Ikšķile

Ikšķiles Tautas sapulcei 2019. gada 16. aprīlī

MUMS VAJAG IEROSINĀT LATVIJAS TAUTAS UN ZEMES ATTĪSTĪBAS SAPULCI.

Sapulci, kas brīva no politiskās rutīnas un tirgus.

Uz šādu sapulci tiktu vēlēti cilvēki, kuri skaidri deklarē savu skatu tieši Latvijas tautas un teritorijas attīstības jautājumā, skatot kopumā ATR un NAP. Tiem nav jābūt esošās sistēmas ekspertiem. Tiem jābūt cilvēkiem ar ticību, vīziju, veselo saprātu un brīvu gribu.

Tāda īpaša sapulce nepieciešama tādēļ, lai mēs, tauta kā suverēns, ar savu balsojumu pēc iespējas precīzāk izteiktu savu gribu šajā jautājumā. Mums vajag TZS, lai atjaunotu savu suverēna statusu gan savas “elites” acīs, gan pasaules tautu priekšā.