Satiksmes infrastruktūras mērķi

2009.gads

Sabiedriskai apspriešanai tiks piedāvāti novada satiksmes risinājuma varianti, lai izvēlētos labāko maģistrālo ceļu tīkla risinājumu.

2010.gada pirmā puse

Tiek izstrādāta ceļu būvniecības prioritāšu noteikšanas metodika, kas ņems vērā reģionu vienlīdzību, iedzīvotāju blīvumu un reģiona vietējās prioritātes.
Pirmie ceļu būvniecības un remonta darbi, kuriem nav nepieciešama laikietilpīga projektēšana.

2011.gads

Pirmo liela apjoma ceļu būves projektu realizēšana.

No 2009.gada

Pašvaldība aktīvi lobēs pašvaldības un tās iedzīvotāju interešu ievērošanu valsts un kaimiņu pašvaldību ceļu projektos.

Vīzija. Satiksmes infrastruktūra

Satiksmes infrastruktūras pamatā ir satiksmes plūsmu shēma, kurā izdalītas maģistrālās ceļi, vietējie ceļi un iekškvartālu ceļi. Šo shēmu izstrādā, pamatojoties uz reālās autotransporta, gājēju un velosipēdistu plūsmas mērījumiem un modelējot situācijas izmaiņas teritorijas attīstības kontekstā.

Ikšķiles novads ir cilvēku dzīvas telpa, tādēļ jebkurš ieguldījums satiksmes uzlabošanā notiek tikai tad, ja tas noteikto prioritāšu secībā iekļaujās kopējā transporta shēmā un sasniedz prasītos cilvēku drošības standartus. Atbilstības noteikšanai veicami izpētes darbi un to rezultāti publiskojami pirms projektu realizācijas.

Maģistrālajos ceļos pilsētā un starp novada centriem jāparedz autotransporta un gājēju/velobraucēju plūsmas atdalīšana. Atsevišķu gājēju/velobraucēju ceļu izveidošana risināma kopā ar tūrisma maršrutu izstrādi.

Vietējās nozīmes ceļos (kvartālu ielas, lauku ceļi) vēlams nodrošināt gājēju/velobraucēju ceļu iezīmēšanu. Uz šiem ceļiem lielāka nozīme ir pārredzamībai un autotransporta kustības ātrumu ierobežošanai.

Iekškvartālu ceļos un teritorijās aktīvi jāizmanto dzīvojamās zonas satiksmes risinājumi – ceļa zīmes, autotransporta ātruma aktīva ierobežošana un regulāra kontrole.

Satiksmes infrastruktūrā nozīmīga loma jāatvēl iedzīvotājiem ērtam un drošam “park and ride” risinājumam pie dzelzsceļa stacijas. Tas nodrošina mobilitāti novadā, kā arī ekonomisku un ekoloģisku risinājumu novada iedzīvotājiem. Plaša stāvvieta pilsētas teritorijā būtu arī efektīvs ieguldījums transporta novietošanai lielo pasākumu laikā.

Satiksmes plūsmu analīze un shēmas, ieguldījumu plānošana, gājēju un velosipēdistu drošība, auto ceļi un kustības organizācija, pilsētas stāvvietas, park and ride