Satiksmes infrastruktūra

Satiksmes infrastruktūras mērķi

2009.gads Sabiedriskai apspriešanai tiks piedāvāti novada satiksmes risinājuma varianti, lai izvēlētos labāko maģistrālo ceļu tīkla risinājumu. 2010.gada pirmā puse Tiek izstrādāta ceļu būvniecības prioritāšu noteikšanas metodika, kas ņems vērā reģionu vienlīdzību, iedzīvotāju blīvumu un reģiona vietējās prioritātes. Pirmie ceļu būvniecības… Read More ›