Demogrāfija 2011

Nākamgad turpinās maksāt astoņu latu ģimenes valsts pabalstu

Dombrovskis: “Lai panāktu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, ir jāīsteno virkne aktivitāšu, taču būtiskākais ir katru bērnu nodrošināt ar vietu bērnudārzā, kā arī saglabāt ģimenes valsts pabalstu arī nākamajā gadā.” Vai tiešām tādēļ ir vajadzīga vesela Demogrāfisko lietu padome?

Dzimstībai – pabalsti vai nodokļu atlaides?

Un katru dienu jāatceras – lielas ģimenes šodien mums kā tautai ir vajadzīgas vairāk nekā pašām ģimenēm. Tādēļ par to ir jāmaksā arī no tautas kases – valsts budžeta. Turklāt jāsniedz ilgtermiņa garantija, ka šī budžeta sadaļa nekādā gadījumā netiks konsolidēta.