Ikšķiles vīzija 2009

Mērķi tirdzniecības un pakalpojumu nozarē

2010.gads Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu un sniegtā servisa kvalitātes apzināšana. Iedzīvotāju, īpaši ārpus novada centriem, vajadzību izpēta ikdienas pakalpojumu jomā. 2010.gads Pašvaldība izstrādās veselīgas produkcijas un servisa atbalsta projektu, kura mērķis būs samazināt atkarību izraisošu produktu un pakalpojumu klātbūtni… Read More ›

Satiksmes infrastruktūras mērķi

2009.gads Sabiedriskai apspriešanai tiks piedāvāti novada satiksmes risinājuma varianti, lai izvēlētos labāko maģistrālo ceļu tīkla risinājumu. 2010.gada pirmā puse Tiek izstrādāta ceļu būvniecības prioritāšu noteikšanas metodika, kas ņems vērā reģionu vienlīdzību, iedzīvotāju blīvumu un reģiona vietējās prioritātes. Pirmie ceļu būvniecības… Read More ›

Sabiedriskā transporta mērķi

2009.gads Iedzīvotāju aptauja par novada sabiedriskā transporta vēlamo grafiku un maršrutiem. 2010.gads Ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu un vajadzības, darbību uzsāk visa novada teritoriju apkalpojošs autobusa maršruts.

Sporta nozares mērķi

2009.gads Novada vasaras sporta līgas pilotprojekts, kura laikā nodrošināms treniņu process dažādās sporta spēlēs jauniešu grupās un sporta spēļu sacensības visās vecuma grupās brīvdabas sporta veidos. Sporta norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas… Read More ›

Kultūras nozares mērķi

2009.gads Kultūras norisēm piemēroto telpu un objektu inventarizācija, kurā tiek apskatītas visu pašvaldības iestāžu telpas un objekti, kā arī komersantu un privātpersonu piedāvājums. Pašvaldības finansēto un atbalstīto, kā arī citu organizāciju un personu nodrošināto kultūras norišu izpēte, apzinot finansējuma, telpu… Read More ›

Izglītības mērķi

2009./10. mācību gads Pilns izglītības iestāžu audits, lai noteiktu tehnisko, administratīvo un personāla resursu nodrošinājuma pietiekamību un vajadzības, kā arī mācību procesa efektivitāti. Audita laikā jānosaka resursi, kas nepieciešami, lai paaugstinātu vispārējās izglītības kvalitāti (ģimnāzija) un nodrošinātu profesionālās izglītības apgūšanu…. Read More ›

Veselības aprūpes mērķi

2009.gads Izpētīt iedzīvotāju vajadzības veselības aprūpes jomā, iesaistot ģimenes ārstus un citus speciālistus. 2010.gada pirmā puse Uz izpētes rezultātiem balstīta risinājuma projektu nodot sabiedriskajai apspriešanai. 2010.gada otrā puse Iekļaut 2011.gada budžetā konkrētu pasākumu finansējumu.