Nodarbinātības mērķi

2009.gads

Novada sociālais dienests laikā sagatavosies darba ņēmēju konsultēšanai darba likumdošanas un darba aizsardzības jautājumos

2009./10.gads

Novada darba spēka piedāvājuma interaktīvs risinājums.
Pašvaldība izstrādās motivējošu sistēmu, lai komersanti izvēlētos novada darbaspēku.

Projekts ekonomiskās krīzes laikā darbu zaudējušo iedzīvotāju atbalstam, piedāvājot terminētu darbu dažādos vides, apmācības un sociālajos projektos.

Vīzija. Nodarbinātība

Pašvaldība piedalīsies darba tirgus veidošanā, sniedzot informatīvu atbalstu vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pašvaldība atbalstīs vietējās darba biržas veidošanu.

Ikšķiles novada pašvaldība rūpēsies par darba likumdošanas ievērošanu visos novada uzņēmumos. Tiks izstrādāta komersantu motivācijas sistēma, kas veicinās novada iedzīvotāju nodarbināšanu.

Darba vide un aizsardzība, iespēju attīstīšana