Nodarbinātība

Nodarbinātības mērķi

2009.gads Novada sociālais dienests laikā sagatavosies darba ņēmēju konsultēšanai darba likumdošanas un darba aizsardzības jautājumos 2009./10.gads Novada darba spēka piedāvājuma interaktīvs risinājums. Pašvaldība izstrādās motivējošu sistēmu, lai komersanti izvēlētos novada darbaspēku. Projekts ekonomiskās krīzes laikā darbu zaudējušo iedzīvotāju atbalstam, piedāvājot… Read More ›