Ikšķiles vīzija 2009

Par mērķiem, uzdevumiem

Piedāvātie Ikšķiles novada domes darbības mērķi/uzdevumi  ir saistīti ar tepat atrodamo Ikšķiles novada vīziju. To ērtākai apskatei, spiediet kategorijas nosaukumu – kļūs redzami nozares mērķi/uzdevumi un vīzija. Šeit publicētais ir uzlabojams, it īpaši nozaru profesionālajā kontekstā. Veiksmi visiem!

Novada pārvaldes mērķi

2009.gads Jāsakārto galvenie informācijas kanāli – interneta lapa un laikraksts. Domes, komiteju un darba grupu sēžu darba kārtība, protokoli un pielikumi internetā publicējami pilnā apjomā, t. sk. budžets ar visiem pielikumiem. Pašvaldībā tiks realizēts vienas pieturas princips informācijas iesniegšanai un… Read More ›

Komunālās saimniecības mērķi

2009.gads PA “Līvi” funkcionālais audits, vienlaicīgi pētot pašvaldības noteikto funkciju izpildi un mājokļu apsaimniekošanas klientu vajadzību apmierināšanu. 2009./10. gads PA “Līvi” jānodrošina privatizēto māju dzīvokļu īpašnieku apvienību veidošanas juridisko un organizatorisko atbalstu. 2010.gads Novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošana tiek nodalīta… Read More ›

Uzņēmējdarbības mērķi

2009.gads Ikšķiles pašvaldības mājas lapā izveido komercdarbības sadaļu, kurā būs vieta strukturētai informācijai par novadā strādājošiem uzņēmumiem, to sniegtajiem pakalpojumiem, vakancēm un ieguldījumu novada attīstībā 2009./10. gads Komersantu aptauja par novada domes darbu. Aptaujas mērķis – samazināt birokrātiskos šķēršļus likumīgai… Read More ›

Nodarbinātības mērķi

2009.gads Novada sociālais dienests laikā sagatavosies darba ņēmēju konsultēšanai darba likumdošanas un darba aizsardzības jautājumos 2009./10.gads Novada darba spēka piedāvājuma interaktīvs risinājums. Pašvaldība izstrādās motivējošu sistēmu, lai komersanti izvēlētos novada darbaspēku. Projekts ekonomiskās krīzes laikā darbu zaudējušo iedzīvotāju atbalstam, piedāvājot… Read More ›

Sociālās drošības mērķi

2009.gads Atjauno un publicē pašvaldības sociālās drošības dienesta darba apraksts. Publicē sociālo problēmu pieteikšanas kārtība. Informācijas kopsavilkumu izplata novada izglītības iestādēs, tirdzniecības vietās un satiksmes mezglos, kā arī dažādās mērķa grupās to pulcēšanās un dzīves vietās. 2010.gads Pirmie sociālās integrācijas… Read More ›

Drošības mērķi

2009.gads Pašvaldības policija un citi dienesti pārkārto darbu tā, lai uz iedzīvotāju sniegto informāciju reaģētu aktīvi un efektīvi. Šim nolūkam uz noteiktu laiku izveidojams no dienestiem un iestādēm neatkarīgs operatīvā dienesta tālrunis, lai objektīvi novērtētu iedzīvotāju pieprasījumu apjomu un pašvaldības… Read More ›