Ikšķiles vīzija 2009

Vīzija. Novada pārvalde

Iedzīvotājiem pieejama pārvalde, atklātība, informācija internetā, novada laikraksts, iedzīvotāju apmierinātības mērīšana, domes darbinieku atbildība, sadarbība, aptauja, referendums

Vīzija. Kultūra

Kultūras mantojums, vērtības, patriotiskā audzināšana, pasākumi, mākslas virzienu izglītība, pulciņi, pašdarbības kolektīvi, biedrības, telpas, sponsori