Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei!

Līdzīgi kā 1922. gadā tika sasaukta Satversmes sapulce par valsts juridisko pamatu, šodien Latvijā ir jāsauc 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei.

Ikšķiles novads aug. Pieaug gan ar atbraukušajiem cilvēkiem, kuri pārceļas no pārējās Latvijas, gan ar lielu skaitu dzimstošu bērnu. Ikšķiles novads nopelna un dalās ar citiem novadiem, saskaņā ar esošajiem likumiem. Ikšķiles novads iegulda attīstībā. Skola, bērnudārzs, infrastruktūra.

Ikšķiles novads izpilda Satversmes preambulā noteiktu valsts uzdevumu – garantē latviešu nācijas pastāvēšanu. Valsts grasās likvidēt Ikšķiles novadu. Ikšķiles novads cīnās par savu pastāvēšanu ne tikai savās, bet visas Latvijas interesēs!  Izdzīvošanas interesēs.

Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug katru dienu, bet Latvija izmirst. Latvijas valsts, kurai Satversme uzdod rūpēties par latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, dara visu, tikai ne šo vienīgo uzdevumu, kādēļ Latvijas valsts izveidota.

Ir jānosprauž stabila un pieaugoša cilvēku skaita mērķi, un tam jāplāno atbilstoša infrastruktūra. Nevar izdzīvot, ja plānus gatavo izmiršanas apkalpošanai. Nevar ratus jūgt priekšā zirgam, nevar ATR vai izglītības plānošanu veikt pirms izdzīvošanas mērķu nospraušanas. Tā kā esošā valsts pārvaldes struktūra zirgu no ratiem nespēj atšķirt, sapulcei jāpiešķir speciālas pilnvaras ārpus un virs esošā valsts pārvaldes.

Sapulces gala dokuments var būt tas, ko šodien sauc par Nacionālās attīstības plānu (NAP), bet sapulces ietvarā – NAP stratēģijas daļa, kura vienojas arī par šodien aktuālo Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), par vienmēr aktuālo izglītības, veselības, tautsaimniecības stratēģiju. Sapulcei jāizskata arī jautājums par vēlēšanām un referendumiem, jo pārprastu un savtīgu labumu meklējumos Saeima ir ierobežojusi tautas suverēnās tiesības.

2. Satversmes sapulcei – Tautai un Zemei piešķiramas pilnvaras sagatavot un nodot tautas balsošanai NAP ar stratēģisko mērķu plānošanas periodu vismaz uz divām paaudzēm, t.i. 50 gadiem. Un šodien ir skaidrs, ka jaunajam Nacionālās attīstības plānam būs izdzīvošanas vai pat glābšanas operācijas raksturs. Izmiršana jāpārvērš par atdzimšanu!

Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā Latvijas Republikas Satversmes 2. pantā rakstīts:

“Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.”

Latvijas Republikas Saeima 2014. gadā Satversmei pievienoja Preambulu, kurā teikts:

“… Latvijas valsts ir izveidota, … lai garantētu latviešu nācijas, … pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, ….”

“Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā (Latvijas tauta) nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.”

Tātad, visas vara pieder tautai, valsts ir izveidota un pastāv tautai (nevis otrādi), svarīgas lietas lemj īpašā sapulcē.

Esošā valsts pārvalde ar sasniegto demogrāfisko bedri un prognozēto katastrofu ir pilnīgi samierinājusies. Ja esošā valsts pārvalde nerīkosies atbilstoši tautas izdzīvošanas interesēm, tad tai vairs nav jābaidās no vēlēšanām, tad jāsāk gatavoties tiesai. Tiesa var būt civilizēta un pat humāna, bet var būt kā Dieva sods ar tām rokām, kuras ienāktu izmirušās tautas vietā.

Aicinu cilvēkus visu līmeņu valsts amatos, visās politiskajās partijās, visās masu mēdiju organizācijās, visās uzņēmējdarbības jomās saprast vienu un pašu galveno – ja mūsu, Latvijas šodienas tautas, vairs nebūs, tad jūsu, Latvijas politiskās, sabiedriskās un ekonomiskās elites, arī nebūs! Tiešā, fiziskā nozīmē. Jo tiem, kas tiek vesti nomainīt Latvijas tautu, ir pašiem savas autoritātes, kuras barot un klausīties. Tikai glābjot Latvijas tautu, jūs varat izglābt sevi. Tādēļ pieņemiet faktu, ka esošais modelis ir sevi izsmēlis, un veicam glābšanas operāciju – sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei.

Līdzīgi kā 1922. gadā, mums ir jāizstrādā un jānoslēdz lielā vienošanās par to, kā dzīvosim turpmāk. Ja izvēlamies turpmāk “tomēr dzīvot”, tad visiem un katram jāsaprot, ka ir tikai viena prioritāte – Latvijas tautas izdzīvošana kopumā. Visai plānošanai un praktiskajai darbībai, t.sk. personāla atlasei vadošajos amatos, turpmāk ir piemērojams primārais balts/melns kritērijs – vai konkrētais priekšlikums veicina Latvijas tautas, pirmkārt, latviešu tautas, pieaugumu Latvijā? Ja atbilde ir negatīva, tāds priekšlikums ir noraidāms vispār vai līdz labākiem laikiem. Ja priekšlikums tiek virzīts “valsts interesēs”, tad līdz ar priekšlikumu atlaižams arī tā virzītājs.

Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei, un varbūt mēnešu, varbūt gada laikā, bet mums būs kopīga vīzija, skaidri mērķi un saprotama stratēģija mērķu sasniegšanai!

Lai Dievs svētī Latviju! Lai latvju tauta zeļ un zied!

Andris Doveiks.
Ikšķile, 2019.05.04

4 domas par “Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei!

 1. “Starp citiem likumdošanas aktiem Satversmes sapulce pieņēma arī likumu par pagastu pašvaldībām, likumu par apriņķu pašvaldībām, likumu par Latvijas iedalīšanu apriņķos, likumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, likumu par laulību, likumu par civildienestu, kā arī plašu sociālo likumdošanu. Tāpat Satversmes sapulce pieņēma likumus par Latvijas izglītības iestādēm, lauksaimniecības mācību iestādēm un tautas augstskolām, likumu par Valsts bibliotēku un likumu par Centrālo grāmatu katalogu.”

  https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Satversmes_sapulce

 2. Atpakaļ ziņojums: Sveiciens Ventspilij no Ikšķiles! Sveiciens Aivaram no Andra! – Tā dzīvojam. Latvijā. Pasaulē

 3. Komentārs pie Ikšķiles novada pašvaldības 2019.06.14 vēstules VARAM
  https://www.ikskile.lv/lv/jaunumi/vestule-varam

  A.Doveiks:

  Kapitulācijas noteikumu apspriešana? Nebūs kapitulācijas ar līgumu, kapitulācija būs tikai bezierunu. Tāda veida birokrātiskā sarakste ir karš, kurā garantēti uzvar tas, kuram lielāks administratīvais resurss. Pūcem ir koalīcija…

  Jautājumu secība ir nepareiza. 1. Kādu problēmu reformu risina? Vai izmaksu optimizēšanu izmirstošā Latvijā vai tomēr mērķis ir Latvijas izmiršanas apturēšana? Tāds jautājums ir jāuzdod pirmais. Nākamie jautājumi atkarīgi no atbildes uz pirmo.

  Ja izrādās, ka runa ir par izmaksu optimizāciju, tad tas ir karš uz Latvijas tautas iznīcināšanu, un karā kā jau karā – ne soli atpakaļ, aiz mums, aiz Ikšķiles sākas izmirstošā Latvija. Ja mēs padodamies, tad nāves zona ies tuvāk Rīgai.

  Ja Pūce var pierādīt, ka reformas mērķis ir Latvijas atdzimšana, tad, protams, Ikšķilei kā Latvijas centram ir jāuzņemas sava loma šajā lielajā darbā. Tad ne tikai Ogri, varbūt arī Baltinavu varam krustbērnos ņemt. Tikai tam, lai vienotos par vienu vai citu stratēģiju, nepietiks ar VARAM ekseļu zintniekiem un Pūces pašpārliecinātību.
  Tādam lēmumam nepieciešama TAUTAS VIENOŠANĀS. Un tauta var vienoties arī par modeli, kurā Ikšķile, Ogre, Ķegums, Lielvārde ir katrs patstāvīgs novads, bet Ogres pagasti ir vēl viens novads ar, piemēram, statusu VALSTS NOVADS.
  Tādiem valsts novadiem no VALSTS BUDŽETA MAKSĀ DOTĀCIJAS, lai nodrošinātu VIENĀDO PAKALPOJUMU LĪMENI. Jo valsts politika ir novedusi pie tā, ka 2/3 Latvijas jau kļuvušas vienkārši par teritorijām, kuru apdzīvotības blīvums drīz sasniegs ziemeļu tundru līmeni. Tādēļ tam pašam VARAM ir jāmeklē veids, kā šos finanšu dzirnakmeņus noņemt no kakla centriem, kas peld virs ūdens.

  Sasaucam Sasaucam 2. Satversmes sapulci – Tautai un Zemei! Lemjam paši to, kas mums pašiem jālemj, nevis lūdzam kādu, lai tas par mums lemj!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s