Lupīnu ielas stadionam šodien NĒ, lai iegūtu labāku JĀ!

Ikšķiles partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI uzskata, ka Lupīnu ielas stadiona teritorijā ir jābūt modernam un novada iedzīvotāju interesēm atbilstošam daudzfunkcionālam STADIONAM. Stadionam ir jābūt objektam, kas ir gan sporta bāze sportistiem un aktīva dzīvesveida cienītājiem, gan arī ērta sabiedriskā telpa līdzjutējiem, aktīviem jauniešiem, bērniem, ģimenēm.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Ikšķiles novadu redz kā iedzīvotāju dzīves vietu. Šaurākā nozīmē dzīves vietu mēdz saukt par guļamo rajonu vai pat guļamvagonu. Privātmājas, dzīvokļi, bet kvalitatīva izglītība, kultūra, veselības aprūpe, darbs, sabiedriskā dzīve un atpūta jāmeklē kaut kur citur. Diemžēl tieši guļamvagonu līdz šim veido „Juglas zieda mafija”.

Attīstības perspektīvas nav labas. Divu gadu laikā agrāk valdošie un agrāk opozicionāri apvienojušies vienotā pozīcijā pret IEDZĪVOTĀJIEM. Nav pat pazīmes, ka pašvaldības politika mainītos par labu klientiem un vienlaicīgi darba devējiem – novada iedzīvotājiem. Kā pēdējais piliens jāmin vairāk nekā gadu gatavotā Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un programma, kuru par nederīgu atzina pats domes priekšsēdētājs, vienlaicīgi izsludinot nākošo tās izstrādes posmu.

Lai gan paši izstrādātāji un valdošie to nepamana,  galvenā problēma nav detaļās. Galvenā problēma ir tā, ka IZSTRĀDĀTĀ STRATĒĢIJA NEPAREDZ KVALITATĪVU ATTĪSTĪBU praktiski nevienā iedzīvotājiem svarīgā jomā – kvalitatīva izglītība, medicīna, kultūra, darbs un izklaide arī turpmāk būs meklējama ārpus novada.

Rodas sajūta, ka visām novadā paredzētajām investīcijām pretī var atrast konkrētu Ikšķiles novada varas pārstāvju, veterānu vai viņu radinieku uzvārdus, tajā pašā laikā šiem „projektiem” nav pat ne simboliska plāna, kā tieši tie apmierinās Ikšķiles novada iedzīvotāju vajadzības. Diemžēl varas darboņu izpratne par attīstību vēl joprojām ir padomju kolhoza līmenī – viss pieder visiem, un tādēļ katrs no sociālisma jaunceltnes drīkst paņemt tik, cik var aiznest.

Līdz 2011. gada 2. maijam Ikšķiles pašvaldības būvvaldē var iesniegt priekšlikumus Lupīnu ielas stadiona detālplānojumam (detālplānojums teritorijai starp Melioratoru ielu, Kalēju ielu, Meža ielu, Celmu ielu, Lupīnu ielu, nekustamā īpašuma „Stadions” (kadastra Nr. 74940120550) robežu, Ausekļa ielu un autoceļu A6 pirmā redakcija). Aicinu katru, kam ir svarīga novada saprātīga attīstība, apdomāt un iesnieg savu viedokli rakstiski.

Es, Andris Doveiks, esmu par sporta būvju attīstību novadā, bet, kas ir svarīgāk, par sporta kā nozares attīstību. Esmu personīgi ieinteresēts – mani divi dēli trenējas Ogrē! Tādēļ es iesniegšu viedokli PRET šādas detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu un tālāku virzīšanu. Pret, jo:

  1. Detālplānojumā ietvertajiem būvēm nav darbības programmas, turklāt pašlaik tiek būvēts vidusskolas stadions, kuram arī nav darbības programmas. Pirms detālplānojuma tālākas virzīšanas jāizstrādā un sabiedriski jāapspriež novada sporta programma.
  2. Vērtīgāko zemes daļu pie Lupīnu ielas plāno izmantot palīgbūves (servisa ēkas)  celtniecībai  jeb šķūnīšiem, lai gan šeit novada interesēs var uzbūvēt daudzfunkcionālu sabiedrisko ēku. Pirms detālplānojuma tālākas virzīšanas jāizstrādā un sabiedriski jāapspriež novada attīstības sporta programma vai vismaz sabiedrisko ēku attīstības programma.
  3. Plānā ir transporta plūsmu risinājums iekļauj tikai vieglā transporta kustību, paredzot to arī pa iekškvartāla ielām, kas būtiski ietekmēs apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pirms detālplānojuma tālākas virzīšanas jāizstrādā satiksmes shēma visai pilsētas daļai starp šoseju un dzelzceļu no Skolas ielas Ādamlauka virzienā.
  4. Stadiona teritorijā nav paredzētas stāvvietas vismaz 10 lielajiem autobusiem, kuriem nepieciešama lielāka manevru platība un apkalpošanas zona. Šādu autobusu radītos sastrēgumus varam vērot pilsētas centrā katru reizi, kad daudzu kolektīvu pasākumi notiek estrādē. Plānā jāiekļauj stadiona iekšējā vienvirziena iela / stāvvieta pa perimetru, paredzot autobusu stāvvietas vistuvāk intensīvāka apmeklējuma objektiem.
  5. Piedāvātais risinājums ir saskaldīts moduļos. Paliek neizmantotas teritorijas, kuras tomēr nevarēs izmantot kā zaļās atpūtas zonas. Ir vietas, kur transporta kustību varētu atvirzīt no privātmājām, šī iespēja nav izmantota. Teritorijas plānojumā nav administratīvā centra no kura viens varētu efektīvi pārvaldīt visus objektus (pakalpojumu nodrošināšana, apmeklētāju drošība un objekta apsargāšana). Nepieciešams iekļaut šādu administratīvā centru un komunikāciju (celiņu, dažādu komunikāciju pieslēgumu vadību u.c.) koncentrāciju uz šo centru jau pirmajā kārtā.
  6. Plānā nav redzami gājēju plūsmu risinājumi stadiona teritorijā. Piedāvātais risinājums nenodrošina kvalitatīvu vidi un servisu ieplānotajiem 500 un vairāk skatītājiem.
  7. Plānā nav bērnu spēļu laukumu, pastaigu celiņu, soliņu, lapeņu un citu vides objektu zaļajā teritorijā, kas ir nepieciešami, lai stadiona apmeklējumi kļūtu par ģimeņu kopīgiem pasākumiem.

Diemžēl šos labojumus nevar iekļaut esošajā redakcijā, jo detālplānojums nevar aizstāt novada sporta attīstības programmu. Tomēr šis ir vienīgais veids, kā oficiālos pašvaldības dokumentos ” iedabūt” un fiksēt citu viedokli. Citos veidos teikts vai iesniegts tas atduras pret “pofig” un “demagoģija”. Tādēļ vēlreiz – sporta attīstībai novadā – JĀ, šai STADIONA DETĀLPLĀNOJUMA REDAKCIJAI – NĒ!

Kas ir stadions? Kas ir sporta laukums?

Ikšķiles vidusskolai būvē stadionu. Skolas mācību programmas realizēšanai nepieciešams sporta laukums.

Ikšķiles vidusskolas stadiona projekts

Vidusskolas stadiona aizstāvēšanā tika iesaistīti arī skolnieki.

Diemžēl ir radies iespaids, ka šajā procesā sabiedība ir apzināti maldināta, spēlējoties ar jēdzieniem – sporta laukums un stadions. Stadionu mēs varam apskatīt netālajā Ogrē.

Apskati galeriju: Ogres stadions un sporta halle

Vēl viens Vidzemes sporta būvas paraugs – futbola stadions Valmierā.

Futbola stadions Valmierā

Nebūs par lieku atgādināt, ka Ogre un Valmiera ir ievērojami lielākas pilsētas nekā Ikšķile…

Skolas programmas izpildei atbilstoša sporta laukuma piemēru varam atrast tepat – Tīnūžos.

Apskati galeriju: Tīnūžu skolas sporta laukums

Lielāku, bet tāpat vienkāršu un skolas vajadzībām atbilstošu sporta laukumu līdz 2008.gadam varēja redzēt pie Ogres valsts ģimnāzijas. Tagad šeit arī notiek celtniecības darbi un tiek būvēts futbola laukums ar mākslīgo segumu. Ogres pašvaldība gan īpaši atzīmē, ka ar materiālo bāzi vien viss nav atrisināts. Mums Ikšķilē liekas – par ko viņi var žēloties, viņiem daudz kas notiek! Mēs taču tieši uz Ogri bērnus sportot vedam.

Sporta laukums, kāds tas vēl nesen bija pie Ogres valsts ģimnāzijas

Ja cilvēks vēlas labu auto ģimenes vajadzībām, tad viņš izvēlas lētāku vai dārgāku vieglo auto, ja pasažieru pārvadāšanai – busu, ja kravām – smago auto.

Labs stadions ir lieli kapitāla ieguldījumi (Ls 700.000 ir daudz vai maz?), kuriem pretī jāliek stadiona intensīvas izmantošanas programma. Vai vismaz saprātīga vīzija, ja programmas vēl nav. Šodien Ikšķiles vidusskolas stadiona izmantošanai ir tikai viena vīzija – skolas mācību programma un vēl kaut kas “sporta zāles aizņemtas” stilā.

Ļoooti labs skolas sporta laukums ir vairāk kā simbols sev, bērniem, apkārtējiem – mēs to varam atļauties. Vai tas, ka Ikšķiles novada budžetā šodien brīva nauda, ir pietiekams pamatojums ieguldījumam objektā – skolas stadions? Ne stadions, kuram ir vieta Lupīnu ielā, ne sporta laukums, bet tieši skolas stadions. Un kāds gan tagad būs pielietojums jau sabiedriskajā apspriešanā izsludinātajam Lupīnu ielas stadionam?

Ja skolai vajag sporta laukumu skolas programmai, tad jābūvē sporta laukums, ja ir doma attīstīt spēcīgu sporta programmu, tad vispirms tomēr vajadzētu izstrādāt šo programmu.

Lēmumu par stadiona būvēšanu ir pieņēmusi pašvaldība, tai skaitā, divas skolotājas – deputātes, kuras tieši šādu būvi publiski aizstāv. Atbildība par skolas stadiona izmantošanu acīmredzot tiks uzlikta sporta skolotājiem un direktorei. Direktore gan ir runājusi tikai par sporta laukuma nepieciešamību, bet sporta skolotājiem jau nu diez vai kāds uzticēs tik svarīgu darbu, ja reiz mums ir pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde, kuras paspārnē līdz pat pēdējam laikam tiek administrēti novada sporta zāļu brīvie laiki, tai skaitā bezdarbība nedēļas un skolēnu brīvdienās!!!

Iepriekš rakstīts:

Vai rekonstrukcija? Sporta laukums vai stadions

Ikskile.com

Lupīnu ielas gājēju ceļa būve

Ikšķiles pašvaldība ir pamanījusi gājēju ceļu nepieciešamību un turpina to izbūvi. Pašlaik darbs norit uz Ādamlauka maģistrāles – Lupīnu ielā. Apsveicu Ādamlauka iedzīvotājus. Un gribētos teikt arī paldies pašvaldībai. Tomēr ar paldies pagaidīsim…

Sarkanā gājēju ceļa būve Lupīnu ielā

Sarkanā gājēju ceļa būve Lupīnu ielā

Sākumā par labo. Lupīnu iela savieno Ādamlaka mikrorajonu ar pilsētas centru, tas ir gājēju maršruts ceļā uz skolu, veikaliem, staciju, tādēļ gājēju ceļa izbūve šeit ir pilnīgi pamatota un atbalstāma. Patīkami, ka tagad šī iela būs kvalitatīvi apgaismota un gājēju un braucēju plūsmas sadalītas.

Un par bēdīgo. Gājēju ceļš tāpat kā Rīgas ielā 2 reizes šķērso Lupīnu ielu! Ja Rīgas ielā vēl varēja domāt, ka projektētājs ir tuvredzīgs cilvēks, kas neredz situāciju otrā ielas galā, tad šeit šī slimīgā dīvainība realizēta pirmā taisnā ceļa posma galā.

Lupīnu iela gājēju ceļš kartē

Lupīnu iela gājēju ceļš kartē

It kā jau nav grūti saprast, ka gājēju un braucēju plūsmu krustošanās ir paaugstināta riska zona. To saprot katrs gājējs un autobraucējs, to saprot pat šī objekta projektētājs, kas jau ieplānojis “guļošos policistus”. Tikai projektētājs ir tāds “maziņš dieviņš”, kas var ne tikai “guļošos pulicistus” zīmēt, bet arī ielas pārvietot. Ja vien nav slinks, galvā paviegls vai paciets. To var arī pašvaldības atbildīgās personas (arī saistīts ar iepriekš nosauktām īpašībām).

Vieta ceļa pārvietošanai ir, gribēšanas nav.

Vieta ceļa pārvietošanai ir, gribēšanas nav.

Tomēr viņi to nedara! Ceļam tiek piegriezts klāt pusotrs metrs labajā pusē, bet tā vietā lai šeit izveidotu brauktuvi, uz šo pusi gatavojas sūtīt gājējus. Un pēc 50 metriem atpakaļ! Tādu ceļu saskaņā ar projektu gatavojas būvēt objektā strādājošie meistari. Vai tiešām viņi kļūdās?

Jauns ceļš ir iespējams, vecā pārvietošana - nē.

Jauns ceļš ir iespējams, vecā pārvietošana - nē.

Un šajā vietā pilnīgi nepamatoti runāt par kādām sarkanām līnijām vai citiem mistiskiem spēkiem, kas ierobežo būvniecības manevra iespējas. Galu galā, ieslīpo ceļu gar stadionu iztaisnojuši un cauri mežiņam izveduši, radot vēl vienu gājēju un automašīnu tikšanās vietu.

Vai arī turpmāk šis akmens būs Lupīnu ielas satiksmes organizācijas līdzeklis.

Vai arī turpmāk šis akmens būs Lupīnu ielas satiksmes organizācijas līdzeklis.

Ādamlauka iedzīvotāji! Vai tiešām jums vajag šādu gājēju ceļa risinājumu, kas ievērojami apgrūtinās jūsu braukšanu mašīnā pa Lupīnu ielu? Vai tiešām jums vajag šādu risinājumu, kas jūsu un jūsu bērnu kājāmgājēja risku samazinās tikai daļēji, bet atlikušo riska daļu koncentrēs ceļa līkumā? Vai jūs klusēsiet un ļausiet jums radīt neērtības un arī riskus par jūsu pašu naudu?

Par kārtējām zaudētām iespējām. Šī projekta ietvaros tiek izveidota autostāvvieta pie Lupīnu ielas stadiona.

Stāvvieta - Ikšķiles vides plānošanas pirmais elements.

Stāvvieta - Ikšķiles vides plānošanas pirmais elements.

Spriežot pēc veiktajiem zemes darbiem, stāvlaukums būs tāds pats kā pludmalē. Šeit varētu būt vieta 3 autobusiem vai 20 vieglajiem. Bet ne visiem reizē! Tie, kas vasaras brīvdienās bijuši pie stadiona, zinās, ka tas ir par maz jau tagad. Bet to var nezināt Ikšķiles pašvaldībā, jo Ikšķile parasti nav šo pasākumu saimniece.

Pirmā iela stacijas tuvumā, kuru pabeidzot varēja izveitot Park-N-Ride stāvvietas

Pirmā iela stacijas tuvumā, kuru pabeidzot varēja izveitot Park-N-Ride stāvvietas

Ja projekts būtu ne tikai zīmēts, bet arī apdomāts, tad auto stāvvietas tiktu izveidotas arī visā Lupīnu ielas garumā (šajā gadījumā kreisajā, ziedu veikala  un būvējamā gājēju ceļa pusē) no Daugavas prospekta līdz Zvaigžņu vai pat Lauku ielai. Šīs stāvvietas būtu noderīgas sporta pasākumiem brīvdienās un droši varētu saukt arī par pirmo Park-N-Ride stāvvietu stacijas tuvumā. Tagad šeit paliks nīkulīgs zālājs – dubļu avots.

Pašlaik dabā nevar redzēt transporta organizācijas risinājumu, tomēr līdz šim pieredzētais liek šo jautājumus uzdot. Kā iebrauks un izbrauks stadiona apmeklētāji pirms un pēc pasākumiem, ja jau būvējot stāvvietu pieņemam, ka tie apmeklētāji ir un būs? Kur apgriezīsies? Kas notiks Gaiļu un Zvaigžņu ielā? Vai vienkāršs krustojums ir labākais risinājums, kas bija jāatstāj Lupīnu un Ādama ielas krustojumā?

Ja lasītājs domā, ka ir izdarīts viss, ko šeit varēja izdarīt, laipni lūgts teikt pateicību pašvaldībai. Es vēl nevaru…