Demogrāfija un nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

Pašlaik demogrāfijas atbalstam tiek gatavota NĪN procentuāla atlaide daudzbērnu ģimenēm. Jāsaka, ka Latvijā atlaide šādā formātā ir amorāla ne tikai pēc izteiktās šo daudzbērnu ģimeņu ekonomiskās marginalitātes – dažreiz bagātas, bet biežāk – ļoti nabadzīgas, kurām nekādu nekustamo īpašumu nav, bet arī pēc vadošo politiķu propagandētās „apdomīgās apbērnošanās” politikas, kuras ietvaros daudzbērnu ģimene ierēdņu un politiķu izteikumos bieži vien tiek vērtēta kā bezatbildīga. Tai pašā laikā Latvija izmirst!

NĪN atlaide mājokļiem jāpiemēro tāpat kā iedzīvotāju ienākuma neapliekamo minimumu – katram cilvēkam! Mūsdienu Latvijā lielākā daļa cilvēku jūtas komfortabli mājoklī ar 20 kv. m platību uz vienu cilvēku. To nepieciešams ieviest kā ar NĪN neapliekamo minimumu katrai mājoklī deklarētai personai. Tā valsts parādītu, ka valstij ir vajadzīgs katrs bērns, katrs cilvēks!

NĪN atlaides var piemērot tikai tad, ja cilvēkiem ir kur dzīvot. Rīgā rindā uz pašvaldības dzīvokli skaitāmi 10 tūkstoši ģimeņu. Tai pašā laikā Latvijā, iespējams, katrs piektais dzīvoklis ir tukšs. Rīgas centra nomalēs pat var skaitīt katru trešo daudzdzīvokļu māju, kurā gaisma neiedegas nevienā logā. Vēl visādu ārzemju banku meitas firmu ūtrupēs uzpirktie bankrotējušo Latvijas iedzīvotāju sapņu mājokļi…Un tas notiek tādēļ, lai mājokļus kaut desmit gadu laikā, bet iztirgotu par augstāko cenu. Tai pašā laikā otru cenu piedzenot no parādniekiem!

Kāds ir risinājums, lai esošie brīvie dzīvokļi parādītos nekustamā īpašuma tirgū? Paaugstināts NĪN par tukšiem mājokļiem! Tukšiem mājokļiem, un lai izvairītos no mahinācijām, arī ekspluatācijā nenodotiem mājokļiem dažus gadus pēc būvniecības sākšanas, piemēro dubultu NĪN likmi. Tas palielinās mājokļu piedāvājumu un atbilstoši samazinās cenas gan īrei, gan pirkšanai. Ja attiecīgajā pašvaldībā ir reģistrēta iedzīvotāju rinda uz pašvaldības mājokļiem, tad var piemērot vēl augstāku likmi!

Gūtos papildu ieņēmumus no NĪN pašvaldība ieskaita atsevišķā fondā, t.i. iezīmē mājokļu problēmu risināšanai. Tas vēl jo vairāk stimulēs nedraudzīgos mājokļu īpašniekus, jo par šo, t.i. tukšo mājokļu īpašnieku naudu tiks būvēti citi, konkurējoši mājokļi.

Kāds ir NĪN paaugstinātās likmes piemērošanas/nepiemērošanas kritērijs? Mājoklī deklarēts iedzīvotājs uzreiz atbrīvo īpašnieku no paaugstinātās nodokļu likmes. Protams, katram iedzīvotājam šāda NĪN aprēķinam deklarētā dzīves vieta var būt tikai viena. Turklāt nodokļu administrācijai ir tiesības prasīt pierādījumu, ka deklarētais cilvēks tur patiešām dzīvo. Vienkāršākais pierādījuma veids būtu cilvēka bezskaidras naudas maksājumi par komunālajiem maksājumiem. Šaubu gadījumā veicama pārbaude deklarētajā mājoklī.

Dubultā NĪN likme un NĪN atlaides ir pātaga un burkāns mājokļu īpašniekiem, kas tos izīrē/neizīrē vai pārdod/nepārdod par šodienas īrniekiem un pircējiem pieņemamām cenām.

Kā tas viss darbosies? Piemērs. 70 kv. m trīs istabu dzīvokļa NĪN summa ir Ls 70. Ja dzīvoklī nav deklarēts neviens iedzīvotājs, gadā jāmaksā Ls 140 NĪN. Ja dzīvoklis atrodas Rīgā, kur ir rinda, gadā jāmaksā Ls 210 NĪN. Ja dzīvokļa īpašnieks pieņem īrniekus, ģimeni ar vienu bērnu, un deklarē visus trīs šajā dzīvoklī, tad atbrīvojas no paaugstinātās likmes un saņem atlaidi par trīs cilvēku neapliekamo minimumu 60 kv. m apjomā. NĪN samazinās no Ls 210 līdz Ls 10! Īpašnieks ietaupa Ls 200 gadā un vēl saņem īres maksu un komunālos maksājumus.

Saprotams, ka šāds ietaupījums īpašnieku var stimulēt piedāvāt īrniekiem pieņemamākus īres nosacījumus. Sabiedrības ieguvums ir gan vēl viens dzīvoklis tirgū, gan tas, ka īpašnieks pats ir ieinteresēts deklarēt iemītniekus, kuri iegūst zināmu tiesisko aizsardzību strīda gadījumā. Vēlams izstrādāt un likumdošanā nostiprināt arī standarta īres līgumu, kas ir spēkā ar brīdi, kad mājoklī tiek deklarēts īrnieks. Protams, ja starp īrnieku un īpašnieku ir noslēgts cits līgums, tad spēkā ir pušu līgums.

Šajā situācijā nepieciešams arī drošības spilvens īpašniekiem, kuri nevar vai nespēj savu īpašumu patstāvīgi izīrēt. Piemēram, ja īpašnieks savu dzīvokli piedāvā īrei pašvaldībai, tad pašvaldība nepiemēro dubulto likmi arī laikā, kad īrnieka nav. Šajā gadījumā gan īpašnieks nevar atraidīt pašvaldības piedāvāto īrnieku.

Protams, NĪN nodokļu atlaide pilnā apjomā attiecināma uz mājokli, kura īpašnieki ir mājoklī dzīvojošā ģimene. Turklāt NĪN atlaidi piemēro arī citiem ģimenes locekļiem, kuri dzīvo šajā mājoklī, tādējādi stimulējot kopīgu, tātad ekonomiski stabilāku, mājsaimniecību veidošanu.

Vai šāds mehānisms var likvidēt pašvaldības dzīvokļu rindu Rīgā? Domāju, ka var. Tiesa, tas var nepatikt tiem, kas silda rokas ar būvniecības līgumiem vai sargā ārzemju kapitāla intereses. Tomēr šis varētu patikt tiem, kas patiesi ieinteresēti mūsu tautas un valsts izdzīvošanā.

2013. gada budžetā tiek iestrādāta nauda minimālajām „māmiņu algām”, kas pa tiešo nonāks pie visnabadzīgākajiem vecākiem. Paldies cilvēkiem, kuri tur solījumus un ir gatavi iet pret straumi. Vai tā ir gaisma tuneļa galā? Cerēsim un darīsim vēl!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s