Ko piedāvā vēlēšanu saraksti Ikšķilē?

Ikšķiles Tirgus Ziņotājs #2013 raksta:

VIENOTĪBA

Vienotības Nr.1, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Trapiņa kungs sagādā vilšanos ar pirmo teikumu: „Ikšķiles novadam jāsaglabā patstāvība…” Es tam pilnīgi piekrītu, bet, šādi teikts, tas liek domāt, ka tieši Trapiņa kungs ir patstāvības garants. Šodien reģionālajai pašvaldības policijai maksājam uz Ķekavu, tūrismam maksājam uz Ogri, labākai izglītībai mums ir ļauts bērnus vest uz citiem novadiem vai privātām skolām un bērnudārziem. Vai tā ir tā pati patstāvība, kuru mums Vienotība nodrošinās ar iestāšanos euro zonā? Labāk jau būtu teicis Rīgā skandināto „krievi nāk” vai „Putins brauc”.

„Mums jābūt viesmīlīgiem, attīstot tūrismu…” Visu par labu tūristam, jo tādā veidā var līdzekļus izmantot tā, ka vietējiem nemaz nav iespēja prasīt: “Kur mūsu labums no mūsu naudas?” Tāpat, kā jābūt solidāriem ar grieķiem, kipriešiem? Kāds būs katra Ikšķiles iedzīvotāja ieguvums no vēl viena tūristu autobusa Daugavmalā pie Meinarda salas? Kāds labums no slēpošanas trases Zilajos kalnos pie Ogres, ja Ikšķiles galā mežā ir gājēju, slēpotāju, zirgu un sniegamoču apvienotā trase?

Trapiņa kungs veido sev vienojošā vadoņa tēlu un izliekas aizmirsis savu darbību pirmajos gados, kad ar patiesu baudu izmantoja amata privilēģijas gan domes sēdē, gan Ikšķiles Vēstīs. Jā, tagad var izskatīties labāk, jo iepriekšējais “apspiedējs” ir kļuvis par vasali, vēlēšanu sabiedrotais ir iedzīts opozīcijā un ar administratīvām metodēm sakauts. Patiesi, Indulis Uzvarētājs! Bet vai līderis? Tomēr tā nav komanda, bet vasaļu statusā esošu radošu un lielākoties pozitīvi mērķtiecīgu cilvēku kopums, kuriem kā privātas iniciatīvas jāvirza sabiedriskā labuma lietas. Privātai iniciatīvai naudu var iedot, bet var arī neiedot, un tāda varbūtība ir pazemojoša. Ja būs sasniegumi, tad pašvaldība palīdzējusi, ja kas neizdodas bez atbalsta, tad paši vainīgi.

Izpilddirektors Kurmja kungs atklāti pasaka, ka 4 gados ir guvis (pirmo) pieredzi, ko Ikšķiles pilsētas un novada iedzīvotāji vēlas. Protams, arī mums būtu grūti saprast, ko vēlas Ogres iedzīvotāji! Tomēr izpilddirektora un pārējo pašvaldības vadītāju centība pieredzes gūšanā ir bijusi visai pasīva. Laikā, kad desmitiem cilvēku savā darba laikā no Rīgas un citām darba vietām devās uz Ikšķiles domi, lai sniegtu ieguldījumu novada attīstības stratēģijas sagatavošanā, vadošie domes darbinieki un deputāti neieradās vispār vai apsveicinājās un izgāja ārā. Jo patiesībā viņus neinteresē ne plāns, ne iedzīvotāju viedokļi. Visu izšķir neformālas sanāksmes šaurā lokā. Bez protokola.

Ko vērti ir izpilddirektora plāni un solījumi? Pirms katras domes sēdes izpilddirektors izpilda atskaitīšanās rituālu mutiskā formā, bet par šo atskaitīšanos un solījumiem nepaliek nekādi pierādījumi. 4 gadus daudzinātais Ozolu ielas projekts ir iesprūdis tādēļ, ka nevar vienoties ar privātpersonām par dažiem kvadrātmetriem zemes. Ozolu ielas projekts tiek pieminēts arī šogad. Bet pa 4 gadiem nav izstrādāta transporta shēma, kas pierādītu, ka Ozolu ielai patiešām ir tāda transporta slodze, lai tā būtu jāpaplašina arī tagad, pēc Rīgas ielas rekonstrukcijas. Kurmja kungam diemžēl nav raksturīga alternatīvu izpēte un atsevišķu projektu izvērtēšana visas novada infrastruktūras ietvaros. Ja jau sācis mācīties, tad varbūt labāk lai turpina apgūt izpilddirektora amatu?

Ikšķiles Mājas vadītājs Rubeņa kungs ir īsts vecā kaluma vīrs, jo nešaubīgi sola “turpināt iesākto virzienu un realizēt arvien jaunus projektus. ”Lielākais sasniegums esot grants karjera atgūšana. Labi, bet galvenais solījums 2009. gadā bija vainīgo atrašana un zaudējumu kompensēšana! Cik novada kase saņēmusi kā kompensāciju, kādu sodu par, hm, nolaidību saņēmis Rudzīša kungs vai citas tā laika domes amatpersonas?

Ikšķile ir dārga pilsēta, bet ne gluži augstāka dzīves standarta dēļ. Rubeņa kunga kantoris sūta arvien lielākus komunālos rēķinus, t.sk. par arvien dārgāku ūdeni un kanalizāciju. Cik no privātmāju īpašniekiem, kuriem pievilktas episkā kanalizācijas projekta caurules, ir pieslēgušies? Mēs, dzīvokļos, maksājam par visiem kilometriem zem ielām, bet trubas mūsu māju pagrabos tek. Ja skatāmies uz daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu attīstību, tad Ikšķiles Vienotībai sasniegumi kā Rīgas saldētājam Ušakovam. Rubeņa kungs sola turpināt, bet vai mums tādu turpinājumu vajag?

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Šajā sasaukumā Rudzīša kunga sarakstam tika klusējošas balsošanas mašīnas loma. Acīmredzot tāds ir bijis darījums, lai piesegtu neskaidrības ar to pašu grants karjeru, bet kā galveno kārti Trapiņš vienmēr ir varējis turēt Kultūras Kalna (nelikumīgajā) projektēšanā iztērētos Ls 200.000. Vai bija vēl kaut kas? Katrā gadījumā man nebija saprotams, kādēļ tik paklausīgi bija visi ZZS deputāti. Rudzīša kungam es labprāt novēlu izbaudīt pensiju. Dome viņam tagad kaimiņos, tādēļ pavisam ērti varēs būt lietas kursā arī turpmāk. Būtu labs iemesls iedibināt sabiedrisku konsultatīvu orgānu, kurš nebūtu piesaistīts domē strādājošo darba laikam.

ZZS trumpis vismaz pēdējos divos sasaukumos ir atpazīstamās un arī skolā ļoti iecienītas skolotājas. Tai pašā laikā godīgs ir arī jautājums, kādēļ ar tādu resursu – divas deputātes – skola nav ieguvusi visu, lai tās sniegtās izglītības līmenis nevienam neradītu šaubas? Kādēļ mums nav tikpat spilgta un rezultatīva skolas virsvadība, ja ilgāku laiku kopš 2009. gada šo jomu kūrēja domes priekšsēdētāja vietnieks Rudzītis?

NACIONĀLĀ APVIENĪBA

Bērnudārza vadītāja Krinkeles kundze savu iestādi un audzināšanas darbu uztur labā kārtībā. Kopš pagājušā gada viņas darba apjoms atkal palielinājies līdz ar filiāles atvēršanu Tīnūžos. Vai šādā slodzē ir laiks pilnvērtīgam deputāta darbam? Ja ir, tad ir pamats jautāt, kādēļ Ikšķiles novadā 200 bērnu rinda uz bērnudārzu bija 2009. gadā un ir 2013. gadā? Ušakovam Rīga veicies labāk. Kādēļ domes vadība izskatījusi tikai rekonstruējamu ēku variantus? 100 gadu vecu ēku rekonstrukcija ir nekontrolējami dārga, ierobežota apjomā un tikai daļēji piemērojama mūsdienīgu bērnudārzu vajadzībām. Vai divi Nacionālās Apvienības deputāti ir iesnieguši pieprasījumu demogrāfijai būtisko bērnudārza jautājumu risināt produktīvāk?

Lauksaimnieka Stiliņa kunga saimniekošana ir labs piemērs katram. Lauksaimniecības zemju saglabāšanas mērķis novada attīstības plānā ir labs mērķis zemniekam, bet tas ierobežo nelielā Ikšķiles novada attīstību. Viens hektārs graudaugu gadā dod Ls 500 apgrozījumu zemniekam un Ls 10 nodokļu novadam. Viens hektārs apbūvētas teritorijas dod Ls 1000 nodokļu novadam un varētu būt arī Ls 100 zemniekam par ceļu tīrīšanu. Neskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli! Bet pagaidām vēl tikai 9.000 iedzīvotāju mazā Ikšķiles novada patstāvību vai vismaz labāku stāvokli kādā jaunā reformētā reģionā var nodrošināt tikai straujš iedzīvotāju skaita pieaugums. Te ir pretruna starp zemnieka un novada interesēm. Turklāt novada attīstības plānā jau ražošanai lietotās zemes bija pazudušas, bet daža pļava par tādu kļuva. Vai deputāts Stiliņš cīnījās par zaļo nākotni tikai tām zemēm, kuras jau bija viņa apsaimniekošanā?

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Apvienība Iedzīvotāji šos 4 gadus “ēda zemi” opozīcijā. Darbs bija tik grūts, ka 2009. gada saraksta pirmais numurs Baķis izrādījās Ikšķiles novada pirmais deputāts – pārbēdzējs. Paliekot četriem pret vienpadsmit, politikas spēlīte šajā sasaukumā bija izspēlēta. Bija pienācis laiks šovam vai vismaz kaut kam neparastam, piemēram rotēt caur domi visu sarakstu, lai uz šīm vēlēšanām būtu apmācīti un pārbaudīti kandidāti. Upaciers, kad viņa darbību domes vairākums mērķtiecīgi bloķēja, savu pirmo soli spēra, bet nākamie nebija gatavi turpināt.

Tomēr jāsaka, ka AI šajā sasaukumā kopumā nodrošināja noteiktu pašvaldības darba attīstību. Vismaz uz šīm vēlēšanām valdošie nav atnākuši ar projektiem, pret kuriem jātaisa jaunas partijas. Daudzas AI savulaik piedāvātās lietas realizējas, tiesa, ar citiem nosaukumiem.

Ikšķiles Tirgus Ziņotājs #2013 vērtē

Ir jāiet uz priekšu! Esošais domes sastāvs ir izstrādājis savu resursu pēc, cerams, labākās savas saprašanas un prasmēm, tomēr jaunam uzrāvienam tāpat kā pirms 4 gadiem nepieciešamas kvalitatīvas izmaiņas. Ir notikusi pāreja no skaitāmkauliņiem uz kalkulatoru, laiks datoriem.
Laiks cilvēkiem, kas prot radīt, strādājot ar datoriem!

2 domas par “Ko piedāvā vēlēšanu saraksti Ikšķilē?

  1. Atpakaļ ziņojums: Visi uz vēlēšanām? | Tā dzīvojam. Ikšķilē. Latvijā.

  2. Atpakaļ ziņojums: Labāko kandidātu izlase Ikšķilei 2013. gadā | Tā dzīvojam. Ikšķilē. Latvijā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s