Veselības aprūpe

Veselības aprūpes mērķi

2009.gads Izpētīt iedzīvotāju vajadzības veselības aprūpes jomā, iesaistot ģimenes ārstus un citus speciālistus. 2010.gada pirmā puse Uz izpētes rezultātiem balstīta risinājuma projektu nodot sabiedriskajai apspriešanai. 2010.gada otrā puse Iekļaut 2011.gada budžetā konkrētu pasākumu finansējumu.