Vīzija. Sabiedriskais transports

Pašvaldība nodrošina sabiedrisko transportu novada teritorijā, lai visiem novada iedzīvotājiem būtu pieejami pašvaldības pakalpojumi, starppilsētu satiksme, tirdzniecības un pakalpojumu serviss.

Sabiedriskā transporta mērķauditorija dalāma trīs grupās. Skolēni un novada teritorijā strādājošie, ārpus novada strādājošie un studējošie, ģimenes ar maziem bērniem un pensionāri. Katrai no šīm grupām ir atšķirīgi pārvietošanās grafiki.

Lai nodrošinātu efektīvu sabiedriskā transporta darbību, transporta grafiks tiks saskaņots ar izglītības iestāžu, interešu un sporta nodarbību, medicīnas pakalpojumu un pašvaldības institūciju darba laikiem. Pašvaldība aktīvi iesaistīsies starppilsētu satiksmes pieejamības jautājumu risināšanā.

Transporta pieejamība, pasažieru grupas, maršruti, grafiki