Izglītība

Izglītības mērķi

2009./10. mācību gads Pilns izglītības iestāžu audits, lai noteiktu tehnisko, administratīvo un personāla resursu nodrošinājuma pietiekamību un vajadzības, kā arī mācību procesa efektivitāti. Audita laikā jānosaka resursi, kas nepieciešami, lai paaugstinātu vispārējās izglītības kvalitāti (ģimnāzija) un nodrošinātu profesionālās izglītības apgūšanu…. Read More ›