Pie manas mājas būvē ceļu II

Jaunums! Darbu zona paplašināta un ceļa būvniecība darbi tagad notiek arī pie Skolas ielas 11.nama.

Ja man ļauts būt optimistam, tad es varētu teikt, ka darbu zonai vajadzētu turpināties arī pie Skolas ielas 13.nama. Vai tas tā būs, rādīs laiks, jo jebkurai būvei obligātā informatīvā plāksne par veicamajiem darbiem, pasūtītāju, darba izpildītāju un atbildīgo personu acīmredzot nav saistoša Ikšķiles pašvaldībai. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem laikam šai Domei ir “Neiespējamā misija”. Lai gan neesmu Ikšķiles iedzimtais un dzīvoju šeit “tikai” mazliet vairāk kā 9 gadus, tomēr esmu gatavs ieguldīt savu daļu Ikšķiles novada attīstībā. Šoreiz tas būs Skolas ielas iekšpagalmu ceļu projekta realizācijas sabiedriskā uzraudzība jeb pareizāk laikam būs novērošana. Žēl, protams, ka šeit vairs nav iespējama sadaļa par projekta sabiedrisko apspriešanu.

Atgriežamies pie seriāla pirmās daļas problēmām.

  1. Pēc cītīgas Ikšķiles novada oficiālās māja lapa izpētes man tomēr neizdevās atrast nekādu informāciju par šo projektu. Neatradu šo projektu arī sadaļā “Iepirkumi”, kurā likumā noteiktajā kārtībā jāpublicē iepirkumi līdz Ls 9.999. No tā mēs varam secināt, ka iepirkuma summa ir lielāka. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā atrodas Ikšķiles novada domes pasūtījums “Pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” piebrauktuves Skolas ielā 9 paplašināšana” . Tad te tas suns aprakts! Nekāda iekšpagalmu ceļu izbūve nemaz nenotiek, tādēļ novada vadoņi nolemj, ka sabiedrība naudu var tērēt sabiedrību neinformējot. Varbūt manas mājas adresi arī varētu nomainīt – Urdaviņas piebrauktuve 1? Zīmīgi, ka iepirkuma formā visās vietās, kur pieminēta iespēja informāciju izvietot www.ikskile.lv, viennozīmīgi ir atbilde “Nē”. Šeit manam sētas ceļam parādās dvīņubrāļa līdzība ar Kultūras kalna projektu… Atgriežamies pie iepirkuma. Par iepirkuma uzvarētāju atzīta SIA “LM Būve Rīgā” un summa bez PVN plānoto Ls 45.000 vietā ir Ls 42.762,89 jeb Ls 50.460,21 ar PVN . Par summas adekvātumu nevaru spriest, bet redzot faktisko darba apjomu tā šķiet reāla.
  2. Informāciju par darba frontes paplašināšanu Skola iela 11.nama iedzīvotāji saņēma laicīgi – jau brīvdienās pie žoga parādījās tā pašas neparakstītās lapiņa un vēl barjera ar “ķieģeļa” zīmi. Viņu aptuveni 20 mašīnas atbrīvojušas “Urdaviņas piebrauktuvi”, un darbi turpinās.
  3. Slapjā dolomīta putra vakar tika aizvesta. Domāju, ka celtnieki objektīvi novērtēja šīs masas neatbilstību pat vismazākās nestspējas celiņam, vēl jo vairāk tāpēc, ka uzklāt uz tās melno segumu varētu vien vecais burvis Hotabičs, sēžot uz lidojoša paklāja.
  4. Jauna problēma. Pie Skolas ielas 9.nama daļa apstādījumu krūmu ir izņemta, daļa ir atstāta. Es esmu par to, lai krūmus un kokus savlaicīgi atjauno, kamēr tie nekļūst pārāk veci – nesmuki un bīstami. Mūsu gadījumā atlikušie krūmi rada bīstamību – tie samazina no mājas iznākušo cilvēku drošību. Ja agrāk brauktuve atradās 2 m attālumā no durvīm, tad tagad tā iet cieši gar divu kāpņutelpu trepju pēdējiem pakāpieniem, kuri no abām pusēm nomaskēti ar 4 m augstiem krūmiem. Šeit dzīvo gan bērni, gan veci cilvēki, kuri var nonākt bīstamā situācijā, izejot uz ielas no mājas. Es arī neesmu nekāds akrobāts, lai izvairītos no sadursmes ar auto 3 m attālumā, pat ja tas brauktu uz nieka 10 km/h.. Vai tos krūmus ar visu sakņu sistēmu nevarēja izņemt tagad, ar lieljaudas tehniku? Vai gaidīsim darbu pabeigšanu un tad pusmetra attālumā no jaunā ceļa ar PA “Līvi” lāpstām raksim metru dziļas bedres, nedod Dievs, pēc tam, kad kaut kas jau būs noticis? Pie Skolas ielas 11.nama ir 3 koki, kuri vairs nav stādu līmenī. Jaunais klājums tiks likts tieši uz saknēm, tādēļ ir skaidrs, ka 5 gadu laikā saknes to izcilās. Domājams, ka jaunais ceļš arī neveicinās koku veselību. Vai nebūtu saprātīgāk tos kokus tagad izņemt un vietā 2m tālāk, bērnudārza teritorijā iestādīt 5 jaunus? Tas arī būtiski vienkāršotu ceļa malas izveidošanu un likvidētu 2 šaurās vietas.

Kādēļ šī projekta konkurss izsludināts tikai 28.augustā? Vajadzēja taču saprast, ka rudens laika apstākļi kļūs arvien nepiemērotāki kvalitatīvai melnā seguma ieklāšanai. Vai tas saistīts ar to, ka pēc bērnudārza paplašināšanas pabeigšanas negaidīti atklājās piebraukšanas problēma, kura bija jāizlabo pirms vēlēšanām? Varbūt vainīgi bērnudārza darbinieki, kuri pretēji veciem stereotipiem arī var atļauties vai ir spiesti alternatīvu trūkuma dēļ ierasties darbā ar personisko transportu? Tā kā viņi ierodas pirms bērniem, tad viņi aizņem arī daļu no stāvvietām. Savukārt bērnudārza otrā pusē, Skolas ielas jeb piebrauktuves “aborigēni” šīs vietas atļaujas aizņemt jau iepriekšējās dienas vakarā. Vai ar papildu stāvvietas izbūvi Melioratoru ielā un piebrauktuves paplašināšanu problēma tiks atrisināta? Domāju, ka tikai daļēji Melioratoru ielā un pavisam nelielā apmērā Skolas ielā. Atliek pagaidīt pavisam neilgu laiku …

Es aicinu Ikšķiles novada domi ievietot www.ikskile.lv šo un citus novada projektus. Ikšķiles, Tīnūžu, Tūrkalnes, Ceplīšu un citu ciematiņu un sētu iedzīvotāji labprāt sniegts savlaicīgu ieguldījumu savu pārstāvju viedajos projektos. Tad nebūs vajadzība apvainoties, ka tiek kritizēti labi domātie darbi, kuriem dažreiz trūkst ne tikai sabiedrības atbalsta (loģisks rezultāts, ja nav izskaidrošanas un dažādu viedokļu apspriešanas), bet pat likumīga pamata.

Raksts un komentāri Ikskile.com

Pie manas mājas būvē ceļu!

Ikšķilē, pie Skolas ielas 9. nama, kādā jaukā 2008.gada oktobra dienā uzradās iespaidīga izmēra ekskavators un ceļu būves pašizgāzējs.

Kā „labi informēts” Ikšķiles iedzīvotājs nodomāju, ka notiek darbi lielā ūdensvada un/vai kanalizācijas projekta ietvaros. Nu, kas jādara, jādara, vēl jo vairāk par Eiropas naudu. Tomēr darbu apjoms un mērķis izrādās cits. To noskaidroju sarunā ar strādniekiem pēc tam, kad ekskavators bija uzlauzis ceļa segumu gan virs pazemes komunikācijām, gan visā pārējā ceļa garumā.

Atgriežoties pavisam nesenā pagātnē, pirms ekskavatora atbraukšanas, jāsaka, ka iekšpagalma ceļš pie Skolas ielas 9. nama patiešām bija sliktā stāvoklī. Kā visā Ikšķiles daudzdzīvokļu māju kvartālā. Tomēr šis bija vienīgais ceļš, kura platums bija tikai nedaudz vairāk par 2 metriem. Tātad, pie šī nama nav iespējama iedzīvotāju transporta novietošana ne tikai ilgstošai stāvēšanai, bet arī iepirkumu tīkliņu izkraušanai, jo tādējādi tika bloķēta intensīvā satiksme.

Kas tad šī par „maģistrālo” sētas ielu? Šī maģistrālā sētas iela nodrošina satiksmi uz Ikšķiles bērnudārzu, kurā ar stingru vadības norādījumu bērni drīkst ienākt tikai pa savai grupiņai vistuvākajām ārdurvīm. Piekrītu, ka tas ir saprātīgs lēmums gan bērnudārza darba organizācijai, gan tīrības nodrošināšanai ēkā.

Tādēļ šīs „maģistrālās” sētas ielas izbūvi labprāt uzskatu par lielas Ikšķiles sabiedrības daļas interesēm atbilstošu risinājumu, lai gan arī nokavētu. Tas bija jāizdara jau bērnudārza paplašināšanas laikā.

Par ko tad šis raksts? Vai tad latvietis pēkšņi būtu kļuvis tik čakls, lai tik daudz uzrakstītu aiz prieka par vēl nepabeigtu projektu? Skumji, bet latvietis vēl ir tas pats vecais un raksta nobažījies un pat sašutis.

  1. Es pats un arī citi mājas un apkārtnes iedzīvotāji ir sašutuši par to, ka mums nepajautāja, ko mēs vēlamies šeit redzēt. Skolas ielas iedzīvotāji nezin, kas šeit tiks uzbūvēts. Vai ceļa platums būs piemērots drošai automašīnu kustībai, novietošanai? Vai uz ceļa pietiks vietas divām automašīnām un gājējiem? Vai Dome uz izbūvējamās brauktuves iecerējusi arī kādus ierobežojumus? Kāds būs mūsu ieguvums no šīm ievērojamām investīcijām – sakārtotāka vide ar papildus iespējām vai intensīvāka satiksme ar papildus apdraudējumiem bērniem un īpašumam?
  2. Informācija par darbu sākumu parādījās pēc tam, kad ceļš jau pilnībā bija uzrakts. Pie mājas durvīm parādījās aicinājums nenovietot automašīnas pagalmā. Smieklīgi, jo automašīnas šeit nekad nav bijis iespējams novietot un šai brīdī tas būtu pa spēkam tikai „Hummer” īpašniekam.
  3. Oktobris mūsu klimatiskajā zonā ir gan nokrišņu, gan zemu temperatūru mēnesis. Rakšanas un smilšu ieklāšanas laikā tas vēl netraucēja, bet kad atveda slapjas sliktas kvalitātes šķembas … Tās pārvērtās putrā un to blietēšanas agregāts darba laikā atgādināja kuģi, kas peld pa dubļu jūru. Par strādniekiem es varu teikt tikai to labāko, jo viņi iegulda savu laiku un darbu, lai atrastu projektā neatzīmētās komunikācijas un nodrošinātu to saglabāšanu. Tomēr nedēļas laikā neesmu redzējis nevienu pazīstamu seju ne no Domes, ne no PA „Līvi”. Kas notiks, ja strādnieku sirdsapziņa neizturēs termiņu spiedienu? Vai ceļu uzliks uz šīs dolomīta putras?

Es nosaucu savus objektīvos novērojumus, kur katram pretī prasās vismaz viena atbildīgā persona no pasūtītāja puses. Bet ir arī subjektīvais. Iedomājoties, ka ceļš ved uz bērnudārzu, prātā nāk bērnudārza 3 mēnešos iecerētā rekonstrukcija, kura notika 3 gadus. Lieki runāt par citiem Ikšķiles teritorijā notiekošiem darbiem, kuros tiek noņemts esošais ceļu segums …

Es kā Ikšķiles iedzīvotājs nu jau drīz 10 gadus, esmu atkārtoti kontaktējies gan ar PA „Līvi”, gan ar Domes priekšsēdētāju. Kādēļ no tā konstruktīvās sadarbības ar Domi pirms 4-5 gadiem (mana nama pieredze), kad sarunās atradām kompromisu, šodien izveidojusies situācija, kad iedzīvotāju intereses neņem vērā un atklāti ignorē?

Skolas iela 9, Ikšķile

Raksts un komentāri Ikskile.com