Jānis Kučinskis: Latvijas patriots mūsdienās var būt tikai partizāns

Draugiem.lv

Kad senos laikos kāda impēriska valsts iekaroja un pakļāva kādu teritoriju un piespieda to maksāt meslus (ar teritoriju, vergiem, resursiem, nodevām), tad iekarotās tautas pretestību sauca par partizānu kustību. Partizāni bija gan tie, kas pretojās ar ieročiem rokās, gan tie, kas viņus atbalstīja (deva patvērumu, pārtiku, apģērbu), gan tie, kas pret iekarotājiem cīnījās ar citiem līdzekļiem (apgaismības, diplomātiskiem, ekonomiskiem, kulturāliem).

Arī mūsdienās varam vērot atsevišķu valstu militāru iekarošanu, nepakļāvīgo valstu iebombardēšanu „akmens laikmetā”, ārvalstu inspirētus apvērsumus, krāsainās revolūcijas, valstu destabilizāciju un citus pakļaušanas instrumentus. Taču visbiežāk valstis tiek pakļautas ar ideoloģiskas apstrādes, vietējās elites uzpirkšanas, ekonomiskiem un finansiāliem līdzekļiem. Rezultātā tiek saglabāta formāla iekaroto valstu neatkarība (karogs, himna, nacionālie simboli, pat formāls parlaments, prezidents un diplomātiskais korpuss), bet šie pārstāvniecības orgāni vairs nepārstāv savu iedzīvotāju intereses, bet apkalpo iekarotāju intereses.

Būtībā tas ir tāds pats karš ar tādiem pašiem rezultātiem, tikai šis ir karš ar citiem līdzekļiem. Ja agrāk iekarotās tautas varēja viegli atpazīt savus iekarotājus, viņu brutālo varu un asiņainās represijas, tad tagad šis process tiek piesegts ar vietvalžu organizētu „demokrātijas teātri”. Iekarotās valstis ar saviem pakļāvējiem slēdz nevienlīdzīgus, diskriminējošus līgumus, kuru mērķis ir pakļautās valsts izlaupīšanu padarīt juridiski likumīgu. Bez tam patiesie labuma guvēji paliek anonīmi. Ja, piemēram, vācu baronu varas laikos latviešu zemnieki labi zināja, kāda kunga interesēm viņi vergo, tad tagad šie labuma guvēji dzīvo ārzemēs un mēs viņus nepazīstam. Tagad šos labuma guvējus sauc par ārvalstu investoriem, bet viņu intereses uz vietas pārstāv vietējās izcelsmes izpilddirektori un visa vietvalžu vara.

Šādu kārtību citiem vārdiem sauc par neokoloniālismu. Tieši tāda pēc PSRS sabrukuma bija Austrumeiropas valstu pakļaušana. Ar Rietumu „brīvās pasaules” kapitālistiskās labklājības ilūzijām sakārdināja ne tikai tā laika valdošo kārtu, bet arī parastos cilvēkus. Tāpēc gandrīz visi nekritiski nostājās iekarotāju pusē, ar gavilēm apsveica Rietumu pieprasītās „tirgus reformas”, un šis process līdz šai dienai turpinās bez vērā ņemamas pretestības. Vien solītās labklājības vietā esam saņēmuši sociālu polarizāciju, deindustrializāciju, nabadzību, bezdarbu, izmiršanu, mūsu resursu nonākšanu ārvalstu investoru īpašumā, aizvien augošu parādu nastu, masveida iedzīvotāju izbraukšanu un aizvien lielāku atkarību no „ārvalstu investoriem”.

Līdz ar to cilvēkiem, kas nav iedziļinājies šajos procesos, ir grūti tajos orientēties. Lai arī pat niecīgākās neatkarības pazīmes mūsdienu Latvijā grūti atrast (izņemot jau minētos simbolus), gan vietvalži ar savu galmu, gan parastā tauta turpina spēlēt „neatkarīgas valsts” un „demokrātijas” teātri.

Tas, ko vietvalži, žurnālisti un režīma eksperti sauc par Latvijas ekonomiku, patiesībā ir koloniālā ekonomika. Tā pieder lielākoties ārvalstu investoriem un no tās labumu uz mūsu rēķina gūst šie anonīmie ārvalstu investori. Ja vēl ir palikuši kādi uzņēmumi, kas formāli pieder vietējiem, tie lielākoties ir ārvalstu biznesa apakškontraktori. Mūsu pašu ekonomika (kas no tās palicis) jau sen iedzīta pagrīdē, režīma propagandisti to sauc par „pelēko ekonomiku”. Lai arī tā daudziem ļauj izdzīvot un palikt Latvijā, režīms tai pieteicis īstu karu. „Pelēkās ekonomikas apkarošana” ir viena no galvenajām „valdības” prioritātēm.

Aplami runā tie, kas visās nelaimēs vaino tikai „valdību, partijas un parlamentu”. Ārvalstu investoriem šāda muļķīga vārīšanās savā sulā nekait, jo politiķi ir tikai viņu gribas izpildītāji – savstarpēji nomaināmi aktieri, kas pareizi spaida pogas. Dusmas uz politiķiem ir visneauglīgākais tvaika nolaišanas (emocionālas izlādēšanās) veids. Tas gan tiesa, ka t.s. politiķi nobalsoja par visiem koloniālās atkarības līgumiem un juridiski atvēra Latviju ārvalstu investoru izlaupīšanai. Taču tā bija tikai formālā veikuma puse. Lai ārvalstu investori te patiešām iesakņotos, diktētu savus noteikumus un uz mūsu rēķina nosmeltu peļņu no katras mūsu darbības, bija nepieciešama visplašāko tautas masu aktīva sadarbība ar šiem „investoriem”. Bija nepieciešams, lai mēs pagrieztu muguru savējiem un ar entuziasmu apskautu „ārvalstu investoru” iestādījumus: visus šos ārvalstu banku, lielveikalu, aptieku, benzīna tanku u.c. tīklus, kas pa šiem gadiem okupējuši Latviju. Mēs ne tikai uzturam šos koloniālos iestādījumus, bet pat dēvējam tos par „saviem” un aizstāvam pret līdzpilsoņu sašutuma izpausmēm. Tāpēc pašas tautas loma šajos procesos bija un paliek tā noteicošā. Bez mūsu aktīvas sadarbības nekādi koloniālie iestādījumi Latvijā nespētu darboties, mēs paši tos visos veidos, turklāt brīvprātīgi balstām un uzturam. Muļķīgi taču savu naudu atdot ārzonās reģistrētiem ārvalstniekiem un pēc tam brīnīties, ka mūsu pašu vajadzībām „nav naudas”. Kurš vēl nav sapratis šo laupīšanas mehānismu, tos aicinu pārlasīt manu rakstu „Kāpēc mums nav savas ekonomikas un cilvēki atstāj Latviju”.

Uzskatu, ka mūsu stāvokļa pareiza izprašana ir vissvarīgākais priekšnoteikums jebkādai tālākai sabiedriskai rīcībai, jo bez šādas izpratnes mēs nespējam noteikt savu nelaimju patiesos cēloņus un atrast tiem pareizos risinājumus. Jāizbeidz šīs muļķīgās spēlītes, kurās mēs tēlojam „neatkarīgu Latviju” un „demokrātiju”, jo tā ir realitātes noliegšana. Vēl perversāk ir, ja šīs koloniālās sistēmas aizstāvība tiek pasniegta patriotisma mērcē. Tā vietā jāapgūst savas zemes un tautas partizāna domāšana un taktika. „Partizāns”, ja šo latīniskās izcelsmes svešvārdu izskaidro vienkāršā valodā, ir karsts savējo aizstāvis pret svešinieku tīkojumiem. Jāiemācās atpazīt visas koloniālisma izpausmes Latvijā un tās pēc iespējas jāboikotē. Toties aktīvi atbalstāmas visas patstāvības izpausmes savējo vidū. Sadarbībā un solidaritātē atbalstot savējos, pakāpeniski atjaunojot un pilnveidojot savas struktūras, mēs pakāpeniski atgūsim arī savu rīcības spēju un ietekmi, lai izšķirīgā brīdī no ārvalstu investoru jūga atbrīvotos pavisam. Tāds brīdis patiešām var pienākt jau paredzamā nākotnē, jo esošā globālā kapitālisma sistēma nav spējīga pārvarēt to sistēmisko krīzi, kurā tā ar mūsu līdzdalību sevi iedzinusi.

Par atšķirīgu uzskatu cilvēkiem

Tuksnešu tautām esot tāda kārtība, ka higiēnas procedūras vēdera lejas daļā veic tikai ar kreiso roku. Savukārt ēdienam drīkst pieskarties tikai ar labo roku, jo ēdiens parasti tiek ņemts ar roku no viena kopējā trauka. Tādai kārtībai ir viens racionāls iemesls – ūdens trūkums liedz regulāri mazgāt rokas! Lai šo izdzīvošanai svarīgo kārtību uzturētu, tā ir nostiprināta reliģijā, un par pārkāpumu draud bargs sods. Var padzīt no vakariņām, var nopērt un padzīt no apmetnes. Tuksnesī!

Tomēr šie paši cilvēki īpaši neatšķiras no citiem mūsdienu civilizētajā pasaulē. Viņi lieto nazi un dakšiņu, un esmu drošs, ka arī ūdeni un citus higiēnas līdzekļus, kas līdz minimumam samazina riskus, kuri ir reliģisko dogmu pamatā. Tai pašā laikā pat mūsdienu pasaulē viņi neatsakās no savas reliģijas un dogmām. To pārkāpšana, pat ja to izdara ārpus reliģijas esošs cilvēks, tiek uztverta ļoti sāpīgi un pat agresīvi.

Formāli pašlaik Eiropas daļā, kurā dzīvojam mēs, atšķirīgu uzskatu cilvēkiem nav tiesību uzspiest savus uzskatus citiem cilvēkiem. Augstāk minētie atšķirīgo uzskatu cilvēki Latvijā izmanto savas tiesības paust savus uzskatus, dzīvot savu dzīvesveidu, tomēr viņi (pagaidām!) neprasa, lai visi apkārtējie, tāpat kā viņi, atzītu viņu dzīvesveidu par labāko vai noteikti par vismaz labu.  Dzīvo savu dzīvi un ļauj dzīvot citiem! Ļauj citiem palikt ar viņu uzskatiem!

Latvijā dzīvojošajiem ir savs uzskatu kopums, kas ir nodrošinājis tautas izdzīvošanu cauri gadsimtiem. Ir sava vieta sievietei un vīrietim, jaunam un vecam, stipram, gudram, uzņēmīgam, arī slaistam un pļēguram.

Praids…

Voldemārs Hermanis: Bez histērijas. Ar pašcieņu

NRA.LV Trešdiena, 8.februāris (2012)

Jo tuvāk 18. februāris – referenduma diena par jaunu statusu krievu valodai Latvijā –, jo vairāk vainas meklējumu, kāpēc tiktāl nonākts. Visbiežāk minēta neveiksmīgā integrācijas politika neatkarības gadu garumā. Taču paliek jautājums: vai visi vēlas nonākt arī pie kādas kopīgas valodas? Un galvenais: caur dialogu vai ultimātiem?

«Referendums par krievu valodas statusu notiks tāpēc, ka krievu kopiena Latvijas neatkarības gados guvusi «traumu» ,kāda latviešiem bija padomju gados,» raksta Rīgā iznākošā avīze Čas. Viedoklis pausts kādā diskusijā un acīmredzot plaši jo plaši tiražēts. Referendums kā konstitucionāli garantēta protesta forma. Balsošana kā neapturama pretreakcija uz visādiem pāridarījumiem. Vieni tie nesaklausītie, otri – asimilācijas politikas īstenotāji, kam prātā atspēlēšanās kāre un rokās varas monopols.

Vairāki no šajā sakarā klāstītajiem argumentiem ne reizi dzirdēti Saskaņas centra vadītāju politiskajā leksikā. Piedevām atgādinājums par «milzīgo stresu», kādu krieviski runājošajiem sagādājuši valodas inspektori 90. gados. Seko maldinošs mājiens, ka cilvēkiem nav dots nekāds pārejas periods. «Vēsturiskā trauma» gūta pēc tam, kad iedzīvotāji sadalīti pilsoņos un nepilsoņos. «Nepareizo pilsoņu» aizstāvji Saeimā (PCTLV, SC) vienmēr atstāti opozīcijā, un no tā vēl «psiholoģiskā trauma».

Patiesi, asā polemika nav tikai par krievu valodas lingvistiskajām pozīcijām. Pašreizējo līdzsvaru – vismaz konstitucionālā līme-

nī – grūtāk izjaukt nekā satracināt vai mulsināt noteiktu sava elektorāta daļu. Pie viena aizraujot brīvā kritienā tos latviešus, kas joprojām svārstās par līdzdalību referendumā, jo uztver to vienīgi kā politisku spēli. Ir tādi optimisti, kuruprāt viss tāpat nostāsies savā vietā, sak, labāk tajā dienā palasīšu Endzelīnu vai Aleksandru Čaku. Tā teikt, lai latviešu emocionālā trauma paliek pašmāju četrās sienās bez eksponēšanās balsošanas iecirkņos.

Taču šajā «sabiedrības stresa testā» svarīga kā mūsu pilsoniskā stāja, tā valsts vadošo amatpersonu nesvārstīga nostāja.

Ir vērtības, kas nevienai varai nav dotas, lai uz savu pilnvaru laiku ar tām parotaļātos. Tā ir valsts suverenitāte (teiksit, šobrīd strīdīga lieta ES rāmjos), valstsnācijas valoda, pastāvīgo iedzīvotāju tiesības, robežu un gaisa telpas drošība. Kā ierakstīts mūsu ziemeļu kaimiņvalsts konstitūcijā, tas nozīmē rūpēties par «[igauņu] valodas un [igauņu] kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem». Valdošai koalīcijai var dīrāt septiņas ādas, bet neprasīsim, lai tā «izmanto gadījumu paklusēt» šajā atbildīgajā tautas nobalsojuma reizē. Latvijai ir rinda citu izaicinājumu un nacionālo prioritāšu, diemžēl šobrīd priekšplānā tieši uzdevums mobilizēties referendumam. Nevis lai sanaidotu latviešus ar krieviem, bet skaidri pateiktu savu nē iecerētajiem Satversmes grozījumiem. Nevis lai sašķirotu pilsoņus pareizajos un nepareizajos, bet skaidri novilktu Latvijas valstisko pamatu demarkācijas līniju.

Prezidents Andris Bērziņš palaboja pats sevi un pareizi vien darīja. Politiķa veiksmi nereti vairāk nosaka ne jau viņa paštaisnības spoguļattēls, bet paša spēja laikus un godīgi atzīt savas kļūdas, pārrēķinus, vēlmju domāšanas čaumalas.

Te neiztikt bez pāris vēsturiskām paralēlēm. 1991. gada janvārī ne latviešiem, ne cittautiešiem šajā planētas stūrī vēl nebija starptautiski atzītas valsts. Kad 14. janvārī Tautas fronte aicināja mūs uz atklātu pretestību grūstošajai impērijai, atskanēja skepses pilnas balsis arī tā dēvēto īsteno letiņu nometnē. Pilsoņu komitejas dēvēja barikādes par butaforiju, jo «Godmaņa režīms», lūk, neesot pelnījis visas tautas atbalstu. Tā paša gada augustā politiskās pretstāves epicentrs uz trim dienām bija Maskava – Jeļcins uz tanka, Baltais nams, sirmais Rostropovičs gluži kā Susaņins. Gorbačovs atgriezās no Forosas pavisam citā valstī. Laikam pats saprata, ka šoreiz jāiztiek bez aplausiem. Precīzi to dažas dienas vēlāk pateica Jeļena Bonnere: «Ne jūs mēs aizstāvējām, Mihail Sergejevič, bet gan konstitūciju.»

Diemžēl arī mīts par atriebīgajiem latviešiem tikpat dzīvs kā leģendas par laupītāju Kaupēnu teju pēc deviņdesmit gadiem. Valsts iestādē demonstratīvi neapkalpo krievu tantiņu viņas valodā (Ērika Stendzenieka versija). Jau pieminētais stāsts par valodas inspektoriem, kas likuši drebēt labiem un neaizstājamiem darbiniekiem. Tad kāpēc cilvēkiem, kuriem tolaik bija 40–50 gadu, vajadzēja justies kā «pilnīgiem idiotiem» (Andreja Berdņikova tēze)? Vai kāds paskaitījis valodas apliecības, kas tajos gados nevis likumīgi iegūtas, bet vienkārši nopirktas? (Tā nu patiesi ir latviešu vaina, jo eksāmenus nepieņēma Valērija Kravcova radinieki.) Vai latviski vāji runājošo diskomforts nebija saistīts ar padomisko privilēģiju zaudēšanu kopumā? Vai līdzvaina par savu tautiešu nespēju/nevēlēšanos iekļauties latviešu valodas vidē nav jāuzņemas arī ždanokām, kabanoviem, krievu preses karojošajam avangardam?

Nepārtrauktas apelācijas Rīgā un Strasbūrā pie Eiropas Padomes minoritāšu lietu komisāriem uzturēja premisi par krievu valodas izredzētību visā postpadomju telpā, arī Baltijas valstīs. Tā vēl pusbēda. Valoda, protams, nav jātiesā: nokļuvis, teiksim, Kišiņevā, es labprāt klausīšos gida stāstījumu Puškina mēlē. Cita lieta, ja cilvēkiem gadiem ilgi potē ilūziju, ka Eiropa nodiktēs Latvijai kaut kādu īpašu cilvēktiesību un valodu lietošanas standartu. Un kā var integrēt to, kas jūtas vairāk piederīgs kādai pavisam citai valstij, turklāt šī svešās informācijas telpa pēdējos gados nav sašaurinājusies. Drīzāk otrādi.

Kas mūs gaida? Cilvēks ar tēraudcietu balsi un nacionālboļševika faktūru aicina (nota bene! – latviski) 18. februārī «nedoties karagājienā pret krievu valodu». Taču karagājiens valsts valodai de facto jau pieteikts pērn novembrī, politiski forsējot oficiālo parakstu vākšanas kampaņu. Tā bija nodevīga atkāpšanās no «labvēlīgas neitralitātes» (Gļeba Panteļejeva formula), ko valdošās latviskās partijas un latviešu lielumlielais vairākums respektēja iepriekšējā parakstu vākšanas tūrē.

Pieļausim, ka daļa krievu un pārējo cittautiešu, nevēloties saasināt savstarpējas neuzticības gaisotni, šoreiz paši nedosies karagājienā pret latviešu valodu. Tas ir, ja nenobalso pret, vismaz atturas iet šovinisma kurinātāju pavadā.

Citiem vārdiem, arī mājās palikšana šajā februāra dienā būs vērtējama kā ar mīnusa, tā plusa zīmi.

Galīgos secinājumus izdarīsim tikai pēc paša referenduma. Dārgais šoka terapijas seanss, kam nav precedenta visā Austrumeiropā, latviešiem un visiem šai valstij ar sirdi un saknēm piederīgiem jāpārdzīvo ar pašcieņu un pašapziņu, bez histērijas.

Dzintars: Referenduma sakarā Latvijā tiek izplatīti dažādi mīti

Rīga, 31.janv., LETA. Saistībā ar referendumu par Satversmes grozījumiem, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu Latvijā, tiek izplatīti dažādi mīti, intervijā aģentūrai LETA apgalvo nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.

Daļu no tiem mērķtiecīgi izplatot divvalodības atbalstītāji. Viens no mītiem ir, ka latviešiem, kas atbalsta latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, uz referendumu nav jāiet, jo nepieciešamais atbalsta slieksnis – vismaz 771 893 vēlētāju atbalsts – tik un tā netiks sasniegts.

Pēc Dzintara domām, ir būtiski uzsvērt, ka balsojumam referendumā būs ļoti liela politiska nozīme. Proporciju, kā referendumā tiks nobalsots par vai pret krievu valodu, varēs izmantot noteiktas iedzīvotāju daļas ietekmēšanai. Ja referendumā liels skaits pilsoņu būs nobalsojis par divvalodību, latviešu valodas pretinieki teiks: jā, augstā balsojuma sliekšņa dēļ pozitīvs rezultāts netika sasniegts, toties tie, kam par šo jautājumu bija interese, gāja un lielā skaitā balsoja par.

Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK aicina pilsoņus doties uz referendumu un balsot pret valsts valodas statusu krievu valodai, lai nedotu iemeslu dažādām interpretācijām.

Pēc Dzintara teiktā, referendums ir sekas 20 gadus nesekmīgi īstenotajai sabiedrības integrācijas politikai Latvijā. Jo tikai pēdējos gados ir formulēts, ka sabiedrības saliedēšanas pamats var būt latviešu valoda un latviešu kultūra, kas visiem sabiedrības locekļiem ir jāatzīst kā Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanas jēga un pamats.

Līdz šim Latvijas sabiedrības integrēšana vairāk bija sauklis, uzskata Dzintars. Tā rezultātā Latvijā vēl vairāk ir nostiprinājušās divkopienu sabiedrības pazīmes. Šo 20 gadu laikā ir bijušas atkāpšanās gan Pilsonības likuma, gan valodu un izglītības jautājumā. Tagad esam sasnieguši robežu, kad atgriežamies pie jautājumiem, kas jau pagājušā gadsimta 90.gados bija neapspriežami. Līdz ar to jebkurā gadījumā pēc referenduma atbilstoši tā rezultātiem tomēr būs jāizdara arī tālejoši politiski secinājumi, vai kaut kas būtiski nav jāmaina arī nacionālās politikas jomā, ir pārliecināts nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs.

Andris: Ne pret krieviem. Balsosim PRET jebkuru OTRO VALODU LATVIJĀ!

Rīga, 21.janv., LETA. Biedrības “Dzimtā valoda” līderis Vladimirs Lindermans izplatījis skrejlapas ar aicinājumu latviešiem “nepiedalīties krusta karā pret krievu valodu”.

Kā ziņots, Lindermans ir iniciators 18.februārī gaidāmajai tautas nobalsošanai par krievu valodas statusu. Satversmes tiesa nolēmusi neapturēt iecerēto tautas nobalsošanu.

Šonedēļ Rīgā izplatītas skrejlapas, kurās Lindermans uzrunā savus līdzpilsoņus – latviešus. Lindermans aicina ieklausīties viņā – “gudrā un godīgā cilvēkā, kas bija kopā ar jums barikādēs”. Viņa uzskati kopš tā laika neesot mainījušies un Lindermans joprojām iestājoties par taisnīgumu.

“Valdošie politiķi aicina uz krusta karu pret krievu valodu. Ar putām uz lūpām viņi cenšas pārliecināt latviešus, ka tā esot svēta cīņa par Latviju. Viņi melo. Tā ir cīņa par viņu savtīgajām interesēm,” raksta biedrības “Dzimtā valoda” līderis.

Viņš aicina latviešus nedoties “krusta karā” pret saviem krievu kaimiņiem, jo “nekas labs tur neiznāks”.

“Mēs kopā dzīvojam un dzīvosim šajā zemē. Kopā mēs varam izveidot lielisku valsti, ko apskaudīs visa pasaule. Latvijas krievi ir gatavi strādāt Latvijas labā, bet tikai ar vienādām tiesībām, nevis kā otrās šķiras cilvēki,” norāda Lindermans. “Mēs neesam šeit nedz nejauši viesi, nedz ārzemnieki, nedz okupanti. Mēs esam tādi paši saimnieki šajā zemē kā latvieši.”

Lindermans jautā, vai ir noziegums, ja cilvēki vēlas, lai viņu dzimtā valoda tiktu legalizēta. “Īsts noziegums un pilnīgs absurds ir fakts, ka krievu valodai Latvijā šodien ir tāds pats svešvalodas statuss kā, piemēram, portugāļu vai hindi valodai,” apgalvo politiķis.

Viņš aicina neticēt pasākām par “zaļo dzīvi “latviskajā Latvijā bez krieviem””. Tās esot tukšas iedomas un “bez krieviem nesanāks”.

“Māja, ja tā ir sašķēlusies divās pusēs, nepastāvēs. Bet kopā mēs esam spēks. Tikai balstoties uz šo spēku, Latvija atdzims,” rezumē Lindermans.

Skrejlapās iekļauts aicinājums krievu tautības cilvēkiem, ja šis uzsaukums nonācis viņu rokās, iedot to izlasīt latvietim – savam radiniekam, draugam vai kaimiņam.

Kā ziņots, februāra vidū notiks tautas nobalsošana par grozījumiem Satversmē, kas paredz mainīt krievu valodas statusu. Referendumā Satversmes grozījumi tiks pieņemti, ja par tiem nobalsos vairāk nekā puse balsstiesīgo vēlētāju, kuru skaits 11.Saeimas vēlēšanās bija 1 543 786, tātad par otras valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai referendumā būs jānobalso vismaz 771 893 vēlētājiem.

Ekonomists: Latvijā glābj nevis iedzīvotājus, bet finanšu spekulantus

Rīga, 23.dec., NOZARE.LV. Latvijā un arī citur pasaulē patlaban tiek glābtas nevis valstis un iedzīvotāji, bet finanšu spekulanti, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Brīvers.

Viņš skaidroja, ka valsts nevar bankrotēt, bankrotēt var finanšu spekulanti, un starptautiskā aizdevuma programma Latvijā tika īstenota viņu interesēs. Līdzīgi procesi notiek arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Grieķijā un Spānijā.

“No bankrota glābj finanšu spekulantus,” sacīja ekonomists, piebilstot, ka parāda atdošana ietekmēs parastos iedzīvotājus, daļa no kuriem jau izmantojusi iespēju “pamest šo veiksmes stāstu” un doties lasīt sēnes uz Angliju.

Brīvers aicināja strikti nodalīt reālo ekonomiku un spekulatīvo ekonomiku, kā arī akcentēja, ka spekulants – tas nav lamuvārds.

Kā ierasts, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes priekšsēdētājs asi kritizēja valdības darbu, norādot, ka “vietējie vietvalži stipri pārcenšas, izdabājot savu kungu interesēm”, situāciju salīdzinot ar padomju laikiem.

Arī virzība uz eirozonu esot “Latvijas pārdošana”. “Latviju izdevīgāk pārdot par eiro, nevis latiem,” sacīja Brīvers.

Latvijas Banka atzīst – Latviju desmit gados pametuši 177 600 iedzīvotāji

Rīga, 6.dec., NOZARE.LV. Latviju laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam pametuši 177 600 iedzīvotāji, savukārt tuvāko triju gadu laikā Latviju vēl pametīs 30 000 cilvēku, norāda Latvijas Bankas (LB) ekonomists Oļegs Krasnopjorovs.

Līdz ar to Krasnopjorova aprēķinātais emigrējušo cilvēku skaits ir tuvāks tam, ko aprēķinājis Latvijas Universitātes profesors Mihails Hazans, kurš izpētījis, ka Latviju desmit gados pametuši 200 000 cilvēku, nevis Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, kas uzrāda 33 000 emigrējušo.

LB ekonomists emigrācijas aprēķināšanā izmantojis transporta nozares datus, kas sniedz informāciju par valsts robežu šķērsotāju skaitu. Eksperts novērtējis Latvijas iedzīvotāju skaita zaudējumus migrācijas rezultātā pēc izbraukušo un iebraukušo pasažieru skaita statistikas Rīgas lidostā un pasažieru ostā. Hazans emigrantu skaitu novērtējis, aprēķinot Latvijas rezidentu reģistrācijas citu valstu iedzīvotāju reģistros.

“Gan jāpiekrīt profesoram [Hazanam], ka neviens migrācijas novērtējums “nekad nevar būt pilnīgi precīzs” – attiecīgie dati par autotransportu un dzelzceļu nav pieejami, turklāt nav izslēgts, ka caur Rīgas lidostu emigrē arī citu valstu rezidenti, piemēram, Lietuvas. Tomēr ar šo metodi ieguvu kopsummu, kas līdzīga profesora Hazana novērtējumam,” norādīja Krasnopjorovs.

Tajā pašā laikā LB ekonomists atzīst, ka pasažieru plūsmas metode uzrāda emigrāciju vēlāk, nekā tā patiesībā notiek, jo tikai tad, kad cilvēks pārstāj regulāri ceļot atpakaļ uz Latviju, viņš parādās izbraukušo un iebraukušo pasažieru starpībā.

“Tas nozīmē, ka pēdējos gados faktiskā migrācija, visticamāk, bija mazāka par manu novērtējumu (un arī par profesora Hazana novērtējumu). Treknajos gados izbraukušie cilvēki tautsaimniecības lejupslīdes periodā iespējams paņēma līdzi arī savus bērnus un/vai vēcākus, pārdodot arī tiem piederošos nekustāmos īpašumus, tādējādi iepriekš notikušā emigrācija kļuva redzama statistikā,” akcentēja bankas eksperts.

Krasnopjorovs arī aprēķinājis, ka tuvākos trijos gados Latviju pametīs ap 30 000 cilvēku, nevis, kā prognozēja Hazans, – 100 000.

“Operatīvā statistika zīmē daudz labvēlīgāku ainu. Izbraukušo un iebraukušo pasažieru skaits Rīgas lidostā un pasažieru ostā būtiski sarucis un atgriezies 2009.gada sākuma līmenī. Tādējādi 2011.gada rādītājs, vērtējot to pēc pasažieru plūsmas datiem, vārētu sasniegt ap 30 000, kas ir ievērojami mazāk nekā 2009.gadā un 2010.gadā (attiecīgi 47 000 un 43 000). Turpinoties šādai tendencei, līdz 2014.gadam no Latvijas varētu izbraukt vēl ap 30 000 cilvēku,” norādīja ekonomists.

Pēc Krasnopjorova sacītā, uz lēnāku cilvēku aizplūšanu šogad norāda arī Latvijas rezidentu jauno reģistrāciju skaits Lielbritānijas un Īrijas sociālās apdrošināšanas sistēmās.

Viņš arī secina, ka pēdējā desmitgadē Latvija migrācijas rezultātā zaudēja daudz vairāk cilvēku, nekā liecina oficiālā CSP statistika. Turklāt abos periodos – gan pēc iestāšanās Eiropas Savienībā straujās izaugsmes gados, gan tai sekojošās krīzes laikā – aizbraukušo skaits ir visai līdzīgs, kliedējot baumas, ka Latvija būtu zaudējusi vairākus simtus tūkstošu cilvēku tieši šīs krīzes laikā.

“Skaidrs, ka diez vai tikai pēdējie gadi vainojami iedzīvotāju skaita zaudējumā. Īstermiņa migrācijai pārvēršoties par ilgtermiņa migrāciju, tā vienkārši kļūst vairāk atspoguļota statistikas datos (gan oficiālajos datos, gan alternatīvajos migrācijas novērtējumos). Savukārt par prognozēm runājot, jāatzīmē, ka šogad emigrācija kļuvusi būtiski mazāka, tajā pat laikā pieaugot Latvijas rezidentu skaitam, kuri atgriežas mājās,” norādīja LB ekonomists.