Komunālās saimniecības mērķi

2009.gads

PA “Līvi” funkcionālais audits, vienlaicīgi pētot pašvaldības noteikto funkciju izpildi un mājokļu apsaimniekošanas klientu vajadzību apmierināšanu.

2009./10. gads

PA “Līvi” jānodrošina privatizēto māju dzīvokļu īpašnieku apvienību veidošanas juridisko un organizatorisko atbalstu.

2010.gads

Novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošana tiek nodalīta no mājokļu apsaimniekošanas.

2011.gads

Novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošanā uz atklātu iepirkuma procedūru pamata tiek iesaistīti ārpakalpojumu sniedzēji.

Vīzija. Komunālā saimniecība

Ikšķiles novadā visus komunālās saimniecības darbus pārvalda PA “Līvi”, t.sk. ceļu būvi, infrastruktūras objektu uzturēšanu un vides sakopšanu. Aģentūras darbība tiek sakārtota atbilstoši kvalitātes pārvaldības standartiem.

Aģentūras ietvaros tiks nodalīta pašvaldības funkcijas (vides un infrastruktūras uzturēšana) un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana. Lai apsaimniekošanas pakalpojumi atbilstu iedzīvotāju vajadzībām, pašvaldība nodrošinās dzīvokļu īpašnieku sabiedrību organizēšanu, sniedzot juridisko un tehnisko atbalstu.

Infrastruktūras objektos tiek veikti kapitālieguldījumi, lai nodrošinātu zemas ekspluatācijas izmaksas un zudumus, kā arī augstu drošību un ekoloģisko kvalitāti.

Atkritumu apsaimniekošanā pašvaldība nodrošina visu mājsaimniecību iesaistīšanu atkritumu savākšanā, organizē dalīto atkritumu savākšanu un sabiedrības izglītošanu šajā jomā.

Pašvaldība motivē un iesaista iedzīvotājus brīvprātīgā vides sakopšanā, uzturēšanā un jaunu objektu veidošanā. Talkas kļūst par Ikšķiles novada iedzīvotāju sadarbības, organizētības un jaunrades simbolu.

Pašvaldības aģentūra palīdz risināt iedzīvotāju problēmas ar visiem infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem novadā, t.sk. veicinot attīstības projektus.

Novada vide, infrastruktūras objekti, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, apkure, ūdens, elektrība, atkritumi, vides uzkopšana, komunālie maksājumi