielas puses.

Kultūras centrs, bibliotēka, estrāde
Apbūve – vecais kultūras nams, kura apbūve papildināta, izveidojot noslēgtu pagalmu, iespējams, atpērkot estrādei blakus esošo privātīpašumu. Iespējams, sabiedrība vienojas par jauna kultūras centra celšanu vecā vietā. Tad tiek pazemināts zemes līmenis un virszemes apbūve var sasniegt 3 stāvus. Vienlaicīgi tiek nodrošināts viss pasākumu serviss Ikšķiles estrādei.
2020. Gadā Ikšķiles estrādei ir vēdekļa veida transformējamais jumts pār skatuvi un skatītāju vietām. Estrādes darbība tiek nodrošināt līdz pat āra temperatūrai -10 grādi. Estrādes vēsturiskās sienas tiek piepildītas ar mūsdienīgām tehnoloģijām un komfortu.
Estrādes darbības nodrošināšanai ir panākta vienošanās ar Lībiešu ielas kvartāla iedzīvotājiem, visas šķērsielas tiek paplašinātas un izveidotas stāvvietas ar ekobruģa segumu.

Laukums pretī Ikšķiles vidusskolai
Laukums ir aprīkots ar soliem, galdiem, nojumēm, kuras vajadzības gadījumā var ātri demontēt. Brīvais Wi-Fi internets, elektrības pieslēgumi. No ķīmiskajām atkarībām brīva zona! Apmeklētāji – galvenokārt jaunieši, kam patīk būt centrā. Apkalpo – kultūras nama vai skolas kafejnīcas. Laukums ir viena no pilsētas pasākumu norises vietām.
Apbūve – Peldu iela ir iztaisnota, pie Lībiešu ielu iedziļināta un izveidots 2 līmeņu krustojums. Laukums zemākajā daļā ir pacelts virs ielas līmeņa, nodrošinot arī trokšņa un putekļu barjeru laukumam un vidusskolai.

Dienas centrs – sociālo pakalpojumu centrs
Cilvēkiem ar speciālām sociālām vajadzībām darbojas Dienas centrs. Ēkā ir pieejamas gan mantiskā palīdzība, gan tādi pakalpojumi kā duša, veļas mazgātava, specializētā medicīniskā palīdzība. Ēka nodrošina gan pieejamību, gan zināmu diskrētumu.
Apbūve – Daugavas prospekts 34, ēkai nepieciešama noteikta un saprātīga apjoma renovācija, it īpaši sētas pusē. Tagad, 2011. gadā. Vēlāk, 2020. gadā, sociāli neaizsargāto cilvēku skaits nebūs pieaudzis, jo attīstīsies ģimenes un kopienas institūti.

Multifunkcionāla ēka pie Lupīnu ielas stadiona
2020. gadā Ikšķiles ģimnāzijas un daļa no sporta centra servisa funkcijām. Līdz tam – galvenā stadiona atbalsta ēka, alternatīvā izglītības, projektu, jauniešu centra telpas.

Jauniešu centrs
2020. gadā nav nepieciešams atsevišķs jauniešu centrs. Jauniešiem tiek piedāvātas telpas un vide praktiski visās sabiedriskajās ēkās dažādu interešu virzienos, t.sk. „organizēto kultūru” noliedzošos virzienos.

Pašvaldības administratīvā ēka.
Ikšķiles pašvaldība uz izdevīgiem noteikumiem nopirkusi vai nomā veco tirdzniecības centru Ikšķiles centrā, Skolas ielā. Pašvaldības darbinieki uz darbu ierodas ar sabiedrisko transportu, velosipēdiem, kājām, tādēļ nav nepieciešamas stāvvietas tieši pie pašvaldības ēkas. Atbraukušie apmeklētāji arī pārsvarā izmanto sabiedrisko transportu, mašīnas atstāj pie tirdzniecības centriem vai uz Skolas ielas posma līdz dzelzceļam, kur pēc rekonstrukcijas tomēr tiek uzbūvēta papildus josla stāvvietām.
Apbūve – tirdzniecības centram tiek uzbūvēts 2 stāvs. Tiek lietotas modernas koka paneļu konstrukcijas, tādēļ darbi tiek veikt dažu mēnešu laikā.

Pašvaldības atbalstītās biznesa būves

Intelektuālā biznesa centrs – inkubators
Ēka 500-1000 darba vietām ar augstu elektronisko komunikāciju līmeni. Projektu nedaudz sadārdzina nepieciešamība samazināt dzelzceļa radītās vibrācijas. Lielāko daļu biznesa un darba vietu aizpilda novada iedzīvotāji. Papildus nepieciešamais darba spēks ierodas pa dzelzceļu. Pašvaldība nodrošina komunikācijas, ilgtermiņa nodokļu atvieglojumus, subsīdijas pie noteikta novada iedzīvotāju nodarbināto skaita un algu līmeņa. Ēkas būvniecību veic privātais investors.
Apbūve – ēka aiz dzelzceļa, bijušās dārzniecības teritorijā.

Ražošanas un pakalpojumu biznesa centri
Daugavmalā, Elkšņos, pie Tīnūžu šosejas un citur. Pašvaldība atbalsta ilgtermiņa infrastruktūras veidošanu, ja tiek izpildītas vides kvalitātes prasības.

Andris Doveiks, AI valdes loceklis

Mazliet par vārda brīvību

Ikšķilē 2008. gadā darbu uzsāka privāts interneta portāls Ikskile.com. Tas ir novada nozīmīgākais publiskais resurs, kurā ne tikai publicē informāciju, bet arī ļauj to komentēt. Tieši komentāri to būtiski atšķir no oficiālā portāla Ikskile.lv.

Ikskile.com pirms pašvaldības vēlēšanām, tāpat kā visa novada opozīcija (pozīcijā bija Zemnieku savienība vienpersoniski), kritizēja pastāvošo kārtību. Kritika izpaudās dažādo autoru iesniegto rakstu saturā un komentāros. Pēc vēlēšanām, kad pozīcijā kopā ar ZS nokļuva visa vecā opozīcija, bet jaunais spēks Apvienība Iedzīvotāji kļuva par jauno beztiesisko opozīciju, Ikskile.com turpina ieturēt pastāvošajai varai, kas faktiski ir pārgrupēta vecā vara, kritisku attieksmi.

Jāatzīmē, ka šeit gan nav pamata runāt par portāla redakcijas politiku, jo tādas nemaz nav! Portālā joprojām parādās kritiski raksti, parādās arī tas, ko varētu saukt par būtiskas informācijas pārpublicēšanu, lai tā sasniegtu plašāku auditoriju. Tomēr kopš 2008. gada ir notikušas būtiskas izmaiņas. Ir ievērojami pieaudzis publikāciju skaits arhīvā un var novērot arī “redakcijas” un auditorijas nogurumu. Kā tas izpaužas?

Raksti tiek pievienoti pakās pa 3-5 dienā reizi vienā vai divās nedēļās. Līdz ar to nav saprotamas redakcijas prioritātes, bet daža publikācija zaudē auditoriju vēl pirms to kāds vispār ieraudzījis. Šajā viļņveida informācijas plūsmā tiek zaudēta saikne ar iepriekšējām līdzīgas tēmas publikācijām un to komentāriem. Rezultātā bezjēdzīga kļūst arī katra jaunā publikācija, jo tās arvien biežāk sāk izskatīties pēc piekasīšanās. Vai tāds tagad ir Ikskile.com redakcijas mērķis – radīt savā auditorijā to pašu apātiju, kāda bija visā novadā ZS vienpersoniskās vadonības laikā?

Viss nav tik bezcerīgi, ja vien Ikskile.com izstrādātu šodienas satura apjomam atbilstošu informācijas grupēšanas politiku, saprastu un deklarētu paši savas prioritātes, kā arī mazliet paplašinātu savu piedāvājumu komentētājiem un komentāru lasītājiem (priekšlikumi zemāk). Viena vajadzība ir komentāri un diskusijas par “da jebko”, otra – paziņot jaunumus, uzdot jautājumus. Piemēram, Jānim ir skaits mocītis, bet es nezinu, kādas markas. Vai kāds var pateikt?

Un nemaz nebūtu slikti, ja tomēr publika beidzot uzzinātu savu varoņu vārdus. Ikskile.com nav Diena, bet, īpašniekiem paliekot anonīmiem, tā noteikti nekļūs ne par Dienu, ne Delfi.

Šo rakstu sacerēju pēc zemāk redzamo komentāru sērijas. Radās sajūta, ka šis brīdis ir jāieraksta skurstenī 🙂

E-klase nākamgad arī Ikšķiles vidusskolā

Andris 29.07.2010 13:04
E-klase ir ļoti labs pasākums. Ļoti labi, ka IKSKILE.COM par to informē. Tikai ja zudīs iespēja brīvi komentēt, tad jau mēs par to varēsim tikpat “brīvi” lasīt Ikskile.lv. Padomājiet par savu apmeklējumu statistiku 🙂
E-klases ir reāls risinājums vienai konkrētai vecāku un skolas komunikācijas vajadzībai. IKSKILE.COM varētu ņemt piemēru – atvērt sadaļu, kurā komunikācija komentētāju-pļāpātāju starpā netiktu ierobežota ar sadaļas noteikumiem, jo lielākie pļāpas (es tai skaitā) parasti nespēj noturēties nekādos rāmjos. Tādu bez-noteikumu haidparku, uz kuru vajadzības gadījumā pārcelt komentārus, kuri izrādās neatbilstoši kādai citai sadaļai. Tā nebūs dzēšana – tā būs informācijas (lai nu kāda tā būtu) sakārtošana 🙂

IKSKILE.COM 28.07.2010 23:55
Ar šo tad arī beigsim netēmu, Skaidrīt, OTTO, Andri utt.

? 28.07.2010 23:35
Vai Andra un OTTO komentāros ir rakstīts par E- klasi? Atkal blata būšana, kā jau pie Jāniem.

IKSKILE.COM 28.07.2010 23:10
Visi turpmākie komentāri šeit, kas neattiecās uz rakstu “E-klase nakamgad arī Ikšķiles vidusskolā” tiks dzēsti.

Andris … IKŠĶILE.COM 28.07.2010 20:46
Piekrītu, ka neatbilst sadaļai. Žēl, ka piemērotākas sadaļas nav 🙂

IKSKILE.COM 28.07.2010 19:52
Dargie ikšķilieši Jūsu diskusija ir neatbilstoša sadaļai!

……………………………

Elga Zēģele atbild komentāram

Sabiedrība Citai Politikai

Druvis Says:
30. maijs, 2009 7.56

Jautājums – Zēģeles kundze, kultūras biedrības nams, nesakārtots, neapkopts, kā bieds Ikšķiles centrā stāv jau gadiem, kā Jūs varat iedomāties sakārtotu Ikšķili, ja pati ne reizes neesat slotu rokās paņēmusi un savu mājas priekšu noslaucījusi? Un tas vēl ir tas mazākais. Jūs laikam arī neesat dzirdējusi par ESF kanalizācijas projektu, kas ietver ielu pārrakšanu? Vai tad mēs par Jums varam vēlēt, ja Jūs esat nevīžīga, nezinoša Ikšķiliete? Un kā varat spriest par kultūras nama projekta nekvalitāti, vai tas tāds politisks triks, ko Jūs abas ar Ikstenu sataisījāt, lai beidzot kāds iedod naudu kultūras biedrības nama sakopšanai, lai pašām nav jāstrādā un beigās jāpaliek bez darba?

Elga Zēģele Says:
30. maijs, 2009 22.56

Godājamais, Druvi!
Lūdzu, vērīgāk izlasiet manu rakstu! Septiņus gadus Ikšķiles Kultūras biedrība namu bija iznomājusi Ikšķiles pašvaldībai un noslēgtais līgums, kuru ir parakstījis J. Rudzīša kungs, paredzēja, ka:
1.) Ikšķiles dome nemaksā biedrībai īres maksu, bet veic remonta darbus un uztur namu kārtībā, lai tas nebūtu kā “bieds” Ikšķiles centrā. Kāds ir rezultāts Jūs pats redziet! Arī estrādi patreizējā domes vadība ir nolaidusi un tagad klaigā, ka tā brūk kopā. tāds pats scenārijs bija arī ar mākslinieka J. Kugas māju un vēl citiem objektiem. Un mana centība vai nevīžība te galīgi nav pie vainas.
2.)Kultūras biedrībai nebija tiesību slēgt jebkāda veida līgumu ar vēl kādu fizisku vai juridisku personu. Tas nozīmē, ka saistoties ar tik neuzticamu partneri kā Ikšķiles dome, mēs vairs nebijām tiesīgi, kaut ko iesākt biedrības nama labā.
Diemžēl, mēs bijām tik naivi un ticējām domes solījumiem, ka tūlīt, tūlīt remonta darbi tiks uzsākti. Visus septiņus gadus gada sākumā pilsētas budžetā dome paredzēja līdzekļus biedrības nama remontam, bet vēlāk tos novirzīja citiem mērķiem, solīto nepildot un muļķojot ikšķiliešus.
Lai arī cik mums grūti klājas biedrības nama durvju priekša katru dienu ir noslaucīta. Šie Jūsu pārmetumi ir pilnīgi nevietā! To, ka Ikšķilē labākajā gadījumā ir 2 normāli noasfaltētas ielas ir pamanījuši visi ikšķilieši, ne es vienīgā. Tas, ka ielas pārrok realizējot kanalizācijas projektu ir saprotami un ne jau to mēs domei pārmetam.
To, ka “Kultūras kalna” projekts bija nekvalitatīvs varu spriest, jo esmu piedalījusies, kultūras celtņu darba uzdevumu rakstīšanā. Šis projekts neparedzēja, piemēram, tādas elemntāras un 21.gadsimtā pašsaprotamas lietas kā ģērbtuvi ar dušām pie mēģinājumu zāles deju kolektīvam, bērniem labiekārtotu zīmēšanas studiju, kafejnīcu, bibliotēkai gaišas un plašas telpas – nevis pagrabu, ieeju balkonā nevis cauri skatītāju zālei, lai tie, kas kavējas netraucē pārejiem. Šo sarakstu var turpināt un turpināt. Diskusijā, kas notika Arhitektu savienībā projekta autore, atbildot uz jautājumiem, paziņoja, ka skatuve nav paredzēta teātra rādīšanai, tādēļ nav izdomāts kā dekorācijas nogādāt uz skatuvi. Man un daudziem citiem ikšķiliešiem tiešām nebija skaidrs, kādēļ jābūvē daudzu milijonu vērts kultūras nams, ja tur pat teātra izrādes un koncertus nevarēs noskatīties. Un, ne jau manos vai Noras Ikstenas spēkos būtu bijis apturēt šo projektu. To izdarīja Ikšķiles ļaudis un profesionāļi kopīgiem spēkiem!
Druvi, es ļoti labi pārzinu situāciju Ikšķilē! Ļoti labi! Strādāt protu un no darba nebaidos! Dod Dievs visiem tādas darba spējas kā man! Visam, ko es šeit rakstu ir dokumentāls apstiprinājums.
Lai Jums, Druvi, labi veicās!
Ar cieņu
Elga Zēģele