Sports

Sporta nozares mērķi

2009.gads Novada vasaras sporta līgas pilotprojekts, kura laikā nodrošināms treniņu process dažādās sporta spēlēs jauniešu grupās un sporta spēļu sacensības visās vecuma grupās brīvdabas sporta veidos. Sporta norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas… Read More ›

Vīzija. Sports

Bērnu un jauniešu fiziskā attīstība un sports, pieaugušo un senioru sports, brīvā laika sports un fiziskās aktivitātes, aktīvam dzīvesveidam piemērota vide.