Skolas ielas atpūtas laukumi 2

Ikskile.com 2010. gada 7. martā publicēts raksts “Skolas ielas atpūtas laukumi” jeb Ikšķiles Domes lēmums par detālplānojum izstrādes uzsākšanu Skolas ielas atpūtas laukumiem un centra apbūves piebrauktuvēm. Publicētajā lēmumā minēti pielikumi – grafiskais (attēls pie raksta) un otrais – apstiprinātais darba uzdevums. Par darba uzdevumu šis stāsts.

Domes 24. februāra sēdes darba kārtība

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” (kadastra Nr. 74050020313) teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” (kadastra Nr. 74050020521) teritorijas daļai.

“Ikšķiles Vēstis” martā:

“Domes sēdē deputāti izskatīja 45 darba kārtības jautājumus:
nolēma uzsākt:
–    detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Skolas ielas atpūtas laukumi” teritorijai un nekustamā īpašuma „Centra apbūves piebrauktuves” teritorijas daļai un apstiprināt darba uzdevumu.”

Ielu tirdzniecības vieta

Visiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kādēļ novada budžeta nauda tiek ieguldīta detālplāna izstrādē. Lieki teikt, ka Skolas ielas māju iedzīvotāji noteikti vēlas zināt ne tikai pamatojumu, bet arī plāna detaļas.

Tā kā manās rokās ir nonācis deputātu lemšanai izsniegtais lēmuma projekts, tajā atrodams arī DARBA UZDEVUMS detālplānojuma izstrādāšanai (2. pielikums). Jādomā, ka šis ir oficiālais dokuments, kas ir pamats līguma slēgšanai ar izpildītāju. Izlaižot visu tehnisko informāciju, atsauces uz normatīvajiem aktiem un kopēšanas kļūdu 3. punktā, stāv rakstīts, ka detālplānojuma izstrādes uzdevums ir ielu tirdzniecības vietas, autostāvvietas, labiekārtojumu un inženierkomunikācijas tīklu plānot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lasot visus šos formulējumus, es netieku gudrs. Visi minēti objekti dabā šeit jau ir – gan tirdzniecības vietas, gan autostāvvietas, inženierkomunikācijas un pat labiekārtojums (plānā ietvertajā teritorijā ir viens soliņš). Vēl šajā teritorijā šodien dabā eksistē 2 sporta būves – vasarā labi, bet ne pilnīgi noslogots atklātais tenisa korts un lielais sporta laukums, kuram pirms dažiem gadiem demontēts žogs un uzstādīts viens basketbola grozs. Kāds būs šo sporta būvju liktenis, ja tās nav minētas darba uzdevumā?

Lielais sporta laukums bez žoga

Domes lēmuma projektā ir atsauce uz izpilddirektora G.Kurmja iesniegumu par detālplānojuma izstrādes ierosināšanu ielu tirdzniecības vietas un autostāvvietas ierīkošanai.

Viss šis garais ievads nav piekasīšanās. Es centos sameklēt atbildi uz savu jautājumu, bet diemžēl neizdevās. Aicinājums ir pavisam konkrēts:

Kurmja kungs! Lūdzu, publicējiet savu iesniegumu Domei un/vai plašāku plānoto vides sakārtošanas ideju aprakstu.

Mēs, vietējie iedzīvotāji, to ļoti atbildīgi izpētīsim un iesniegsim savus priekšlikumus, ja tādi radīsies.  Ja priekšlikumi izrādīsies pieņemami, tos būs vieglāk iekļaut vēl nepabeigtā projektā – gatavos mainīt parasti nav ne laika, ne arī motivācijas. Par neiekļautajiem varēsim diskutēt sabiedriskās apspriešanas ietvaros, un jums jau iepriekš būs iespēja sagatavot atteikuma pamatojumu.

Tenisa korts, soliņš, paklāju stends

Nav šaubu, ka labiekārtošana šajā teritorijā ir vajadzīga un iedzīvotāji to atbalsta. Ja sadarbība tiks uzsākta projekta sākumā, tad beigās nebūs nekādas vajadzības runāt par “dāvināta zirga zobu neskatīšanos”.

Ikšķile – dārzu pilsēta

P8210003Labs sapnis. Ir arī pirmais mēģinājums. Pretī Maximai, tieši blakus mūsu pilsētas saulesbrāļu bāzei – soliņam, izveidota liela dobe. Skaisti. Ja pieiet klāt, patiešām var novērtēt. Diemžēl man ir aizdomas, ka to reti kurš pamanīs, jo reljefa nelielā ieliekuma dēļ dobe it kā iegrimst zālājā. Nu, ideāla nulle izdodas tikai neko nedarot.

Mani gan nedaudz izbrīnīja dobes izveidošana gadiem augušā zālājā. Agrāk kopta un veidota tika dobe pie vecā tirdzniecības centra. Laikam jau īpašuma tiesības un visādi citādi svarīgi faktori neļauj ieguldīt privātā dobē pašā pilsētas “acī”, tādēļ skaistums tiek veidots kaut kur tuvumā.

Varbūt vajag privātīpašniekus aicināt iesaistīties pilsētas centra veidošanā? Ja vecās dobes veidošanai un uzturēšanai nepietiek resursu, lai tad ņem tos augus ārā un iesēj zāli. Tās uzturēšana arī prasa ieguldījumu, tomēr ir ievērojami vienkāršāka.

P8210015Manuprāt gan lietderīgāk tomēr ķerties klāt pašvaldības saistošo noteikumu izstrādei ne tikai par vairāk vai mazāk koptām dobēm, bet arī par krūmiem ielu malās un arī nepļautiem zālājiem sētās. Izstrādes laikā arī vienosimies, ko mēs saprotam ar “dārzu pilsētu”, cik gara zāle sētā iedzīvotājiem ir nepieciešami zaļumam, kādi krūmāji publiskajā vidē ir vajadzīgi un netraucē, piemēram, drošas satiksmes infrastruktūras veidošanai. Pie reizes tiksim skaidrībā ar krūmos ieaugušiem apbūves gabaliem un žurku midzeņiem svētajā privātīpašumā.

Vairāk attēlu šeit

Publikācija Ikskile.com

Telpas Ikšķiles bērniem ir!

Vēl nesen – “treknajos gados” – Ikšķiles vadoņi bija atvēzējušies Kultūras kalnam, bez jebkāda plāna tā racionālai izmantošanai.  Šodien Ikšķilē jau apritē ir saprātīgāki risinājumi – tiek meklētas konkrētiem projektiem piemērotas telpas. Un jāsaka, ka iespējas pilsētas vajadzību apmierināšanai ir ļoti labas.

Vecais tirdzniecības centrs - jauna iespēja

Vecais tirdzniecības centrs - jauna iespēja

Vēl tikai gadu atpakaļ Ikšķilē bija liela rosība dažādās vecās, jaunās un pavisam jaunās komerctelpās. Pašlaik vecais tirdzniecības centrs ir tukšs – “IKI” izplešanās plāni apturēti, konkurences cīņu ar “Maximu” nav izturējis “Stūra veikals”, arī daudzdzīvokļu māju kvartāla modernizētais kiosks “Ilma” pārtraucis darbību.

Kas Ikšķiles pilsētai un novadam šodien vajadzīgs? Bērnudārzs, jauniešu centrs, mākslas studija, pieejamāka un daudzfunkcionālāka bibliotēka un doktorāts. Esmu pārliecināts, ka šobrīd ar aktīvu un mērķtiecīgu rīcību par saprātīgu cenu var iegūt nomā piemērotas platības visām šīm vajadzībām. Domāju, ka visi brīvo telpu īpašnieki šodien būtu priecīgi par 5 gadu nomas līgumiem ar fiksētu nomas maksu.

Mans priekšlikums pārdomām būtu sekojošs.

1. Bērnudārzs domes ēkā – vecajā bērnudārza ēkā.

2. Dome un doktorāts uz veco tirdzniecības centru.

3. Bibliotēka,  jauniešu centrs un municipālā policija – Stūra veikala ēkā.

4. Mākslas projekti vairāk saistīti ar šo projektu virzītājiem, jo viņi ar domi nav saistīti ar darba līgumiem. Ja piemērotākās ir telpas Zaļajās pļavās, tad arī tās var nomāt.

Stūra veikals gaida nomnieku

Stūra veikals gaida nomnieku

Es apzināti nepieminu Ikšķiles Kultūras biedrības namu. Tā turpmākā attīstība kopā ar estrādi ir plašāks jautājums, kur pirmkārt jāvienojas īpašniekiem un pašvaldībai. Mans personīgais viedoklis – šīs ēkas renovēšana nav lietderīga, jo ar atjaunošanu nav iespējams efektīvi izmanot zemes gabalu un radīt organisku sasaisti ar estrādi.

Esmu pārliecināts, ka pašvaldībai ir visu objektu īpašnieku kontaktinformācija.

Ja šo lasa objektu īpašnieki, tad publicējiet savu piedāvājumu (vismaz ielieciet logā paziņojumu!), lai pašvaldībai “informācijas trūkuma dēļ” nebūtu jātērē laiks un resursi izpētei un nereālai celtniecībai dažādos attālos novada centros.

Veiksmīgu nedēļu, Ikšķile!

P.S. Tīnūžu Tautas namā un apkārtējās ēkās vietām vajadzētu pietikt visām nodarbībām. Protams, tās vajag arī finansēt, bet tas jau cits stāsts.

Vairāk attēlu šeit

Publikācija Ikskile.com šeit

Auto izglābts!

Informācija ir spēks. Varbūt tādēļ to mūsu novadā grūti iegūt, varbūt tādēļ līdz šim to pat izplatot piedāvā nelietojamā veidā. “Ledus ir sakustējies!” mīlēja teikt kāds literārs varonis.

Auto devies ceļā ...

Auto devies ceļā …

Šoreiz publiska informācija izglāba auto no iespējamas iznīcības pilsētas centrā. (skat. Apžēlojieties par auto! ) Var jau teikt, ka tas auto nevienam netraucēja, var teikt, ka nekas viņam nenotiktu vēl pusi vai pilnu gadu stāvot. Es domāju, ka mūsu pagalmam ir labāk tā, kā ir tagad.

Ceru, ka “bārenis” ir nonācis  ilgstošai glabāšanai piemērotākā vietā vai atjaunojas jaunu ceļa gaitu uzsākšanai. Veiksmi!

Vairāk attēlu šeit

Apžēlojieties par auto!

P7180051Ikšķiles centrā, Skolas ielas daudzdzīvokļu kvartāla vidū, jau vairāk kā pus gadu pamests stāv kāds sportiska paskata auto. Sportisks gan pēc uzbūves, gan pēc pēdējā lietotāja atstātajām rētām.

Iespējams, ka auto saimnieks devies tālos ceļos, iespējams, vienkārši zaudējis interesi. Varētu tomēr saimnieks savam auto pats vai ar draugu palīdzību var atrast piemērotāku pēdējās parkošanas vietu. Problēma tā, ka šis auto acīmredzami iet bojā, un nav cerību, ka to atmaksāsies remontēt. Iespējams, šodien kāds no Elkšņiem vēl pārdesmit latus par to iedos un arī prom aizvedīs. Turklāt šādiem motorizētajiem bāreņiem vienmēr pienāk diena, kad tiek izsists pirmais stikls …

Ak, jā! Ikšķilē laikam nav vērts meklēt pašvaldības noteikumus šādai situācijai.

Publikācija un komentāri Ikskile.com, arī Ogrenet.lv

Ikšķiles tirgus vasarā

Daugavmalas dārziņu produkcija un saimniece

Daugavmalas dārziņa un svešzemju rūpniecības produkcija vienviet - kā jau tirgū

Nesenajās vēlēšanās bieži tika pieminēts Ikšķiles tirgus. Gan kā zaļais, gan kā vietējais, gan kā lielveikala alternatīva. Vienlaicīgi tika konstatēts, ka tirgus ir mikrorajona iekšpagalmu ceļu krustojumā – nedrošs pircējiem, neērts tirgotājiem un braucējiem. Vēl laiks rādīs, kuras no vēlēšanu laikā izteiktajām idejām dzīvos – labiekārtot, pārvietot, aizliegt vai neaiztikt. Tomēr pašlaik mums ir iespēja apmeklēt tirgu tādu, kāds tas ir, kāds nebūs vairs nākošnedēļ un noteikti pēc gada. Vienā upē divreiz neiekāpt.

Īsta tirgus atmosfēra Ikšķilē piedzīvojama sestdienās ap pulksten 10. Tad ļaužu ir biezs kā Rīgas centrāltirgū pašā sastrēguma stundā. Tad jānāk ar kaimiņiem un tālāk dzīvojošiem sveicināties, jaunākās ziņas klausīties, par preču kvalitāti citus pircējus aptaujāt un briesmīgās cenas zemē dzīt.

Ja gribās mierīgāk, var nākt ap pulksten 12 (foto). Viss vēl būs nopērkams, arī piedāvājums vieglāk pārskatāms. Varēs ar pārdevējām pārrunāt ne tikai pirkumu, bet arī pasaules godību un postu. Lauku piens atbrauks pulksten 14. Un nevajag no lielām cenām baidīties – tirgus somā jau tikai paša izvēlētie labumi nonāks.

Jautru nedēļas nogali!

Publikācija un komentāri Ikskile.com

Vai iespējama kultūra bez skatītāja?

“Kultūra nevar pastāvēt bez skatītāja. Lai varētu pildīt savu misiju un realizēt mērķus, kultūras iestādei vajadzīga sava auditorija. Jebkurai radošai organizācijai jāņem vērā savas auditorijas intereses.” (Ikšķiles domes stratēģijas projekts)

Šim apgalvojumam var piekrist tikai tad, ja runājam par kultūru kā priekšnesumu. Priekšnesuma “patērēšana” veido pasīvu kultūras lietotāju, kurš zaudē spēju un interesi iesaistīties radošajā procesā. Iespējams, šāda nerakstīta stratēģija novedusi pie tā, ka pat ļoti kvalitatīvas kultūras izrādes tiek apmeklētas arvien mazākā skaitā. Ikšķiles baznīcas un Tīnūžu kultūras nama zāles pēdējā laikā reti mēdz būt piepildītas.

Ikšķiles novadā dzīvo pašdarbības kultūra, kura ir pašu dalībnieku radīta un sniedz kultūras piedzīvojumu pašiem tās radītājiem. Skatītāji ir gaidīti un atzinība ir  vēlama, tomēr mazais publisko izrāžu skaits nevar mazināt šīs kultūras vērtību. Katras kultūras nodarbes dalībnieki izprot un labprāt bauda savu kolēģu priekšnesumu, tādēļ tieši dalībnieku skaita pieaugums veicinās skatīšanās kultūras veidošanos. Šodien Ikšķiles novadam ir būtiski attīstīt tieši plašākas pašdarbības kultūras nodarbībām nepieciešamos cilvēkresursus un infrastruktūru.

Algas pedagogiem, konkursus projektiem, aprīkotas dejošanas un koru nodarbību zāles, mākslas studijas utt. Skatītāji labā izrādē stāv bez kurnēšanas, jo elpa aizraujas, bet aktieri labai publikai labprāt spēlē vairākas reizes.

Daži raksti par tēmu:

Ikšķiles novada kultūras stratēģija

Kultūras apvārsnis

Ikšķilieši protestē pret skandaloziem projektiem

Zane Karpova par projektu un dzīvi, ko saista ar Ikšķili

Atsauksme par Ikšķiles novada Kultūras centra projektu

Cēsu kultūras stratēģija