Kultūra

Kultūras nozares mērķi

2009.gads Kultūras norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas un objekti, kā arī komersantu un privātpersonu piedāvājums. Pašvaldības finansēto un atbalstīto, kā arī citu organizāciju un personu nodrošināto kultūras norišu izpēte, apzinot finansējuma, telpu… Read More ›

Vīzija. Kultūra

Kultūras mantojums, vērtības, patriotiskā audzināšana, pasākumi, mākslas virzienu izglītība, pulciņi, pašdarbības kolektīvi, biedrības, telpas, sponsori