Vīzija. Sports

Sporta nozare pašvaldībā ir cilvēku fiziski aktīva dzīvesveida atbalstīšana visās vecumu grupās.

Bērnudārza un skolas vecuma bērniem tiks nodrošināts treniņu darbs ar vecumam atbilstošu un profesionālu apmācību, fizisko slodzi un veselības uzraudzību. Šajā grupā mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu, lai katram, ieguldot atbilstošu darbu, būtu iespēja sasniegt augstu līmeni. Lai stimulētu attīstību un novērtētu sasniegumu līmeni, pašvaldība nodrošinās sportistu līdzdalību Latvijas mēroga sacensībās.

Pieaugušo sporta attīstībai pašvaldība uztur un veido sporta bāzes, atbilstoši, pirmkārt, bērnu sporta vajadzībām un budžeta iespējām. Pašvaldība nodrošina organizatorisko darbu sporta aktivitāšu saskaņošanā un reklamēšanā, kā arī iedzīvotāju vajadzību izpētē, un piedāvā iedzīvotājiem apspriešanai sporta nozares attīstības projektus.

Pašvaldība komandām un individuāliem sportistiem sniegs juridisko un tehnisko atbalstu sponsoru piesaistīšanai un likumdošanas noteikto atvieglojumu saņemšanai.

Būtiska sporta nozares sastāvdaļa Ikšķiles novadā būs aktīvam dzīvesveidam piemērota vide. Visos novada centros tiks veidoti bērnu aktivitāšu laukumi, vingrošanas un sporta spēļu laukumi. Vasaras sezonā pašvaldība nodrošinās sporta spēļu turnīru organizēšanu, atbalstīs lokālo komandu veidošanu un sagatavošanu. Visa gada laikā pašvaldība atbalstīs biedrību organizētus pasākumus visām vecuma grupām.

Gājēju un velobraucēju celiņi – tūrisma maršruti. To izveidē tiks piesaistīti privātā biznesa pārstāvji, galvenokārt, zemju īpašnieki maršrutu izveidošanai un tūrisma pakalpojumu sniedzēji projektu līdzfinansēšanai. Maršrutu izstrādē tiks ņemtas vērā dažādu paaudžu un interešu grupu vajadzības, īpaša uzmanība tiks veltīta arī drošības jautājumiem.

Bērnu un jauniešu fiziskā attīstība un sports, pieaugušo un senioru sports, brīvā laika sports un fiziskās aktivitātes, aktīvam dzīvesveidam piemērota vide.

Vīzija. Drošība

Medicīniskās, ugunsdrošības un stihisko nelaimju novēršanai Ikšķiles novads neuztur atsevišķus dienestus, bet sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību. Pašvaldība nodrošinās kvalitatīvu ceļu tīklu un profilaktisko darbu. Šajā jomā drošības pamatā ir iedzīvotāju informētība par dienestu darbību. Tas nodrošinās pareizu rīcību katrā ārkārtas gadījumā, ietaupot laiku.

Sagaidot daļas sabiedrības dzīves līmeņa pasliktināšanos un kriminogēno risku pieaugumu, pašvaldība rosinās un atbalstīs teritoriālo (kaimiņu) tīklu veidošanu. Vienmēr pieejama pašvaldības policija būs iedzīvotāju galvenais sadarbības partneris. Pašvaldības policija būs aktīvs jaunatnes izglītības un brīvā laika organizators, tādējādi iegūstot ciešu kontaktu ar jauniešu auditoriju.

Narkotiku, kā arī alkohola un tabakas, pieejamību ierobežošanai tiks veicināta iedzīvotāju aktivitāte šo negatīvo parādību apkarošanā. Kopā ar represīviem un profilaktiskiem pasākumiem, tiks attīstīts veselīga un saprātīga dzīvesveida zīmols. Ikšķiles novada jauniešu vidū populāra būs garīgai un fiziskai veselībai labvēlīga izvēle.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība, valsts un pašvaldības policija, glābšanas dienesti, kriminogēnā situācija

Vīzija. Veselības aprūpe

Ikšķiles novada dome plānos vides attīstību, nodrošinot labākos apstākļus veselu bērnu dzimšanai un attīstībai, kā arī veidojot labvēlīgu un motivējošu vidi bērniem ar īpašām vajadzībām. Novada vide nodrošinās arī vecāku cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām kvalitatīvai dzīvei. Ikšķiles pašvaldība veselīgu dzīvesveidu izveidos par īpašu novada zīmolu un iesaistīs tā realizēšanā visu sabiedrību.

Medicīnas pakalpojumus Ikšķiles novadā sniegs moderns doktorāts Ikšķilē. Ģimenes ārstiem tiks nodrošinās labi prakses apstākļi, kā arī pakalpojumu kvalitātei atbilstoša motivācijas sistēma.

Doktorātā būs vietas arī noteiktam skaitam speciālistu, piemēram, acu ārstam, stomatologiem utt. Speciālistu pakalpojumu klāsts tiks izstrādāts atbilstoši ģimenes ārstu rekomendācijām, lai nodrošinātu slimību profilaksi. Speciālistus piesaistīs uz noteiktu laiku.

Doktorāta pieejamības galvenais garants būs novada sabiedriskais transports, tomēr atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, ģimenes ārstu pakalpojumi noteiktos laikos tiks nodrošināti citos novada centros, piemēram, Tīnūžos un Turkalnē.

Pašvaldība risinās medicīnas pakalpojumu un medikamentu izmaksu jautājumus, veicinot apdrošināšanas polišu un atlaižu karšu lietošanas iespēju.

Jaunumi par tēmu:
Diena: Jauniešu Ministru kabineta ierosinājumi veselīgam dzīvesveidam Latvijā

Juceklis Ikšķiles ceļu būvniecībā VI. Ziemas triecienceltnes

Jaunumu maz – tiek turpināti oktobrī un novembrī iesāktie darbi. Ir vispārīga informācija no domes par jaunu projektu virzīšanu, diemžēl neko konkrētu paziņot nevaru.

Meklēju arī domes mājas lapā, diemžēl, bez rezultātiem.

Kā jau iepriekš esmu rakstījis, pašlaik būvniecība norit trīs objektos. Bērnudārza piebraucamais ceļš Skolas ielā piesnidzis, un vakar tika aizvests arī strādnieku dzīvojamais konteineris. Celtniekiem esot pietrūkušas divas dienas. Pēc līguma darbi jāpabeidz līdz gada beigām, tādēļ jācer, ka liels sals nebūs, bet pēc atkušņa būs arī vairākas dienas bez nokrišņiem.

Vismazāk pamanāmais objekts ir Skolas ielas turpinājums aiz Ikšķiles kultūras biedrības nama. Tur tiek būvētas kāpnes. Šis ir mazs objekts, bet paveikto darbu apjoms ir vēl mazāks. Iemesls acīmredzot ir samērā lielais roku darba apjoms, kuru sliktos laika apstākļos veikt ir ļoti sarežģīti.

Līvciema ielā pie Zaļajām salām strādā smagā tehnika. Biezā sniega kārta (otrdien) neļauj vizuāli novērtēt paveiktā darba apjomu. Aktuālais darbs – sniega segas noņemšana no gājēju celiņa pamatnes. Ziemā tā mēdz gadīties. Interesanti, cik mēs maksājam par šāda augstas klases sētnieku darba stundu? Lai arī par to nebūs atsevišķa rēķina, varam būt pārliecināti, ka būvnieki savās tāmēs ziemas pasūtījumiem šos ciparus ieliek jau iepriekš.

Vēlēsim meistariem veiksmīgus laika apstākļus, jo līgumi jau noslēgti un sabiedrības nauda ceļā pie darbu veicējiem. Ja būs labi laika apstākļi, tad būs arī pieņemama kvalitāte.

Raksts un komentāri Ikskile.com

Pie manas mājas būvē ceļu VII

Svētku nedēļa noslēgusies. Globālās sasilšanas ietekmē klimats Latvijā kļūst siltāks, tomēr vēl ne tik ļoti, lai par sniegotām ziemām mēs varētu aizmirst pavisam.

Sniegs ir uzsnidzis, un būvniecība apstājusies. Barjeras novāktas un ceļš ir atvērts kustībai. Iedzīvotāji pamazām atgriežas pie ierastā dzīves ritma.

Stāvvieta pie Skolas ielas 11.mājas ir kļuvusi nedaudz platāka un tajā novietotās automašīnas vairs netraucē kustību garām braucošajām. Tas nedaudz uzlabojis arī kājām gājēju stāvokli, ja pieņem, ka braucošās mašīnas pa nedaudz plašāko brīvo brauktuvi brauks tikpat ātri kā agrāk. Vai tā būs, to rādīs laiks. Iedzīvotāji tomēr pagaidām ir skeptiski.

Pie Skolas ielas 9.mājas ir radusies jauna iespēja novietot automašīnas. Ja ceļš būtu uzbūvēts kaut par pus metru platāks, braukšanas apstākļi būtu tādi paši kā pie 11.mājas. Šeit gājējiem nāksies lekt nost no ceļa mašīnu priekšā, jo mikrorajons nav apzīmēts kā dzīvojamā zona, tādēļ katrs autobraucējs pamatoti uzskatīs, ka bērnu dārza piebraucamais ceļš (projekta nosaukums) ir domāts tieši braukšanai. Tai pašā laikā par braukšanas ērtībām, kā jau iepriekš rakstīju, šeit arī ir domāts maz.

Piebraukšanai bērnu dārzam šo ceļu gan izmantot vēl neiesaku, jo stāvlaukums pie bērnudārza vārtiņiem ir droši slēgts ar šķembu kaudzi. Arī vārtiņi ir ciet, jo neesot izbūvēts drošs celiņš un kāpnes pie vārtiņiem.

Diemžēl nav novērstas arī problēmas ar notekām. Vienīgie 5 metri ietves, kuri šajā projektā izbūvēti, kļuvuši par nepārvaramu šķērsli lietus un sniega ūdeņiem pie 11.mājas. Pie 9.mājas ūdeņi pagaidām veiksmīgi iesūcas gruntī. Droši vien paies pēc kāda laika tos atkal varēs ieraudzīt, nu jau pagrabā.

Sniegs ir ne tikai šķērslis būvniecībai, bet arī nodevējs. Tas parāda mūsu naudas ieguldījumu globālajā sasilšanā. Pilnīgi visas siltumtrases ir atrodamas bez speciālas aparatūras vai plāniem. Tas parāda domes un tās aģentūras “Līvi” sadarbības līmeni. Esmu dzirdējis, ka vecāki cilvēki nopietni apspriež kāpņu telpu radiatoru atslēgšanu siltuma ekonomijas nolūkā. Nav vērts! To 0,1% kopējo zudumu ietaupījumu tāpat ieliks kārtējā tarifu palielinājumā.

Tirgus laukumā stāv divas vientuļas barjeras. Tās parādījās celtniecības sākumā un laikam nodrošināja ceļa rezervēšanu smagajai tehnikai. Kādēļ tās šeit stāv arī tagad, kad pazudušas citas barjeras? Vai celtniecības laikā šis pazemes komunikāciju mezgls ir tā bojāts, ka kļuvis bīstams kvartāla transportam?

Jāizsaka pateicība celtniekiem, ka ceļš (nepabeigtais) tomēr ir kļuvis lietojams māju iedzīvotājiem. Ja celtnieki strādātu līguma grafikā, tad ziema mums būtu daudz neērtāka. Un novēlu patīkamus ziemas piedzīvojumus projektētājam un pasūtītājam. Mēs par jums atceramies katru dienu.

Raksts un komentāri Ikskile.com

Pie manas mājas būvē ceļu VI

Pagājušajā nedēļā darbi turpinājās. Pat sestdien un svētdien 2-3 meistari grieza betona blokus un lika apmales.

Šodien, 19.novembrī, darba svētki varētu beigties, jo pilnīgi negaidīts ir uzsnidzis sniegs. Negaidīts tas sniegs gan laikam ir tikai domes iepirkumu plānotājiem …

Iepriekšējā nedēļā pēc sarunas ar Rudzīša kungu (par dzīvi kopumā un atsevišķu projektu vadību), man bija iespēja tikties ar Karpova kungu, novada izpilddirektoru. Daudzsološā tikšanās par apstādījumu tēma tika nozīmēta tieši uz būvējamās ielas.

Apstādījumu tēma tika apspriesti ļoti vienkārši. Tie mājas pusē ir uz mājai piederošās zemes un dariet ko gribat. Ceļš un zālājs otrā pusē pieder pašvaldībai, tādēļ mājas iedzīvotājiem jāpriecājas, ka viņus vispār uzklausa. Pretī Skolas ielas 9.mājai ir vecs dzīvžogs. Tas, izrādās “vecs un neglīts”, tādēļ izņemams no Ikšķiles zaļā vainaga. Pag, pag, vai tad tas dzīvžogs nebija šķērslis ielas paplašināšanai prom no mājas?! Vienojāmies, ka lielos tīrīšanas darbus veiks pavasarī, kad tiks piedāvāta kāda vīzija par to, kas būs vietā.

Izmantojot izdevību, es un otras mājas pārstāvji norādījām, ka pie bērnudārza izveidotā sala radīs ievērojamus satiksmes apgrūtinājumus tieši bērnudārza “piebrauktuves” lietotājiem. Karpova kungs un būvuzraugs Andris (atvainojos, uzvārdu nepierakstīju) piekrita, ka projekta zīmējumā it kā labais risinājums dabā patiešām var radīt problēmas. Arī kā bērnu drošības risinājums šī sala ir nenozīmīga, uz to kā jau uz salu neved neviens celiņš un pēc mašīnu novietošanas paredzētajās vietās tā būs pat nepieejama. Tika nolemts, ka šo salu vajadzētu likvidēt. Tik patīkami, ka mūsu pašvaldības vadībā ir tik lemtspējīgi un atsaucīgi cilvēki! Diemžēl 11.mājas pārstāvju uzsāktā saruna par “guļošajiem policistiem” nevedās.

Tomēr prieki operatīvo lēmumu bija pāragri. Jau pēc mazāk kā 24 stundām satiku Karpova kungu, kurš informēja, ka projektētājs salas likvidēšanu neesot atļāvis. Arī satiksmes drošības speciālisti nepiekrītot. Dīvaina operativitāte, ja ņem vērā, ka mūsu tikšanās noslēdzās piektdien ap pulksten 16.00. Lai gan, nekas dīvains jau varbūt arī nav. Ikšķiles dome iepirkumus zem Ls 10.000 paspēj izsludināt un noslēgt līgumu pat 5 dienu laikā. Šādai operativitātei gan ir sava cena. Rudzīša kunga vārdiem runājot: ”Maz pretendentu pieteicās!” Tas par Ls 11.000 (t.sk. PVN) vērto Melioratoru ielas bērnudārza stāvvietu. Rīgā par to pašu naudu diviem ierēdņiem 300 m ceļu līdz mājai uzbūvēja (TV3 “Nekā personīga” 16.11.2008). Viņus jau tad vajadzētu slavēt kā lieliskus iepirkumu speciālistus! Katrai ielai tikai divus tādus ierēdņus vajadzētu.

Jaunā darba nedēļa ir īsāka. Darba apstākļi kļūst sarežģītāki. Dzīvi jautrāku padara pārmaiņas. Sagaidīsim tās ar pozitīvu skatu 🙂

Raksts un komentāri Ikskile.com

Pie manas mājas būvē ceļu V

Novembra pirmā nedēļa bija sausa. Diennakts temperatūras svārstījās no -2 līdz +5.

Nedēļas nogale bija siltāka, un svētdiena Skolas ielas pagalma šoseju aplaimoja ar nelielu lietu. Šajā laikā darbi tiek turpināti saskaņā ar projektu un pat sestdienā. Celtnieki tiešām cenšas mazināt domes iepirkuma kalendāra radīto pēkšņās ziemas risku.

Šīs nedēļas darbs ir ceļa apmales. Skaistā rindā saliktas un nostiprinātas. Atbilstoši projektā zīmētajam. Arī vietās, kur to nepieciešamība man liekas diskutējama. Iedzīvotāju viedoklis (šo rakstu pamatā ir arī citu iedzīvotāju novērojumi un spriedumi) vēl joprojām domi neinteresē, tomēr turpināšu rakstīt, lai domei būtu iespēja nodrošināt augstāku iedzīvotāju apmierinātību citu pagalmu uzlabojumos, saglabājot arī savās acīs vienmēr pareizo un nekļūdīgo darītāju tēlu.

Pēc apmaļu uzstādīšanas kļūst redzams ceļa seguma augstums. Vecais, sliktās kvalitātes ceļš bija zems un bez apmalēm, tādēļ lietus ūdeņu peļķe veidojās uz ceļa un daļēji uz zālāja mājas galā, appludinot pēdējās kāpņu telpas pagrabus. Tagad ceļš ir augstāks un ar apmalēm, tādēļ mājas jumta lietus ūdeņiem no notekām uz ceļa vairs nenokļūs jau 3 kāpņu telpu platumā. Domājams, ka uz ceļa peļķe būs mazāka, bet kas notiks pie mājas pamatiem un pagrabos, ja 40 kvadrātmetru zālājā tiks savākti 400 kvadrātmetru jumta lietus ūdeņi?

Šī ceļa izbūve varētu veicināt vienādu un augstu vides kvalitāti visos mājas pagrabos. Šķiet, ka Ikšķilei pašlaik raksturīgā veidā, tiks nodrošināta tikai vienāda pagrabu vides kvalitāte, un visi pagrabi varēs saņemt noteiktu lietus un sniega ūdeņu devu. Protams, iedzīvotājiem vienmēr paliek iespēja cerēt …

Raksts un komentāri Ikskile.com