Mērķi tirdzniecības un pakalpojumu nozarē

2010.gads

Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu un sniegtā servisa kvalitātes apzināšana.
Iedzīvotāju, īpaši ārpus novada centriem, vajadzību izpēta ikdienas pakalpojumu jomā.

2010.gads

Pašvaldība izstrādās veselīgas produkcijas un servisa atbalsta projektu, kura mērķis būs samazināt atkarību izraisošu produktu un pakalpojumu klātbūtni novadā.

No 2009.gada

Pašvaldība atbalstīs patērētāju tiesības aizsargājošus un servisa kvalitāti attīstošus projektus, kurus veidos nevalstiskas organizācijas.

Vīzija. Tirdzniecība un pakalpojumi

Pašvaldība tiešā veidā nenodarbojas ar tirdzniecību un patēriņa pakalpojumu sniegšanu, tomēr pašvaldība rūpējas par patērētāju tiesību aizsardzību, servisa kvalitāti un veicina veselīgu konkurenci. Pašvaldība veicina pakalpojumu pieejamību attālu reģionu iedzīvotājiem, galvenokārt, ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu.

Pašvaldība sakārtos tirdzniecības vietas novada zemnieku saimniecību un mazdārziņu produkcijas tirdzniecībai Ikšķilē.

Pašvaldība īpašu uzmanību pievērsīs ierobežotas pieejamības preču tirdzniecībai, piemēram, alkoholam un tabakai. Tiks realizēts tāds tirdzniecības uzņēmumu motivēšanas modelis, kas veicinās alkohola un tabakas atsevišķu tirdzniecību vai atteikšanos no to tirdzniecības vispār.

Tirdzniecības un pakalpojumu pieejamība, piedāvājuma kvalitāte, ētiska un likumīga darbība